Multicolour string

SUPPORT

Frågor och svar

 

Finansiering

Förutsättningarna för subventionering av laddningsstationer varierar stort. Vi föreslår att du frågar lokalt om och under vilka förutsättningar du kan få bidrag för en mobil eller stationär laddare.

Du måste skicka in ett bidragsanspråk till en motsvarande myndighet i ditt land. Kom ihåg att läsa villkoren för att få bidraget i förväg.

Allmän produktinformation

Våra laddare kan ladda alla modeller av batteridrivna elbilar (BEV) och plug-in-hybrider (PHEV) från alla bilmärken.

Huruvida man ska få tillstånd att använda go-eCharger eller inte beror på landets bestämmelser. Det kan också bero på vilken go-eCharger-modell du tänker använda. Kontakta ditt elbolag i förväg för att ta reda på om laddaren kräver registrering eller godkännande.

go-eCharger har ett oslagbart förhållande mellan pris och prestanda. Vår go-eCharger HOMEfix 11 kW röstades till och med fram som den bästa och billigaste produkten av ADAC i laddboxtestet 2022. Den levereras med en intuitiv app som gör att du kan justera olika inställningar och styra laddningsprocessen helt på distans. go-eChargers erbjuder många funktioner som gör att du kan ladda ännu mer hållbart och ekonomiskt fördelaktigt. Naturligtvis kan du också enkelt ladda din bil via en laddningsstation med go-e lika lätt som med en smartphone. Dessutom är go-eCharger HOME+ mobil, vilket innebär att du kan ha den med dig när du ska ut och resa eller campa.

Du kan bara ladda batteriet i en bil med den maximala laddningstakt som bilen klarar. Så om din elbils laddningshastighet är 11 kW eller lägre är go-eCharger 11 kW ett bra val. Om den är högre, välj go-eCharger 22 kW för att kunna njuta av snabbare laddning.

Observera: Eftersom go-eCharger 22 kW också kan drivas permanent på 11 kW kan du ändå välja att inte begränsa dig i ditt val av framtida elbilar. Om din husanslutning inte är dimensionerad för höga laddströmmar och en utbyggnad skulle vara förknippad med höga kostnader är 11 kW-varianten av go-eCharger det rätta valet.

Den största skillnaden mellan de två typerna av laddare är att HOME+ är en laddbox som kan användas mobilt medan HOMEfix är stationär. Den första gör att du kan ta med dig laddaren vart du än åker, medan du med den andra är mer benägen att få subventioner i de flesta länder.

Installation

Du behöver inte någon elektriker till go-eCharger HOME+ och Gemini flex eftersom du helt enkelt kopplar in den i ett lämpligt eluttag och börjar ladda.

Du behöver en elektriker för go-eCharger HOMEfix och Gemini eftersom de ska anslutas till fastighetens elsystem av en fackman. 

Nej, det är bara väggfästet som ska skruvas fast.

Väderskydd är alltid en fördel men är inte nödvändigt om du använder go-eCharger. Väggboxen är skyddad med IP55 mot damm och vatten och kan användas vid temperaturer på upp till +40 °C. 

Vi rekommenderar att laddaren skyddas från direkt solljus. Tack vare extra säkerhetsfunktioner minskar apparatens utgångseffekt automatiskt när temperaturen stiger för att undvika överhettning. 

Observera: Endast vertikal placering av go-eChargern är godkänd. Det finns annars risk för att vatten tränger in i laddarens typ 2-uttag. 

go-eCharger har en inbyggd RCD-skyddsmodul med likströmsdetektering (30 mA AC och 6 mA DC). Därför krävs endast en jordfelsbrytare av typ A på installationssidan såvida inte lokala bestämmelser avviker från detta. Oavsett detta måste en dvärgbrytare anslutas uppströms varje laddare.

