Vanliga frågor och svar

Support

Bidrag och finansiering

go-e-laddstationer är godkända för Grön teknik avdrag från Skatteverket i Sverige. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT- och RUT-avdrag. För att laddstationen ska vara godkända för Grön teknik-avdrag måste installationen utföras av en behörig elektriker och installationen vara komplett utförd med medföljande väggfäste, så att laddstationen blir stationär. Fakturan ska också innehålla både laddare och installationskostnad. Det är möjligt att få avdrag för 50% av kostnaden (för laddare och installation). Du kan läsa mer om Grön teknik avdrag på Skatteverkets webbsida.

Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT- och RUT-avdrag, så tänk på att du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna använda skattereduktionen. För att go-e Gemini och Gemini flex ska vara godkända för Grön teknik-avdrag måste installationen utföras av en behörig elektriker och installationen vara komplett utförd med medföljande väggfäste. Fakturan ska också innehålla både laddare och installationskostnad. Du kan läsa mer om avdrag på Skatteverkets webbsida. Kom ihåg att alltid läsa senaste villkoren från Skatteverkets webbsida.  

Allmän produktinformation

Våra laddare kan ladda alla modeller av batteridrivna elbilar (BEV) och plug-in-hybrider (PHEV) från alla bilmärken.

 

Huruvida man ska få tillstånd att använda go-e Charger eller inte beror på landets bestämmelser. Det kan också bero på vilken go-e Charger-modell du tänker använda. Kontakta ditt elbolag i förväg för att ta reda på om laddaren kräver registrering eller godkännande.

go-e Charger har ett oslagbart förhållande mellan pris och prestanda. Vår go-eCharger HOMEfix 11 kW röstades till och med fram som den bästa och billigaste produkten av ADAC i laddboxtestet 2022 och vår nyaste generations Gemini flex fick jättebra betyg på AutoBilds och P3s test i 2023. Den levereras med en intuitiv app som gör att du kan justera olika inställningar och styra laddningsprocessen helt på distans. go-e Chargers erbjuder många funktioner som gör att du kan ladda ännu mer hållbart och ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom är go-e Charger Gemini flex mobil, vilket innebär att du kan ha den med dig när du ska ut och resa eller campa.

Du kan bara ladda batteriet i en bil med den maximala laddningstakt som bilen klarar. Så om din elbils laddningshastighet är 11 kW eller lägre är go-e Charger 11 kW ett bra val. Om den är högre, välj go-e Charger 22 kW för att kunna njuta av snabbare laddning.

Observera: Eftersom go-e Charger 22 kW också kan drivas permanent på 11 kW kan du ändå välja att inte begränsa dig i ditt val av framtida elbilar. Om din husanslutning inte är dimensionerad för höga laddströmmar och en utbyggnad skulle vara förknippad med höga kostnader är 11 kW-varianten av go-e Charger det rätta valet.

Den största skillnaden mellan de två typerna av laddare är att Gemini flex är en laddbox som kan användas mobilt medan Gemini är stationär. Den första gör att du kan ta med dig laddaren vart du än åker.

 

go-e Controller möjliggör enkel kontroll av laddningen med överskottsström från solcellsanläggningen, dynamisk lastbalansering och undvikande av belastningstoppar.

go-e Controller mäter strömflöden i byggnaden och styr obegränsat många go-e Chargers så att de laddas vid motsvarande konfiguration utan att ström hämtas från nätet (endast laddning med solcellsöverskott). Det går dock att ladda med överskottsström samtidigt som man använder el från nätet. Dessutom styr controllern laddeffekten hos ett obegränsat antal go-e Chargers beroende på tillgänglig ström i byggnaden. Om till exempel många strömförbrukare med hög effekt används samtidigt, vilket kan leda till att den tillgängliga mängden ström i byggnaden överskrids, reduceras laddningseffekten för definierade laddare automatiskt.

I detta syfte överför go-e Controller effektvärdena för hela anläggningen, inklusive batteriminnet (om detta ingår i mätningen), till samtliga anslutna go-e Chargers.

go-e Controller används för att registrera mätvärden i en elektrisk fördelaranläggning och ställa dessa till förfogande i ett nätverk.
 

 • Överskottsladdning från solceller för optimering av den egna förbrukningen (laddning med överskottsenergi från solcellsanläggningen som annars skulle matas in i det allmänna elnätet)
 • Dynamisk lastbalansering (olika enheters förbrukning i hemmet (t.ex. hårfön, vattenkokare, ugn) tas med i beräkningen vid regleringen av laddeffekten så att laddeffekten reduceras automatiskt)
 • Energy Monitoring & Peak Shaving (säkerställer att vissa energitoppar i elförbrukningen inte överskrids)
 • Öppet API och gränssnitt till go-e Charger

go-e Controller är kompatibel med alla typer av solcellsväxelriktare samt AC-batterilagringssystem. Solcellsoptimering är även möjlig utan direkt mätning av produktionen med hjälp av invertern. Mätning och visualisering av egenproduktionen via en sensor är endast möjlig för AC-växelriktare. Den valfria molnanslutningen är inte nödvändig för funktionerna dynamisk lastbalansering och laddning med solcellsöverskott. Dessutom är den kompatibel med samtliga go-e Chargers och go-e-appen. 

