Feilsøking

BRUKERSTØTTE

Har du problemer med å bruke go-eCharger? Bruk vår feilsøkingsveiledning for å hjelpe deg raskt å løse eventuelle problemer du måtte oppleve.

Feilsøkingsveiledning

Når laderen slutter å virke og LED-lampene ikke lenger lyser:

 1. Kontroller sikringen på baksiden av laderen, og skift den ved behov.
 2. Kontroller sikringen og jordfeilbryteren i sikringsboksen.
 3. Test laderen på en annen stikkontakt.
 4. Kontroller at kabelen er satt helt inn og låst i laderen.
 1. Hvis Type 2-kabelen ikke låses opp etter avsluttet lading eller ikke kan frigjøres fra go-eCharger: Kontroller i appen at funksjonen «Lås opp kabel» ikke er satt til «Alltid låst».
 2. Hvis dette ikke er problemet, må du kontrollere at Type 2-kabelen er satt helt inn (til den stopper) i laderen. Koble go-eCharger fra strømforsyningen. Gjenopprett strømtilførselen etter ca. 10 sekunder. Kabelen låses opp senest etter 60 sekunder.

Bilens batteri er enten nesten fulladet eller for kaldt. Ladekapasiteten begrenses derfor automatisk.

 

Merk at standardinnstillingene for LED-lampene er beskrevet nedenfor!

LED-ringen lyser opp i alle regnbuens farger = laderen starter opp. Hvis laderen ikke forlater denne modusen, kan det være en forstyrrelse av WLAN-signalet. Fjern mulige forstyrrelser (f.eks. apparater med WLAN-nettverk)

LED-lampene lyser gult = Bilen er tilkoblet, lader ikke.

LED-lampene lyser blått/hvitt = Laderen må være aktivert (via RFID eller app).

4 LED-lamper lyser rødt (henholdsvis 3, 6, 9, 12 på klokken) = Norge-modus. Jordfeildeteksjon deaktivert.

LED-lampene lyser grønt = ladingen er fullført.

5 LED-lamper lyser grønt øverst = kjent RFID-brikke er registrert

5 LED-lamper lyser rødt øverst = ukjent RFID-brikke

LED-lampene lyser rødt øverst, rosa nederst = RCD har oppdaget en feil. Laderen har registrert reststrøm >= 6 mA og viser en feilmelding. Bekreft feilen ved å trykke på Start på nytt i appen eller koble fra go-eCharger og koble den til og fra. Ladestrømmen kan reduseres ved behov, men sjekk også stikkontakten.

LED-lampene blinker rødt = Generell feil, se feilkoden i appen

LED-lampe blå/rød = fasefeil. Kontroller strømledningen, muligens bare 2 faser tilgjengelig. Test på en annen stikkontakt. Hvis det ikke skjer noe, må du sende inn laderen.

LED-lampene blinker rødt øverst og lyser statisk gult/grønt nederst = jordfeil. Kontroller jordingen til strømledningen og test på en annen stikkontakt ved behov.

Hold tilbakestillingskortet til laderen = hele sirkelen må lyse rødt. Hvis bare 5 LED-lamper på toppen lyser rødt må tilbakestillingskortet programmeres.

 1. Kortet er ennå ikke programmert.
 2. På grunn av bruk av feil frekvens. Bruk brikke/kort med en frekvens på 13,56 MHz.
 1. Prøv å koble til via en annen mobiltelefon.
 2. Hvis dette mislykkes, kobler du laderen fra strømforsyningen og kobler den til igjen.
 3. Et annet alternativ er å tilbakestille laderen med tilbakestillingskortet (inkludert i leveransen, for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger).
 1. Kontroller hotspot for laderen «go-e-00xxxx».
 2. Hvis «go-e-000000» vises, kontakt support og send bilder av laderens bakside og tilbakestillingskortet.

Merknad for låneladere: Hvis du har mottatt en lånelader fra oss, er hotspot-displayet «go-e-000000» normalt og kan ikke endres. Les mer i dokumentene som medfølger den lånte laderen.

1. Kontroller at du har skrevet inn både nettverksnavnet og passordet riktig (bruk store og små bokstaver). 

2. Unngå å være for langt unna ruteren (eller tilgangspunktet). WiFi-mottaket i laderen er best når laderen vender forover eller til høyre for ruteren eller tilgangspunktet.

3. go-e charger kan ikke kobles til eller brukes med 5 GHz WiFi-nettverk.

4. Det kan være en IP-adressekonflikt hvis WiFi-nettverket bruker samme IP-område (192.168.4.xxx) som go-eCharger. Laderen viser at den er «Tilkoblet», MEN kan ikke kommunisere med skyen. I dette tilfellet må IP-adressen for hjemmenettverket endres, ellers vil den ikke kunne kobles til nettskyen. Hvis du ikke kjenner til IP-området for nettverket, kan du kontakte internettleverandøren eller ruterprodusenten.

5. I noen tilfeller er det mulig at go-eCharger ikke kan styres via et meshnettverk. Dette implementeres forskjellig av hver produsent av nettverkstilbehør, og vi kan derfor ikke garantere generell kompatibilitet med meshnettverk. Ved tilkoblingsproblemer med et aktivert meshnettverk må du derfor kontrollere om laderen kan styres uten problemer via Wi-Fi uten meshfunksjonalitet.

Vi anbefaler at du ikke bruker mellomrom i navnet på WiFi-nettverket ettersom dette i unntakstilfeller kan føre til tilkoblingsproblemer. Derfor er det for øyeblikket ikke mulig å skrive inn et WiFi-navn med mellomrom i go-eCharger app via tastaturet.

Hvis du likevel vil koble laderen til et WiFi-nettverk med mellomrom i navnet, går du frem på følgende måte:

 1. Skriv inn navnet på WiFi-nettverket, inkludert mellomrom som tekst i en annen app (f.eks. i Notes), og marker og kopier teksten.
 2. Gå deretter tilbake til go-eCharger app. Lim inn det kopierte WiFi-navnet og lagre.

Fant du ikke løsningen på problemet i guiden vår?

@todo nur ein Platzhalter, hier kommt noch eine Form-Implementierung

Ta så kontakt med støtteteamet vårt, så finner vi gjerne en passende løsning.

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet og forklar hva du trenger hjelp til. I teksten oppgir du også serienummeret til laderen (finnes på baksiden av laderen eller i appen). Ideelt sett bør du også oppgi telefonnummeret ditt slik at vårt supportteam kan kontakte deg på denne måten om nødvendig.

Hvis du mener at enheten din må sendes til oss for vedlikehold, send en e-post med informasjonen ovenfor til office@go-e.com for å fremskynde behandlingen. Legg ved et bilde av baksiden av din go-eCharger (klistremerket med serienummeret), en kopi av laderfakturaen og den nåværende adressen din.

Noen spørsmål? Vi gir deg gjerne råd!

Skriv til oss direkte eller kontakt telefonstøtten vår.

Do you want to allow Google ReCaptcha?

Allows the inclusion of ReCaptcha to helper us identify you as a human person. By allowing this feature, you accept the privacy agreement of google.