Automatsäkringen är en säkring som slår ifrån vid överbelastning. Den skyddar ledningen från värmeskador på grund av för hög ström. För maximal ström på 32 A rekommenderar vi en ledningsarea på minst

  • 6 mm² för utanpåliggande kablar (inte installerad i en vägg)
  • 6–10 mm² för kablar i installationsrör
  • 10 mm² för kablar i värmeisolerade väggar. 

För 16 A rekommenderar vi en ledningsarea på minst 

  • 2,5 mm² för utanpåliggande kablar
  • 4 mm² för kablar i installationsrör
  • 10 mm² för kablar i värmeisolerade väggar. 

Det är dock upp till elinstallatören att ta beslut baserat på den aktuella situationen. 

En installatör måste också vara uppmärksam på simultanitetsfaktorn! Vid beräkning av kabelns ledningsarea måste simultanitetsfaktorn ställas in på 1. Det innebär att elinstallatören måste förutsätta att kabeln alltid är fulladdad.

Elektrikern bör beakta följande mått:

  • 32 A trefas = dvärgbrytare 3- eller 4-polig 32 A (go-eCharger 22 KW).
  • 16 A trefas = dvärgbrytare 3- eller 4-polig 16 A (go-eCharger 11 KW).
  • 32 A enfas = dvärgbrytare 2-polig 32 A (go-eCharger 22 KW).
  • 16 A enfas = dvärgbrytare 2-polig 16 A (go-eCharger 11 KW).

Observera: Dvärgbrytaren kan användas med egenskaper B eller C.

Om du har en go-eCharger med en maximal laddningsström på 22 kW kan du välja en strömstyrka från 6 A till 32 A. Om du har en go-eCharger med en maximal laddningsström på 11 kW kan du välja mellan 6 A och 16 A. I båda fallen kan du även begränsa den till lägre effekt. Om du vill använda go-eCharger i 22 kW-varianten med full laddningseffekt krävs en säkring på 32 A. För 11 kW-varianten krävs en säkring på 16 A.

Observera: Ju fler ampere som ställs in, desto snabbare laddas bilen. Med lägre strömstyrka laddar du mer hållbart, vilket kan ha en positiv effekt på batteriets livslängd och elnätets stabilitet. Den faktiska laddningseffekten begränsas av bilen och kan därför vara lägre.

Aktuella justeringar kan göras via appen go-eCharger eller med knappen på laddaren. Om du använder appen kan du ändra effekten i steg om 1 ampere.

Det går inte att ansluta go-eCharger till en 2-fasanslutning. Den kan endast anslutas med en eller tre faser. Enheten kontrollerar faserna vid ingången och går in i felläge (PHASE-fel) om anslutningen är 2-fas.

Beroende på specifikationen för elbilens inbyggda laddare laddar go-eCharger 1-, 2- eller 3-fas. Fråga din bilhandlare om den exakta laddningseffekten och antalet faser som används för att ladda bilen. 

För go-eChargers med serienummer som börjar på CC1- eller CM-02- kan inte antalet faser som ska användas för laddning ändras. Enfasladdning kan dock forceras med en lämplig adapter (endast möjligt för go-eCharger HOME+) eller enfasladdningskabel. För go-eChargers i HOME-serien med den senaste hårdvaran (serienumret börjar med CM-03-) är det möjligt att växla mellan enfas- och trefasladdning i appen.

Observera att go-eCharger är lämplig för laddning av gasdrivna fordonsbatterier (t.ex. blybatterier) endast i väl ventilerade utrymmen. Rådfråga din fordonstillverkare om du är osäker.

Använda laddaren

go-eCharger är lämplig för laddning av alla elbilar med en typ 2-kontakt. Fordon med typ 1-kontakter kan också laddas med go-eCharger med hjälp av en adapter eller kabel av typ 1 till typ 2.

Plug&Play gör det möjligt att använda laddaren direkt efter att den har kopplats in.

go-eCharger HOMEfix kan användas direkt efter att den har installerats av en behörig elektriker.