Ja, go-e Controller är även kompatibel med go-e Charger HOME-serien (V2 och V3).

Ja, man kan använda en go-e Controller för dynamisk lastbalansering eller Energy Monitoring.

Du kan aktivera det laddningsläge som du har ställt in i förväg genom att klicka på ikonen Läge på fliken Laddning (Du hittar "Läge" under den stora Laddnings-knappen)

Installation

Du behöver en elektriker för installation av go-e Charger Gemini och HOMEfix eftersom de ska anslutas till fastighetens elsystem (Detta får endast göras av en fackman). Även den mobila laddaren, go-e Gemini flex, bör installeras av en elektriker om du önskar utnyttja Grön Teknik Avdrag. För att laddstationen ska vara godkänd för Grön teknik-avdrag, måste installationen utföras av en auktoriserad elektriker och installationen vara fullständigt genomförd med det medföljande väggfästet, så att laddstationen blir stationär.

OBS! Gemini flex är en mobil laddstation, så installationen kräver inte nödvändigtvis en fackman om du inte avser utnyttja grön teknik-avdrag eller om du redan har installerat den permanent hemma. Laddstationen kan enkelt låsas av från väggfästet och tas med på resor - bara Plug and Play och börja ladda ditt elfordon!

Nej, det är bara väggfästet som ska skruvas fast.

 

Väderskydd är alltid en fördel men är inte nödvändigt om du använder go-e Charger. Laddboxen är skyddad med IP65 mot damm och vatten och kan användas vid temperaturer på upp till +40 °C. 

Vi rekommenderar att laddaren skyddas från direkt solljus. Tack vare extra säkerhetsfunktioner minskar apparatens utgångseffekt automatiskt när temperaturen stiger för att undvika överhettning. 

Observera: Endast vertikal placering av go-e Chargern är godkänd. Det finns annars risk för att vatten tränger in i laddarens typ 2-uttag. 

go-e Charger är utrustad med en DC-skyddsmodul med DC-detektion och med ett ytterligare skydd mot AC-fel (6 mA DC, 20 mA AC).

På byggnadssidan behöver en RCD typ A och en miniatyrbrytare installeras uppströms. Lokala installationsstandarder måste följas.

Säkringar med karakteristik B eller C för 16 eller 32 ampere är godkända:

• 3- eller 4-polig vid trefasanslutning
• 2-polig vid enfasanslutning

Automatsäkringen är en säkring som slår ifrån vid överbelastning. Den skyddar ledningen från värmeskador på grund av för hög ström. För maximal ström på 32 A rekommenderar vi en ledningsarea på minst

 • 6 mm² för utanpåliggande kablar (inte installerad i en vägg)
 • 6–10 mm² för kablar i installationsrör
 • 10 mm² för kablar i värmeisolerade väggar. 

För 16 A rekommenderar vi en ledningsarea på minst 

 • 2,5 mm² för utanpåliggande kablar
 • 4 mm² för kablar i installationsrör
 • 10 mm² för kablar i värmeisolerade väggar. 

Det är dock upp till elinstallatören att ta beslut baserat på den aktuella situationen. 

En installatör måste också vara uppmärksam på simultanitetsfaktorn! Vid beräkning av kabelns ledningsarea måste simultanitetsfaktorn ställas in på 1. Det innebär att elinstallatören måste förutsätta att kabeln alltid är fulladdad.

Elektrikern bör beakta följande mått:

 • 32 A trefas = dvärgbrytare 3- eller 4-polig 32 A (go-eCharger 22 KW).
 • 16 A trefas = dvärgbrytare 3- eller 4-polig 16 A (go-eCharger 11 KW).
 • 32 A enfas = dvärgbrytare 2-polig 32 A (go-eCharger 22 KW).
 • 16 A enfas = dvärgbrytare 2-polig 16 A (go-eCharger 11 KW).

Observera: Dvärgbrytaren kan användas med egenskaper B eller C.

Om du har en go-eCharger med en maximal laddningsström på 22 kW kan du välja en strömstyrka från 6 A till 32 A. Om du har en go-eCharger med en maximal laddningsström på 11 kW kan du välja mellan 6 A och 16 A. I båda fallen kan du även begränsa den till lägre effekt. Om du vill använda go-eCharger i 22 kW-varianten med full laddningseffekt krävs en säkring på 32 A. För 11 kW-varianten krävs en säkring på 16 A.

Observera: Ju fler ampere som ställs in, desto snabbare laddas bilen. Med lägre strömstyrka laddar du mer hållbart, vilket kan ha en positiv effekt på batteriets livslängd och elnätets stabilitet. Den faktiska laddningseffekten begränsas av bilen och kan därför vara lägre.

Aktuella justeringar kan göras via appen go-e Charger eller med knappen på laddaren. Om du använder appen kan du ändra effekten i steg om 1 ampere.

Gör så här:

 1. Du kan ställa in ampere med tryckknappen på go-e Charger. Laddningsnivåerna visas i stigande ordning. Så om du till exempel vill gå tillbaka från 10 ampere till 6 ampere trycker du bara på knappen tills du ser att 6 LED ljuser, dvs. 6 ampere igen.

