SUPPORT

Felsökning

Har du problem med att använda go-eCharger? Använd vår felsökningsguide för att snabbt lösa alla problem du stöter på.

Felsökningsguide

När laddaren slutar fungera och lysdioderna inte längre lyser:

 1. Kontrollera säkringen på laddarens baksida och byt ut den vid behov.
 2. Kontrollera säkringen och jordfelsbrytaren i säkringsdosan.
 3. Testa laddaren vid ett annat eluttag.
 4. Kontrollera att kabeln är helt isatt och låst i laddaren.
 1. Om typ 2-kabeln inte låses upp efter att laddningsförloppet har stoppats eller inte kan kopplas bort från go-e-laddaren: Kontrollera i din app att funktionen ”cable unlock” inte är inställd på ”always locked”.
 2. Om så inte är fallet, se till att typ 2-kabeln är helt införd (upp till stoppet) i laddaren. Koppla bort go-eCharger från strömförsörjningen. Återställ strömförsörjningen efter ca 10 sekunder. Kabeln ska låsas upp senast efter 60 sekunder.

Bilens batteri är antingen nästan fullt eller för kallt. Därför begränsas laddningskapaciteten automatiskt.

Observera att lysdiodernas standardinställningar beskrivs nedan!

LED-ringen lyser i regnbågens färger = laddaren startar. WLAN-signalen kan vara störd om laddaren inte lämnar detta läge. Avlägsna möjliga störningskällor (t.ex. enheter med WLAN-meshnätverk)

Lysdioderna lyser gult = bilen är ansluten, laddas inte.

Lysdioderna lyser blått/vitt = laddaren måste aktiveras (via RFID eller app).

4 LED-lampor lyser rött (klockan 3, 6, 9, 12) = Norge-läge. Jorddetektering inaktiverad.

Lysdioderna lyser grönt = laddningen är klar.

5 LED-lampor lyser grönt överst = inlärt RFID-chip har upptäckts

5 LED-lampor lyser rött överst = okänt RFID-chip

Lysdioderna lyser rött längst upp, rosa längst ned = jordfelsbrytaren har upptäckt ett fel. Laddaren har detekterat en restström >= 6 mA och går in i felläge. För att kvittera felet, tryck på starta om i appen eller koppla ur och anslut go-eCharger igen. Vid behov kan laddningsströmmen minskas, men kontrollera också det använda uttaget.

Lysdioderna blinkar rött = allmänt fel, titta på felkoden i appen

Lysdioderna lyser blått/rött = fasfel. Kontrollera matarledningen, möjligen finns endast 2 faser. Testa vid ett annat uttag. Skicka in laddaren om den inte fungerar.

Lysdioder blinkar rött upptill och lyser fast gult/grönt nedtill = jordfel. Kontrollera matarledningens jordning, testa vid behov vid ett annat uttag.

håll återställningskortet mot laddaren = hela cirkeln måste lysa rött. Om endast 5 lysdioder på kortet lyser rött har återställningskortet inte lärts in.

 1. Kortet har ännu inte lärts in.
 2. Det beror på att fel frekvens har använts. Använd ett chip/kort med rätt frekvens på 13,56 MHz.

Försök att ansluta via en annan mobiltelefon.

Om detta inte lyckas kopplar du bort laddaren från strömförsörjningen och ansluter den sedan igen.

Ett annat alternativ är att återställa laddaren med hjälp av återställningskortet (ingår i leveransen – återställ till fabriksinställningarna).

 1. Kontrollera hotspoten på laddaren ”go-e-00xxxx”.
 2. Om ”go-e-000000” visas, kontakta supporten och skicka bilder både på laddarens baksida och på återställningskortet.

Gällande låneenheter: Om du har fått en låneenhet från oss är hotspotvisningen ”go-e-000000” normal och kan inte ändras. Mer information finns i dokumenten som medföljer den utlånade enheten.

 1. Se till att du har angett både nätverksnamnet och lösenordet korrekt (använd stora och små bokstäver). 
 2. Undvik att befinna dig för långt bort från routern (eller åtkomstpunkten). Laddarens WiFi-mottagning fungerar bäst när laddaren är vänd framåt eller till höger om routern eller åtkomstpunkten.
 3. go-e-laddaren kan inte anslutas till eller drivas med 5 GHz WiFi-nätverk.
 4. Det kan uppstå en IP-adresskonflikt om ditt WiFi-nätverk använder samma IP-räckvidd (192.168.4.xxx) som go-eCharger. Laddaren indikerar att den är ”ansluten” MEN den kan inte kommunicera med molnet. I så fall måste IP-adressen för ditt hemmanätverk ändras, annars kan inte laddaren ansluta till molnet. Om du inte vet vilket IP-intervall ditt nätverk har, kontakta din internetleverantör eller tillverkaren av din router.
 5. I vissa fall kan det hända att go-eCharger inte kan styras via ett mesh-nätverk. Detta implementeras på olika sätt av varje tillverkare av nätverkstillbehör, vilket är anledningen till att vi inte kan garantera allmän kompatibilitet med mesh-nätverk. Vid anslutningsproblem med ett aktiverat mesh-nätverk, kontrollera därför om laddaren kan styras utan problem via WiFi utan mesh-funktionalitet.

Vi rekommenderar inte att du använder blanksteg i WiFi-nätverkets namn eftersom det i undantagsfall kan leda till anslutningsproblem. Därför är det för närvarande inte möjligt att mata in ett WiFi-namn med blanksteg i go-eCharger-appen via knappsatsen.

Gör så här om du fortfarande vill ansluta laddaren till ett WiFi som har ett blanksteg i namnet:

 1. Ange namnet på WiFi inklusive blankstegen som text i en annan app (t.ex. i Anteckningar) och markera och kopiera texten.
 2. Växla sedan tillbaka till appen go-eCharger. Klistra in det kopierade WiFi-namnet och spara.
Beanstalk in background
Any question?

Gick det inte att lösa ditt problem med vår guide?

Kontakta då vårt supportteam så hittar vi gärna en lämplig lösning åt dig.

Fyll i kontaktformuläret och förklara vad du behöver hjälp med. I texten kan du också ange laddarens serienummer (finns på baksidan av laddaren eller i appen). Helst bör du även ange ditt telefonnummer så att vårt supportteam kan kontakta dig på detta sätt vid behov.

Om du anser att din enhet behöver skickas till oss för service kan du skicka ovanstående uppgifter till office@go-e.com för att påskynda processen. Bifoga ett foto av baksidan av din go-eCharger (etikett med serienummer), en kopia av fakturan för laddaren och din nuvarande adress.