Om du har go-eCharger HOME+ måste du koppla in den i ett uttag och ansluta den till din bil med en typ 2-kabel. Om du har go-eCharger HOMEfix kan du börja använda den efter att den har installerats av en elektriker. Anslut helt enkelt typ 2-kabeln till bilen så startar laddaren och laddningen automatiskt (standardinställningar).

Du kan ändra denna inställning via appen, vilket innebär att laddningen inte startar förrän du låser upp laddaren via appen eller RFID-chipet.

Laddningen avslutas automatiskt när bilens batterier är laddade eller när en händelse som du definierat via appen inträffar. Du kan också avbryta laddningen i förtid, antingen via appen (fliken ”Laddning”) eller genom att helt enkelt dra ur laddningskabeln på fordonssidan.

Koppla inte bort go-eCharger från strömförsörjningen under laddning. Observera också att typ 2-kabeln endast kan låsas upp så länge go-eChargern fortfarande har ström, med undantag för enheter med den senaste maskinvaran (serienummer som börjar på CM-03-/maskinvaruversion V3) när den ställs in på motsvarande sätt via appen.

Ja. Alla huvudfunktioner, som att starta/stoppa laddning och justera laddningsströmmen, kan utföras utan go-eCharger-appen. 
Om du vill ändra grundläggande enhetsinställningar, använda komfortfunktionerna, läsa av den interna elmätaren eller fjärrstyra laddaren behöver du go-eCharger-appen. Du kan sedan styra enheten från nära håll via den inbyggda åtkomstpunkten. För att fjärrstyra laddaren måste du ansluta enheten till ditt WiFi-nätverk.

Nej, eftersom appen även kan användas via åtkomstpunkten som är inbyggd i laddaren. Endast fjärrkontrollen och vissa funktioner som t.ex. rörliga elpriser eller lastbalansering är inte möjliga utan WiFi.

För att göra detta behöver du bara ladda ner appen go-eCharger till din smartphone och, från den andra smartphonen och så vidare, lägga till din laddare via det blå ”+” i appen med alternativet ”Lägg till en redan konfigurerad go-eCharger”. Mata in identifieringsinformationen för respektive laddare (om sådan finns på återställningskortet). Använd annars enhetslösenordet som du har angett (från laddare med serienummer CM-03-/maskinvaruversion V3) i appen.

Laddningseffekten kan ställas in antingen med knappen på enheten (5 fördefinierade värden) eller via appen. Knappvärdena kan ställas in efter önskemål i appen i området 6 till 16 eller 32 ampere (beroende på laddarens maximala laddningskapacitet – 11 eller 22 kW). Om du vill ändra laddningseffekten under laddningen måste du använda appen.

Du kan inte avaktivera lysdioderna under laddningsprocessen. Lysdioderna kan dock släckas efter 10 sekunder i viloläge. Ljusstyrkan kan justeras i appen.

I appen kan du se hur mycket el som laddats under en laddningsprocess och hur många kWh som totalt laddats. Denna information är tillgänglig under fliken ”Laddning” i appen. Dessutom kan laddningsenergi visas för alla användarkonton (RFID-chip – maximalt 10). I den senaste versionen av go-eChargern (serienummer som börjar med CM-03-/maskinvaruversion V3) kan även en detaljerad laddningshistorik laddas ner.

Varken go-eCharger HOME+ eller go-eCharger HOMEfix har en MID-kompatibel mätare (mätinstrumentdirektivet). I vissa länder krävs en MID-certifierad mätare för att sälja el.

go-eCharger levereras med ett U-stycke som du kan fästa på väggen direkt ovanför laddaren. Det innebär att enheten inte längre kan tas bort från väggfästet. Dessutom kan ett hänglås låsas fast (ingår inte i leveransen).

Observera: Laddningskabeln som ansluter laddaren till fordonet låses under laddningsprocessen och i standardläge när laddningen är klar. Detta säkerställer att ingen kan använda den förrän du låser upp kabeln.