 2. Du kan också ställa in laddningsströmmen via go-e-appen. Klicka på symbolen "Ström" för att göra detta. Sedan kan du också ändra laddningsströmmen under laddningsprocessen, även i steg om 1 ampere.

Det går inte att ansluta go-e Charger till en 2-fasanslutning. Den kan endast anslutas med en eller tre faser. Enheten kontrollerar faserna vid ingången och går in i felläge (PHASE-fel) om anslutningen är 2-fas.

Beroende på specifikationen för elbilens inbyggda laddare laddar go-eCharger 1-, 2- eller 3-fas. Fråga din bilhandlare om den exakta laddningseffekten och antalet faser som används för att ladda bilen. 

 

För go-e Chargers med serienummer som börjar på CC1- eller CM-02- kan inte antalet faser som ska användas för laddning ändras. Enfasladdning kan dock forceras med en lämplig adapter (endast möjligt för go-eCharger HOME+) eller enfasladdningskabel. För go-eChargers i HOME-serien med den senaste hårdvaran (serienumret börjar med CM-03-) är det möjligt att växla mellan enfas- och trefasladdning i appen.

 

Observera att go-e Charger är lämplig för laddning av gasdrivna fordonsbatterier (t.ex. blybatterier) endast i väl ventilerade utrymmen. Rådfråga din fordonstillverkare om du är osäker.

 

Ja, en elektriker krävs för installationen.

Nej, laddboxar eller laddare från andra tillverkare kan inte anslutas via go-e Controller.

Nej, installationen behöver inte rapporteras till elleverantören.

Controllern förbrukar fyra delningsenheter på DIN-skenan.

Ja, den passar väldigt bra i alla vanliga kopplingsdosor. Allt som krävs är att det finns plats för 4 delningsenheter.

Nej, controllern placeras helt enkelt på DIN-skenan. För anslutning av elledningarna behövs en skruvmejsel.

Strömkablarna är 98cm och med plugg inräknat 103 cm.

För att lägga till go-e Controller till en annan smartphone, öppna först go-e App och klicka på "+" symbolen i det övre högra hörnet. Bekräfta användarvillkoren och klicka på "Lägg till redan konfigurerad go-e Controller". Ange det 6-siffriga serienumret med ditt tidigare valda lösenord* och klicka på "Anslut".
*Du har redan använt detta lösenord/token när du installerade go-e Controller på din första smartphone.

När du har anslutit go-e Charger till hotspot kan du ansluta den till molnet så att du kan fjärrstyra go-e Charger.


För att ansluta till molnet, börja med att koppla av go-e Charger från hotspot och, om nödvändigt, från ditt hemnätverk, så att smarttelefonen endast är ansluten till mobilnätet. Glöm inte att aktivera mobildata i förväg.
Nu kommer du att informeras högst upp på skärmen om att appen inte är ansluten till go-e Charger. Klicka på symbolen "+" längst upp till höger, bekräfta användarvillkoren och klicka på "Lägg till redan konfigurerad go-e Charger".
I det sista steget måste du ange det 6-siffriga serienumret med lösenordet som du har valt tidigare och klicka på "Anslut".

Använding av go-e Charger

go-e Charger är lämplig för laddning av alla elbilar med en typ 2-kontakt. Fordon med typ 1-kontakter kan också laddas med go-e Charger med hjälp av en adapter eller kabel av typ 1 till typ 2.

 

Plug&Play gör det möjligt att använda laddaren direkt efter att den har kopplats in.

 

go-e Charger Gemini kan användas direkt efter att den har installerats av en behörig elektriker.

Om du har go-e Charger Gemini flex eller go-eCharger HOME+ måste du koppla in den i ett uttag och ansluta den till din bil med en typ 2-kabel. Om du har go-e Charger Gemini eller go-eCharger HOMEfix kan du börja använda den efter att den har installerats av en elektriker. Anslut helt enkelt typ 2-kabeln till bilen så startar laddaren och laddningen automatiskt (standardinställningar).

 

Du kan ändra denna inställning via appen, vilket innebär att laddningen inte startar förrän du låser upp laddaren via appen eller RFID-chipet.

 

Laddningen avslutas automatiskt när bilens batterier är laddade eller när en händelse som du definierat via appen inträffar. Du kan också avbryta laddningen i förtid, antingen via appen (fliken ”Laddning”) eller genom att helt enkelt dra ur laddningskabeln på fordonssidan.

 

Koppla inte bort go-e Charger från strömförsörjningen under laddning. Observera också att typ 2-kabeln endast kan låsas upp så länge go-e Chargern fortfarande har ström, med undantag för enheter med den senaste maskinvaran (serienummer som börjar på CM-03-/maskinvaruversion V3) när den ställs in på motsvarande sätt via appen.

 

Ja. Alla huvudfunktioner, som att starta/stoppa laddning och justera laddningsströmmen, kan utföras utan go-e Charger-appen. 
Om du vill ändra grundläggande enhetsinställningar, använda komfortfunktionerna, läsa av den interna elmätaren eller fjärrstyra laddaren behöver du go-e Charger-appen. Du kan sedan styra enheten från nära håll via den inbyggda åtkomstpunkten. För att fjärrstyra laddaren måste du ansluta enheten till internet.

