Laddar

ISO-certifikat 9001:2015

go-e har certifierats enligt kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001:2015 av Quality Austria för kvalitetsstyrningssystem.

Detta testmärke tilldelas företag som kontinuerligt förbättrar sina kvalitetsresultat, genomför förändringar på ett framtidsorienterat och hållbart sätt samt utvecklar effektiva och ändamålsenliga processer.