Enligt vår erfarenhet har laddningskapaciteten knappt någon märkbar effekt på batteriets åldrande, särskilt vid laddning med växelström. Det finns många andra påståenden som cirkulerar på internet men de bygger oftast på gammal batteriteknik och låg batterikapacitet.

Den så kallade C-rate är en bra referenspunkt för laddningskapaciteten. Den beskriver förhållandet mellan laddningsström och batterikapacitet. Anta att du laddar bilen med en effekt på 22 kW och att batteriet har en kapacitet på 22 kWh. Det innebär att C = 1. Om batterikapaciteten halveras och laddningsströmmen förblir densamma blir C = 2. Ju högre C-värde, desto större effekt har laddningsprocessen på batteriets livslängd. Detta kan dock endast fastställas vid mycket lång körsträcka. När C = 1 är minskningen av batterilivslängden knappt märkbar.

PV-anslutning / Rörliga elpriser / Lastbalansering

Det finns ett HTTP REST API som kan användas via en lokal WiFi-anslutning. API är ett öppet gränssnitt som gör det möjligt för andra intelligenta enheter att kommunicera med laddaren. Dessutom är Modbus TCP API integrerat i go-eChargern från och med firmware version 0.40. Liksom go-e-nätoperatören API ger det elbolaget behörig åtkomst till go-eCharger för att styra strömförsörjningen till elnätet.

Ja. Med go-eCharger kan du använda överskottsenergi från solcellsanläggningen för att ladda elbilen. Förutsättningen för detta är att laddaren är ansluten till ett extra energihanteringssystem som har ett öppet API likt go-eCharger. Kommunikationen mellan laddaren och solcellsväxelriktaren kan etableras via detta energihanteringssystem. Programmeringskunskap krävs för inställning. Kompatibla energiförvaltare omfattar t.ex. Home Assistant, ioBroker, openHAB, openWB Loxone, Solar Manager, GridX eller Alpiq. Om du inte kan programmera systemet själv kan du be en solcellsspecialist att göra det. go-e erbjuder ingen användningsklar anslutning. API-dokumentationen hittar du här.

Med go-eCharger kan en bil även laddas med rörligt elpris. För närvarande är endast tariffen från aWATTar (endast för Österrike och Tyskland) integrerad för automatisk identifiering av de billigaste laddningstiderna. Ytterligare rörliga elpriser följer. Om du vill ladda din go-eCharger med rörligt elpris behöver du en smart mätare. Kontakta ditt elbolag om det inte redan finns en smart mätare installerad. Du bör också byta från ditt nuvarande elbolag till en leverantör vars elpris är integrerat i go-eChargern.

Själva laddningsprocessen med rörligt elpris kan ställas in via go-eCharger-appen. När du använder denna funktion söker go-eCharger automatiskt efter de billigaste tiderna i följd för att ladda din elbil eller efter timmar då priset sjunker under en viss nivå.

Ingen ytterligare maskinvara krävs för statisk lastbalansering med flera laddningsstationer. Laddstationerna kan kombineras till en lastbalanseringsgrupp via appen så att stationerna kan utbyta data med varandra via molnet (WiFi-anslutning krävs). Resultatet blir att prestanda för de enskilda laddningsstationerna automatiskt justeras nedåt eller uppåt beroende på antalet fordon som laddas. Prioriteringar för enskilda laddningsenheter kan ställas in i appen.

Produktfunktioner

go-eCharger har ett typ 2-uttag. Du behöver en lämplig laddningskabel med en typ 2-kontakt. De flesta nya elbilar är utrustade med ett typ 2-uttag. Äldre fordon med ett typ 1-uttag kan också laddas med go-eCharger med hjälp av en adapterkabel av typ 1 till typ 2. Det innebär att go-eCharger kan användas universellt. Den laddar alla elbilar som är godkända för Europa.