 

Nej, eftersom appen även kan användas via åtkomstpunkten som är inbyggd i laddaren. Endast fjärrkontrollen och vissa funktioner som t.ex. rörliga elpriser eller lastbalansering är inte möjliga utan WiFi.

 

För att göra detta behöver du bara ladda ner appen go-e Charger till din smartphone och, från den andra smartphonen och så vidare, lägga till din laddare via det blå ”+” i appen med alternativet ”Lägg till en redan konfigurerad go-eCharger”. Mata in identifieringsinformationen för respektive laddare (om sådan finns på återställningskortet). Använd annars enhetslösenordet som du har angett (från laddare med serienummer CM-03-/maskinvaruversion V3) i appen.

 

Laddningseffekten kan ställas in antingen med knappen på enheten (5 fördefinierade värden) eller via appen. Knappvärdena kan ställas in efter önskemål i appen i området 6 till 16 eller 32 ampere (beroende på laddarens maximala laddningskapacitet – 11 eller 22 kW). Om du vill ändra laddningseffekten under laddningen måste du använda appen.

 

Du kan inte avaktivera LED-ljus under laddningsprocessen. LED-lamporna kan dock släckas efter 10 sekunder i viloläge. Ljusstyrkan kan justeras i appen.

 

I appen kan du se hur mycket el som laddats under en laddningsprocess och hur många kWh som totalt laddats. Denna information är tillgänglig under fliken ”Laddning” i appen. Dessutom kan laddningsenergi visas för alla användarkonton (RFID-chip – maximalt 10). I den senaste versionen av go-e Chargern (serienummer som börjar med CM-03-/maskinvaruversion V3) kan även en detaljerad laddningshistorik laddas ner.

 

Varken go-e Charger Gemini eller go-e Charger Gemini flex har en MID-kompatibel mätare (mätinstrumentdirektivet). I vissa länder krävs en MID-certifierad mätare för att sälja el.

 

go-e Charger levereras med ett U-stycke som du kan fästa på väggen direkt ovanför laddaren. Det innebär att enheten inte längre kan tas bort från väggfästet. Dessutom kan ett hänglås låsas fast (ingår inte i leveransen).

Observera: Laddningskabeln som ansluter laddaren till fordonet låses under laddningsprocessen och i standardläge när laddningen är klar. Detta säkerställer att ingen kan använda den förrän du låser upp kabeln.

 

Enligt vår erfarenhet har laddningskapaciteten knappt någon märkbar effekt på batteriets åldrande, särskilt vid laddning med växelström. Det finns många andra påståenden som cirkulerar på internet men de bygger oftast på gammal batteriteknik och låg batterikapacitet.

Den så kallade C-rate är en bra referenspunkt för laddningskapaciteten. Den beskriver förhållandet mellan laddningsström och batterikapacitet. Anta att du laddar bilen med en effekt på 22 kW och att batteriet har en kapacitet på 22 kWh. Det innebär att C = 1. Om batterikapaciteten halveras och laddningsströmmen förblir densamma blir C = 2. Ju högre C-värde, desto större effekt har laddningsprocessen på batteriets livslängd. Detta kan dock endast fastställas vid mycket lång körsträcka. När C = 1 är minskningen av batterilivslängden knappt märkbar.

Du kan återställa go-e Charger med det vita återställningskortet som ingår i leveransen. Håll återställningskortet mot RFID-läsaren som finns på framsidan av go-e Charger (vid go-e-logotypen) och vänta tills alla LED lyser rött.

För att lägga till go-e Charger på en annan smartphone, öppna först go-e-appen och klicka på "+"-symbolen längst upp till höger. Bekräfta användarvillkoren och klicka på "Lägg till redan konfigurerad go-e Charger". Ange det 6-siffriga serienumret med ditt tidigare valda lösenord* och klicka på "Anslut".
*Det är samma lösenord/token som när du installerade go-e Charger på din första smartphone.

För att ta bort go-e Charger från väggfästet, lyft den lite och dra den mot dig.
Förresten: Du kan ta ut både go-e Charger Gemini flex och go-e Charger Gemini ur väggfästet.  På det här sättet kan du läsa serienumret på din laddare utan appen. Du hittar det på serieetiketten på baksidan av laddstationen. Det är dock bara go-e Charger Gemini flex eller dess föregångare, go-eCharger HOME+, som kan användas som en portable laddstation.

Vill du exportera laddningsdata av din go-e Charger?
Öppna go-e-appen och klicka på "Detaljer" på fliken "Laddning". Där ser du laddningsstatus, energimängd och annan information. Scrolla nu ner lite och klicka på "Ladda ner data" för att exportera laddningsdata som en csv-fil.
Nu öppnas ett nytt fönster. Så snart laddningsdatan är tillgängligt, visas en grön nedladdningsknapp. Klicka på "Ladda ner" och csv-filen kommer att laddas ner.

Att ställa in laddningseffekten för go-e Charger är enkelt.


Du har två alternativ:


Alternativ 1: Ändra laddningseffekt direkt på go-e Charger genom att trycka kort på svarta knappen på laddaren. Antalet LED ändras. En LED-ljus = en ampere. LED indikerar vilken laddningsnivå du har valt. Laddningsnivåerna kommer i stigande ordning. Så om du vill gå tillbaka - t.ex. från 10 ampere till 6 ampere - trycker du bara på knappen tills du når 6 LED igen, dvs. 6 ampere. Kom ihåg att tryckknappen bara fungerar innan du börjar ladda. Under laddningen är knappen avaktiverad.


