Multicolour string

SUPPORT

Frågor och svar

 
 

Allmän produktinformation

go-e Controller möjliggör enkel kontroll av laddningen med överskottsström från solcellsanläggningen, dynamisk lastbalansering och undvikande av belastningstoppar.

go-e Controller mäter strömflöden i byggnaden och styr obegränsat många go-e Chargers så att de laddas vid motsvarande konfiguration utan att ström hämtas från nätet (endast laddning med solcellsöverskott). Det går dock att ladda med överskottsström samtidigt som man använder el från nätet. Dessutom styr controllern laddeffekten hos ett obegränsat antal go-e Chargers beroende på tillgänglig ström i byggnaden. Om till exempel många strömförbrukare med hög effekt används samtidigt, vilket kan leda till att den tillgängliga mängden ström i byggnaden överskrids, reduceras laddningseffekten för definierade laddare automatiskt.

I detta syfte överför go-e Controller effektvärdena för hela anläggningen, inklusive batteriminnet (om detta ingår i mätningen), till samtliga anslutna go-e Chargers.
 

go-e Controller används för att registrera mätvärden i en elektrisk fördelaranläggning och ställa dessa till förfogande i ett nätverk.
 

  • Överskottsladdning från solceller för optimering av den egna förbrukningen (laddning med överskottsenergi från solcellsanläggningen som annars skulle matas in i det allmänna elnätet)
  • Dynamisk lastbalansering (olika enheters förbrukning i hemmet (t.ex. hårfön, vattenkokare, ugn) tas med i beräkningen vid regleringen av laddeffekten så att laddeffekten reduceras automatiskt)
  • Energy Monitoring & Peak Shaving (säkerställer att vissa energitoppar i elförbrukningen inte överskrids)
  • Öppet API och gränssnitt till go-e Charger
     

go-e Controller är kompatibel med alla typer av solcellsväxelriktare samt AC-batterilagringssystem. Solcellsoptimering är även möjlig utan direkt mätning av produktionen med hjälp av invertern. Mätning och visualisering av egenproduktionen via en sensor är endast möjlig för AC-växelriktare. Den valfria molnanslutningen är inte nödvändig för funktionerna dynamisk lastbalansering och laddning med solcellsöverskott. Dessutom är den kompatibel med samtliga go-e Chargers och go-e-appen. 

Ja, go-e Controller är även kompatibel med go-e Charger HOME-serien (V2 och V3).

Ja, man kan använda en go-e Controller för dynamisk lastbalansering eller Energy Monitoring.

Installation

Ja, en elektriker krävs för installationen.

Nej, laddboxar eller laddare från andra tillverkare kan inte anslutas via go-e Controller.

Nej, installationen behöver inte rapporteras till elleverantören.

Controllern förbrukar fyra delningsenheter på DIN-skenan.

Ja, den passar väldigt bra i alla vanliga kopplingsdosor. Allt som krävs är att det finns plats för 4 delningsenheter.

Nej, controllern placeras helt enkelt på DIN-skenan. För anslutning av elledningarna behövs en skruvmejsel.

Använda go-e Controller

Börja med att besöka go-e-webbplatsen för eventuell information om felsökning, t.ex. under FAQ och kontakta go-e Support vid behov. 

Nej. Controllern måste anslutas till Wi-Fi via sin meny eller via appen.

Förutom många lokala gränssnitt som HTTP-API, Modbus TCP och MQTT finns det även en valfri molnanslutning till go-e Cloud, som dock inte behövs för funktionerna överskottsladning från solceller och dynamisk lastbalansering.

Produktfunktioner

Ja, displayen släcks av sig själv eftersom en ljussensor är monterad.

Välj motsvarande punkt i menyn på controllerns display. Om detta inte längre fungerar måste enheten kopplas från strömförsörjningen (t.ex. genom att stänga av jordfelsbrytaren) och när den återansluts måste upp- och nedknapparna på controllern tryckas in samtidigt.  

Detta gränssnitt behövs endast av laddare och är implementerat i alla go-e Chargers i HOME-serien (V3) och Gemini-serien.

Underhåll och skötsel

Inga resultat!

Inköp av styrenhet

–    go-e Controller 
     –    4 delningsenheter, breda
     –    Färgdisplay 320 x 240 pixlar
     –    4 knappar för menynavigering
     –    Ljussensor
-    6 strömomvandlare (sensorer), hopfällbar, upp till 100 ampere
–    WLAN-antenn, vit, självhäftande (kan anslutas som tillval)
–    Ethernet-plattkabel 2 m, vit (kan anslutas som tillval)
–    Bruksanvisning
 

De första examplaren av go-e Controller förväntas levereras i början av april 2023.

Priset för en go-e Controller hittar du i go-e Shop inför våren 2023.

Beanstalk in background

Några frågor? Vi hjälper dig gärna med råd!

Skriv till oss direkt eller kontakta vår telefonsupport.