Så snart en go-eCharger har monterats eller installerats kan du omedelbart starta den första laddningen. Med en bärbar go-eCharger behöver du inte ens en elektriker för att installera den.

go-e-adaptrarna i original gör det möjligt att ladda elbilar med go-eCharger HOME+ eller go-e Charger Gemini flex vid valfritt uttag. Oavsett om du är hemma vid ett 16 A trefasuttag, i hamnen och på campingen vid en CEE blå 16 A eller när du besöker släktingar vid ett 16 A hushållsuttag. Med varianten på 22 kW av go-eCharger är det endast möjligt att automatiskt sänka laddningsströmmen till 16 A genom att ansluta adaptern till go-e-adaptrar i original. Vi rekommenderar en maximal laddningsström på 10 A för användning med hushållskontakter eftersom mycket få eluttag/elinstallationer lämpar sig för kontinuerlig drift med 16 A! Nationella bestämmelser kan föreskriva lägre laddningsström.

Dessa kommunikationsgränssnitt ger många ytterligare fördelar. Om du vill kan du ansluta go-eCharger till internet (styr via en app över ett befintligt WiFi-nätverk) eller styra den direkt via en lokal hotspot för att få tillgång till fler funktioner.

Du kan använda vår kostnadsfria app för att kontrollera antalet kWh som laddats, justera strömmen, konfigurera många ytterligare funktioner och till och med fjärrstyra laddningsprocessen. Bilar kan också laddas utan app i standardinställningen.

Åtkomsten till laddstationen kan begränsas och anpassas med hjälp av RFID-funktionen. Det innebär att ingen kan starta en debitering utan behörighet. Dessutom kan alla laddningsprocesser sparas på upp till 10 konton. RFID gör det möjligt att attestera, utvärdera avgifter för olika användare och exportera dem som en CSV-fil. Som standard kan du ladda utan RFID-behörighet. Det kan ändras i appen.

Olika inställningar kan anpassas via appen go-eCharger, till exempel färgerna på laddarens lysdioder. Ljust eller färgstarkt – precis som du vill ha det. Låsvarianten av boxen kan även konfigureras efter personliga behov. Dessutom kan varje RFID-kort tilldelas ett personligt konto, vilket gör det möjligt att läsa av den debiterade strömmen för varje kort/användare.

Schemaläggaren kan användas för att avgöra när laddningen ska påbörjas. Det är till exempel optimalt för laddning på natten eller tidigt på morgonen (sparpotential på grund av nattliga elpriser). Funktionen betalar sig även för miljön, ungefär som flexibelt elpris. Genom att inte ladda vid topptider kan spänningstopparna minskas och överskottsströmmen kan användas på natten.

Installation av uppdateringar är en stor fördel med laddare som är anslutna till Internet. Du behöver inte skicka go-eCharger på service för att installera uppdateringar. Uppdateringar kan enkelt initieras via appen.

Jordfelsbrytare av typ A, som ofta används i byggnader, skyddar mot sinusformade och pulserande felströmmar. På grund av konstruktionen av vissa inbyggda laddare i elbilar (t.ex. Renault ZOE) kan dock DC-fel också uppstå. Därför krävs ytterligare DC-felskydd på installationssidan eller i laddstationen i form av en jordfelsbrytare av typ B eller jordfelsbrytare. RCD-skyddsmodulen som är integrerad i go-eCharger stänger av laddstationen vid felström som genereras av bilen och säkerställer därmed högsta möjliga säkerhetsnivå. Därför krävs endast en jordfelsbrytare på installationssidan såvida inte lokala bestämmelser avviker från detta.

go-eCharger erbjuder säkerhet vid felinstallerade uttag. Om en fas (neutralledare eller jordning) inte är korrekt ansluten stängs systemet av och förhindrar därmed skador på fordonet.

Elnätet är inte jordat överallt. I synnerhet i områden med höga säkerhetskrav eller i områden med permafrost används isolertransformatorer för att eliminera risken för elstötar vid slutanordningarna. För att go-eCharger även ska fungera i dessa regioner kan jorddetekteringen avaktiveras. Den fungerar även med nätverk där ingen jordning kan detekteras (t.ex. i Norge).