Alternativ 2: Du kan ställa in laddningseffekten direkt i go-e-appen. Klicka på symbol på fliken "Laddning", så att du kan justera laddningseffekten efter dina behov. Du kan justera effekten på appen per 1 ampere.

Det finns två sätt att justera laddningseffekten på en go-e Charger Gemini eller Gemini flex:


go-e Charger Gemini:
Ett alternativ är att ställa in en programvarubaserad gräns (Software only-limit). Detta ställs in på fliken Inställningar i inställningsalternativet Inställningar för elnät med värdet Max. Laddningsström. Om du vill minska go-e Chargers laddström från 22 kW till 11 kW måste värdet 16 anges här.


Andra alternativ är att använda de två datakablarna för styrning av elnätet. Om dessa kablar t.ex. är överbryggade är det möjligt att aktivera och ställa in detta på fliken Inställningar under alternativet Digital ingång.
Här definieras sedan "Viloläge", dvs. i vilket tillstånd de två datakablarna normalt befinner sig (relevant för tillfälliga begränsningar).

För en permanent begränsning kan de två datakablarna överbryggas, som nämnts tidigare, och viloläget sätts till NC (normally closed = vanligtvis stängd).
Dessutom måste strömgränsen anges här så att go-e Charger tillåter maximalt denna effekt så länge kablarna är överbryggade.
För att skydda dessa inställningar kan teknikerlösenordet aktiveras på fliken Inställningar under alternativet Lösenord.
Efter aktivering kan det också bestämmas om och vilken av de två inställningarna (nätinställningar och/eller digital ingång) som skyddas med lösenordet.


go-e Charger Gemini flex:
För go-e Charger Gemini flex är det möjligt att ställa in en begränsning som endast gäller programvara. Detta ställs in på fliken Inställningar i alternativet Inställningar för elnät med värdet Max. Laddningsström. Om du vill minska go-e Chargers laddström från 22 kW till 11 kW måste värdet 16 anges här.


Teknikerlösenordet används också här om så önskas. (De två datakablarna utelämnas här eftersom de inte är tillgängliga/används på något annat sätt).

Om du har glömt ditt lösenord till go-e Charger är det först och främst viktigt att du förstår vilket lösenord du har glömt. Det finns följande lösenord:

 • Tekniskt lösenord
 • Lösenord för hotspot
 • Lösenord för molnåtkomst

Har du glömt det tekniska lösenordet?
go-e Charger måste vara online så att vi kan återställa det via API Debug. Det finns inget annat sätt att återställa detta lösenord. Kontakt vår support för att kunna återställa lösenordet.

Har du glömt ditt hotspot-lösenord?
Återställ go-e Charger till fabriksinställningarna och starta om den.

Har du glömt ditt lösenord för molnåtkomst?

I go-e-appen, gå till fliken Inställningar  och sen tryck på Lösenord längst ner. Tryck sedan på det övre fältet och ange ett nytt lösenord. Glöm inte spara ändringar.

 

Mobilanslutning / 4G

go-e erbjuder mobilanslutning för go-e Charger 2.0-serien gratis för 5 år. Därefter kan du förlänga den för kostnad av 12€/år (ink. moms).

Kostnad för att förlänga mobilanslutning efter 5 år är 12 € per år.

go-e Charger Gemini 2.0-serien levereras med ett icke-utbytbart eSIM från go-e. För större B2B-projekt kan kundens eget SIM-kort installeras från fabrik (nano-SIM). 

go-e Charger Gemini 2.0-serien levereras med ett redan aktiverat SIM-kort. Du kan när som helst avaktivera och aktivera det manuellt i go-e-appen eller via API.

Mobil anslutningen med go-e E-sim fungerar i alla EU-länder samt i Storbritannien, Schweiz, Norge och Liechtenstein, inklusive fri roaming.

go-e Charger Gemini 2.0 och go-e Charger Gemini flex 2.0 (11/22 kW) erbjuder mobilanslutning. Alla go-e Charger kan också anslutas till WiFi. 

I Sverige används det följande mobilnät operatörer: Telia, Tele2, Telenor och Tre.

Lista av operatörer i det länder eSim fungerar:

 • Belgien: Orange Belgium NV/SA, Telenet Group BVBA/SPRL, Proximus PLC
 • Bulgaria: A1 Bulgaria, Bulgarian Telecommunications Company EAD, Yettel Bulgaria EAD
 • Cypern: PrimeTel PLC, Cyprus Telecommunications Authority, EPIC Ltd.
 • Danmark: Telia Nattjanster Norden AB, Telenor A/S, Nuuday A/S, Hi3G Denmark ApS
 • Estland: Telia Eesti, Tele2 Eesti AS
 • Finland: Telia Finland Oyj, DNA Ltd, Alands Telekommunikation Ab
 • Frankrike: Orange France, Bouygues Telecom France, Société Française du Radiotéléphone S.A., Outremer Telecom
 • Grekland: COSMOTE Mobile Telecommunications S.A, WIND HELLAS Telecommunications S.A., Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A.
 • Ungern: Magyar Telekom Nyrt., Yettel Hungary, Vodafone Hungary Ltd.
 • Island: Sýn hf., Nova Island, Siminn hf.
 • Irland: Three Ireland (Hutchison) Limited, Vodafone Ireland Limited, Meteor Mobile Communications Limited
 • Italien (inklusive Vatikanstadt & San Marino): Vodafone Italy, Telecom Italia SpA, Wind Tre S.p.A.
 • Kroatien: Hrvatski Telekom d.d., Telemach Hrvatska d.o.o., A1 Hrvatska d.o.o.
 • Latvia: Latvijas Mobilais Telefons SIA, TELE2 Latvia
 • Liechtenstein: Telecom Liechtenstein AG, Salt (Liechtenstein) AG
 • Litauen: Telia Lietuva, AB, UAB TELE2
 • Luxembourg: Post Luxembourg, Orange Communications Luxembourg, Tango SA
 • Malta: Epic Communications Limited, GO p.l.c., Melita Ltd.
 • Nederländerna: Odido Netherlands bv, KPN B.V., Vodafone Libertel B.V.
 • Norge: Telenor Norge AS, Telia Norge AS
 • Poland: T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Polkomtel Poland
 • Portugal: Meo - Servicos de Comunicacoes e Multimedia, NOS - Comunicações, S.A., Vodafone Portugal
 • Réunion (Frankrike): Orange Reunion, TELCO OI, Societe Reunionnaise du Radio
 • Romanien: Telekom Romania Mobile Communications S.A., Vodafone Romania S.A., S.C. Orange România S.A.
 • Slovakien: Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko A.S, O2 Slovakia, s.r.o.
 • Slovenien: Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach d. o. o.
 • Spanien: Vodafone España, S.A.U., Telefonica Moviles Spain, Orange Espagne S.A.U., Xfera Móviles, S.A.
 • Sverige: Telia Company AB, Tele2 AB Sweden, Telenor Sverige AB, Hi3G Access AB
 • Schweiz: Swisscom (Switzerland) Ltd, Sunrise UPC GmbH, Salt Mobile SA
 • Tjeckien: T-Mobile Czech Republic, O2 Czech Republic, Vodafone Czech Republic
 • Turks- och Caicosöarna (Storbritannien): Cable and Wireless (TCI) Ltd, Digicel (Jamaica) Limited
 • Tyskland: Telekom Deutschland GmbH, Vodafone D2 GmbH, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
 • Storbritannien: EE Limited, Virgin Media O2, Vodafone Ltd, O2 (Telefónica UK Limited)
 • Österrike: T-Mobile Austria GmbH, Hutchison Drei Austria GmbH, A1 Telekom Austria AG

Använding av go-e Controller

Börja med att besöka go-e-webbplatsen för eventuell information om felsökning, t.ex. under FAQ och kontakta go-e Support vid behov. 

Nej. Controllern måste anslutas till Wi-Fi via sin meny eller via appen.

Förutom många lokala gränssnitt som HTTP-API, Modbus TCP och MQTT finns det även en valfri molnanslutning till go-e Cloud, som dock inte behövs för funktionerna överskottsladning från solceller och dynamisk lastbalansering.

Anslutning till Solceller (PV) / Rörliga elpriser / Lastbalansering

Det finns ett HTTP REST API som kan användas via en lokal WiFi-anslutning. API är ett öppet gränssnitt som gör det möjligt för andra intelligenta enheter att kommunicera med laddaren. Dessutom är Modbus TCP API integrerat i go-eChargern från och med firmware version 0.40. Liksom go-e-nätoperatören API ger det elbolaget behörig åtkomst till go-eCharger för att styra strömförsörjningen till elnätet.

 

Ja. Med go-e Charger kan du använda överskottsenergi från solcellsanläggningen för att ladda elbilen. Förutsättningen för detta är att laddaren är ansluten till ett extra energihanteringssystem som har ett öppet API likt go-e Charger. Kommunikationen mellan laddaren och solcellsväxelriktaren kan etableras via detta energihanteringssystem (för exempel, go-e Controller). Programmeringskunskap krävs för inställning om du inte använder go-e Controller. Kompatibla energiförvaltare omfattar t.ex. go-e Controller, Home Assistant, ioBroker, openHAB, openWB Loxone, Solar Manager, GridX eller Alpiq. Om du inte kan programmera systemet själv kan du be en solcellsspecialist att göra det. API-dokumentationen hittar du här.

För närvarande är tariffen av lite över 100 svenska elbolag integrerade för automatisk identifiering av de billigaste laddningstiderna. Ytterligare rörliga elpriser följer. Om du vill ladda din go-e Charger med rörligt elpris behöver du en smart mätare. Kontakta ditt elbolag om det inte redan finns en smart mätare installerad. Du bör också byta från ditt nuvarande elbolag till en leverantör vars elpris är integrerat i go-e Chargern.

Den faktiska laddningsprocessen med rörliga elpriser kan ställas in via go-e Charger-appen. Vid användning av denna funktion söker go-e Charger automatiskt efter de billigaste sammanhängande timmar för att ladda din elbil eller för timmar när priset sjunker under en inställd prisnivå.

För närvarande är spotpriserna från ex. Fortum, Vattenfall, OKQ8, e.on Sweden, Göteborg Energi anslutna. Du kan se lista av alla anslutna elbolag här

 

Ingen ytterligare maskinvara krävs för statisk lastbalansering med flera laddningsstationer. Laddstationerna kan kombineras till en lastbalanseringsgrupp via appen så att stationerna kan utbyta data med varandra via molnet (WiFi-anslutning krävs). Resultatet blir att prestanda för de enskilda laddningsstationerna automatiskt justeras nedåt eller uppåt beroende på antalet fordon som laddas. Prioriteringar för enskilda laddningsenheter kan ställas in i appen.

Ja, förutsättningen är att din laddbox är ansluten till vår go-e Controller. go-e Controller använder dynamisk lastbalansering och anpassar laddning intuitivt till de ständigt föränderliga energibehoven i ditt hushåll.

Produktfunktioner

go-e Charger har ett typ 2-uttag. Du behöver en lämplig laddningskabel med en typ 2-kontakt. De flesta nya elbilar är utrustade med ett typ 2-uttag. Äldre fordon med ett typ 1-uttag kan också laddas med go-e Charger med hjälp av en adapterkabel av typ 1 till typ 2. Det innebär att go-eCharger kan användas universellt. Den laddar alla elbilar som är godkända för Europa.

 

Så snart en go-e Charger har monterats eller installerats kan du omedelbart starta den första laddningen. Med en mobil go-e Charger behöver du inte ens en elektriker för att installera den.

 

Orginal go-e-adaptrarna gör det möjligt att ladda elbilar med go-eCharger HOME+ eller go-e Charger Gemini flex vid valfritt uttag. Oavsett om du är hemma vid ett 16 A trefasuttag, i hamnen och på campingen vid en CEE blå 16 A eller när du besöker släktingar vid ett 16 A hushållsuttag. Med varianten på 22 kW av go-eCharger är det endast möjligt att automatiskt sänka laddningsströmmen till 16 A genom att ansluta adaptern till go-e-adaptrar i original. Vi rekommenderar en maximal laddningsström på 10 A för användning med hushållskontakter eftersom mycket få eluttag/elinstallationer lämpar sig för kontinuerlig drift med 16 A! Nationella bestämmelser kan föreskriva lägre laddningsström.

 

Dessa kommunikationsgränssnitt ger många ytterligare fördelar. Om du vill kan du ansluta go-e Charger till internet (styr via en app över ett befintligt WiFi-nätverk) eller styra den direkt via en lokal hotspot för att få tillgång till fler funktioner.

 

Du kan använda vår kostnadsfria app för att kontrollera antalet kWh som laddats, justera strömmen, konfigurera många ytterligare funktioner och till och med fjärrstyra laddningsprocessen. Bilar kan också laddas utan app i standardinställningen.

 

Åtkomsten till laddstationen kan begränsas och anpassas med hjälp av RFID-funktionen. Det innebär att ingen kan starta en debitering utan behörighet. Dessutom kan alla laddningsprocesser sparas på upp till 10 konton. RFID gör det möjligt att attestera, utvärdera avgifter för olika användare och exportera dem som en CSV-fil. Som standard kan du ladda utan RFID-behörighet. Det kan ändras i appen.

 

Olika inställningar kan anpassas via appen go-e Charger, till exempel färgerna på laddarens LED-lampor. Ljust eller färgstarkt – precis som du vill ha det. Låsvarianten av boxen kan även konfigureras efter personliga behov. Dessutom kan varje RFID-kort tilldelas ett personligt konto, vilket gör det möjligt att läsa av den debiterade strömmen för varje kort/användare.

 

Schemaläggaren kan användas för att avgöra när laddningen ska påbörjas. Det är till exempel optimalt för laddning på natten eller tidigt på morgonen (sparpotential på grund av nattliga elpriser). Funktionen betalar sig även för miljön, ungefär som flexibelt elpris. Genom att inte ladda vid topptider kan spänningstopparna minskas och överskottsströmmen kan användas på natten.

 

Installation av uppdateringar är en stor fördel med laddare som är anslutna till Internet. Du behöver inte skicka go-e Charger på service för att installera uppdateringar. Uppdateringar kan enkelt initieras via appen.

 

go-e Charger är utrustad med en DC-skyddsmodul med DC-detektion och med ett ytterligare skydd mot AC-fel (6 mA DC, 20 mA AC).

På byggnadssidan behöver en RCD typ A och en miniatyrbrytare installeras uppströms. Lokala installationsstandarder måste följas.

Säkringar med karakteristik B eller C för 16 eller 32 ampere är godkända:

• 3- eller 4-polig vid trefasanslutning
• 2-polig vid enfasanslutning

go-e Charger erbjuder säkerhet vid felinstallerade uttag. Om en fas (neutralledare eller jordning) inte är korrekt ansluten stängs systemet av och förhindrar därmed skador på fordonet.

 

Elnätet är inte jordat överallt. I synnerhet i områden med höga säkerhetskrav eller i områden med permafrost används isolertransformatorer för att eliminera risken för elstötar vid slutanordningarna. För att go-eCharger även ska fungera i dessa regioner kan jorddetekteringen avaktiveras. Den fungerar även med nätverk där ingen jordning kan detekteras (t.ex. i Norge).