IP (International Protection) definierar skyddet av elektrisk utrustning i olika miljöförhållanden, till exempel inträngning av främmande föremål (såsom damm) och vatten. go-eCharger har skyddsklass IP54 (HOME-serien) eller IP55 (Gemini-serien) och lämpar sig för permanent drift utomhus. Enheten är skyddad mot vattenstänk och klarar kraftigt regn.

go-eCharger kan använda överskottsström från en solcellsinstallation via API (ett öppet programvarugränssnitt – ett extra energihanteringssystem för kommunikation med växelriktaren krävs) för att ladda en elbil. För detta ändamål kommunicerar laddaren och energihanteringssystemet via API-gränssnittet (programmering krävs av kvalificerad personal). Det väldokumenterade API:et för laddboxen för kommunikation mellan laddboxen och solcellsväxelriktaren kan laddas ner här.

Med flera laddningsstationer per hushåll (per nätanslutning) är lastbalansering oumbärlig. Vid laddning av flera elbilar samtidigt överbelastas vanliga hushållsanslutningar. Med hjälp av lastbalansering kommunicerar laddboxarna med varandra. Detta säkerställer en effektiv och säker kraftfördelning.

Åtkomstkontroll / RFID

RFID-funktionen är utformad för att personanpassa åtkomsten till laddstationen. Det innebär att ingen kan starta laddningen utan behörighet.

Åtkomstkontrollen kan ställas in via appen på ett sådant sätt att en RFID-identifiering krävs före laddning. Om identifieringen är okänd frigörs inte laddaren för laddning.

go-eCharger kan registrera upp till 10 kort/chip.

De flesta RFID-kort eller RFID-chip kan anpassas till go-eCharger. Det innebär att du även kan använda exempelvis ditt EC-/bankomatkort. Om det inte går att anpassa RFID-kortet sänder det inte med den frekvens på 13,56 MHz som krävs.

Underhåll och skötsel

Nej, laddare från go-e är underhållsfria.

Om du har tekniska problem med go-eChargern och inte har hittat någon lösning i användarmanualen, FAQ eller felsökningsguiden bör du först kontakta vår tekniska support. Detta kan göras via e-post eller supportformulär på vår webbplats eller via telefon. I många fall kan vi lösa problemet utan att reparationer krävs.

Kontakta kundtjänst innan du demonterar laddaren och invänta deras beslut om hur du ska gå vidare med serviceärendet. Av säkerhetsskäl får en påstått defekt stationärt installerad go-eCharger endast demonteras av en behörig elektriker.

Torka av apparaten med en trasa fuktad med vatten. Rengör inte laddaren med högtryckstvätt eller under rinnande vatten för att undvika skador.

Information om firmware och uppdateringar (programuppdateringar) finns i appen under fliken ”Internet”.

Uppdateringar kräver att laddaren är aktivt ansluten till internet. När du är ansluten till internet kan du se eventuella uppdateringar under fliken ”Internet” i appen.

Fintrådiga säkringar behövs endast för go-eCharger HOME-serien. En ersättningssäkring medföljer redan enheterna. Du behöver en 2 A keramisk säkring med en brytförmåga på minst 1500 A. Säkringarna finns i vår butik.

Handla i go-e-shop

Kontakta oss via vår e-postadress office@go-e.com och bifoga en kopia av fakturan.

När din beställning har lämnat vårt lager får du ett spårningsnummer via e-post som gör det möjligt för dig att kontrollera leveransstatusen.

Slutkunder kan göra anspråk på sina garantirättigheter i upp till 2 år.

Kontakta oss på: office@go-e.com. Glöm inte att ange din adress. Vi måste ange din adress på returetiketten.

Beanstalk in background

Några frågor? Vi hjälper dig gärna med råd!

Skriv till oss direkt eller kontakta vår telefonsupport.