 

IP (International Protection) definierar skyddet av elektrisk utrustning i olika miljöförhållanden, till exempel inträngning av främmande föremål (såsom damm) och vatten. go-e Charger har skyddsklass IP54 (HOME-serien) eller IP65 (Gemini-serien) och lämpar sig för permanent drift utomhus. Enheten är skyddad mot vattenstänk och klarar kraftigt regn.

 

go-e Charger kan använda överskottsström från en solcellsinstallation via API (ett öppet programvarugränssnitt – ett extra energihanteringssystem för kommunikation med växelriktaren krävs) för att ladda en elbil. För detta ändamål kommunicerar laddaren och energihanteringssystemet via API-gränssnittet (programmering krävs av kvalificerad personal). Det väldokumenterade API:et för laddboxen för kommunikation mellan laddboxen och solcellsväxelriktaren kan laddas ner här.

 

Med flera laddningsstationer per hushåll (per nätanslutning) är lastbalansering oumbärlig. Vid laddning av flera elbilar samtidigt överbelastas vanliga hushållsanslutningar. Med hjälp av lastbalansering kommunicerar laddboxarna med varandra. Detta säkerställer en effektiv och säker kraftfördelning.

 

Ja, displayen släcks av sig själv eftersom en ljussensor är monterad.

Välj motsvarande punkt i menyn på controllerns display. Om detta inte längre fungerar måste enheten kopplas från strömförsörjningen (t.ex. genom att stänga av jordfelsbrytaren) och när den återansluts måste upp- och nedknapparna på controllern tryckas in samtidigt.  

Detta gränssnitt behövs endast av laddare och är implementerat i alla go-e Chargers i HOME-serien (V3) och Gemini-serien.

Åtkomstkontroll / RFID

RFID-funktionen är utformad för att personanpassa åtkomsten till laddstationen. Det innebär att ingen kan starta laddningen utan behörighet.

Åtkomstkontrollen kan ställas in via appen på ett sådant sätt att en RFID-identifiering krävs före laddning. Om identifieringen är okänd frigörs inte laddaren för laddning.

Du kan registrera upp till 10 RFID kort/chip till go-e Charger.

De flesta RFID-kort eller RFID-chip kan anpassas till go-e Charger. Det innebär att du även kan använda exempelvis ditt EC-/bankomatkort. Om det inte går att anpassa RFID-kortet sänder det inte med den frekvens på 13,56 MHz som krävs.

Underhåll och skötsel

Nej, laddare från go-e är underhållsfria.

Om du har tekniska problem med go-e Chargern och inte har hittat någon lösning i användarmanualen, FAQ eller felsökningsguiden bör du först kontakta vår tekniska support. Detta kan göras via e-post eller supportformulär på vår webbplats eller via telefon. I många fall kan vi lösa problemet utan att reparationer krävs.

Kontakta kundtjänst innan du demonterar laddaren och invänta deras beslut om hur du ska gå vidare med serviceärendet. Av säkerhetsskäl får en påstått defekt stationärt installerad go-e Charger endast demonteras av en behörig elektriker.

Torka av apparaten med en trasa fuktad med vatten. Rengör inte laddaren med högtryckstvätt eller under rinnande vatten för att undvika skador.

Information om firmware och uppdateringar (programuppdateringar) finns i appen under fliken ”Internet”.

Uppdateringar kräver att laddaren är aktivt ansluten till internet. När du är ansluten till internet kan du se eventuella uppdateringar under fliken ”Internet” i appen.

Fintrådiga säkringar behövs endast för go-e Charger HOME-serien. En ersättningssäkring medföljer redan enheterna. Du behöver en 2 A keramisk säkring med en brytförmåga på minst 1500 A. Säkringarna finns i vår butik.

För att uppdatera firmware, öppna go-e App. Klicka på fliken "Internet". Gå till "Firmware", välj den senaste versionen och bekräfta ditt val med "Uppdatera firmware".
Uppdateringen tar nu ca 2 - 5 minuter. Efter uppdateringen visas en bock bredvid den aktuella versionen.
Om du vill ändra tillbaka till den tidigare versionen kan du göra det här under "Byta firmware".

Att handla i go-e Shop

Kontakta oss via vår e-postadress office@go-e.com och berätta vad har hänt och bifoga en kopia av fakturan.

När din beställning har lämnat vårt lager får du ett spårningsnummer via e-post som gör det möjligt för dig att kontrollera leveransstatusen.

Garanti för go-e Charger Gemini eller Gemini flex är 5 år för laddstationerna som är köpta i Sverige eller Finland.

Kontakta oss på: office@go-e.com. Glöm inte att ange din adress. Vi måste ange din adress på returetiketten.

–    go-e Controller 
     –    4 delningsenheter, breda
     –    Färgdisplay 320 x 240 pixlar
     –    4 knappar för menynavigering
     –    Ljussensor
-    6 strömomvandlare (sensorer), hopfällbar, upp till 100 ampere
–    WLAN-antenn, vit, självhäftande (kan anslutas som tillval)
–    Ethernet-plattkabel 2 m, vit (kan anslutas som tillval)
–    Bruksanvisning