Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår

25. MAI 2023

(per 1. juni 2022)

 

1. Anvendelsesområde

1.1 For alle bestillinger (blant annet fra vår nettbutikk) som foretas av forbrukere (kunder), gjelder følgende generelle vilkår. En forbruker er enhver fysisk person som gjennomfører en transaksjon med formål som i all hovedsak ikke kan tilskrives noen kommersiell eller selvstendig yrkesaktivitet.

1.2 Hvis enkelte bestemmelser i disse vilkårene skulle være eller bli ugyldige helt eller delvis på grunn av lovbestemmelser (på grunn av bestemmelser i den østerrikske forbrukervernloven) eller hvis det skulle representere et lovbrudd, skal avtalepartene opprette en gyldig erstatningsbestemmelse som kommer så nær det økonomiske resultatet av den ugyldige eller ufullstendige bestemmelsen som mulig. Gyldigheten av de øvrige bestemmelsenes forblir upåvirket.

1.3 I tillegg skal disse generelle vilkårene også gjelde for alle ytterligere juridiske transaksjoner som er inngått med en avtalepartner etter den første juridiske transaksjonen.

2. Avtalespråk

Avtalens juridisk gyldige og bindende språk er tysk. Ved behov tilbys også engelsk som avtalespråk. Forbrukerhenvendelser og/eller håndtering av eventuelle forbrukerklager gjøres også på tysk eller engelsk.

3. Hva som omfattes av avtalen

go-e GmbH leverer varer, produkter eller tjenester bestilt av forbrukeren.

4. Avtalepartner, inngåelse av avtale

4.1 Alle tilbud fra go-e GmbH er uforpliktende og kan endres.

4.2 En avtale mellom forbrukeren og go-e GmbH inngås bare via en skriftlig ordrebekreftelse (post, faks eller e-post) fra go-e GmbH, der en slik ordrebekreftelse vanligvis finner sted innen 5 virkedager etter mottak av det bindende tilbudet fra forbrukeren.

4.3 Ved å gjøre produktene tilgjengelige i nettbutikken gir go-e GmbH et bindende tilbud om å inngå en avtale for disse produktene. Kunden kan legge produktene i handlekurven uten å være forpliktet til å gjennomføre et kjøp, og kan endre innholdet i handlekurven på den måten som er tillatt i nettbutikken før kunden sender sin bindende bestilling.

4.4 Avtalen inngås når kunden aksepterer tilbudet på varene i handlekurven ved å klikke på ordreknappen. Umiddelbart etter at ordren er sendt, mottar kunden en ny bekreftelse via e-post. En bindende avtale kan også inngås før kunden plasserer ordren ved å klikke på «Bestill nå»-knappen. Språkene som er tilgjengelige for avtaleinngåelse er tysk og engelsk. go-e GmbH lagrer avtaleteksten og sender ordreinformasjonen til kunden. Kunden kan også se de generelle vilkårene når som helst på go-e GmbHs nettsted:
https://shop.go-e.co/General-Terms-And-Conditions

4.5 Informasjonen i brosjyrer eller lignende dokumenter og informasjonen som gis sammen med et tilbud, som illustrasjoner, tegninger, beskrivelser, størrelser, vekt, ytelse og forbruksdata, er bare omtrentlige med mindre de er uttrykkelig oppgitt som bindende.

4.6 Av hensyn til datasikkerheten er ikke tidligere bestillinger lenger tilgjengelige for kunden via internett.

5. Priser, prisliste

5.1 Alle priser til sluttkunder som er oppgitt av go-e GmbH i nettbutikken er, med mindre annet er uttrykkelig angitt, i euro og inkluderer lovbestemt mva.

5.2 Ved sending fra go-e GmbH tilkommer fraktkostnader til oppgitte priser. Kunden kan selv finne fraktkostnadene for varene i handlekurven i nettbutikken. Ved personlige bestillinger vil fraktkostnadene oppgis direkte til kunden.

6. Betaling

Følgende betalingsmetoder er tilgjengelige i nettbutikken til go-e GmbH:

Instant transfer

Du betaler fakturabeløpet via nettleverandørens «Instant Transfer». Du trenger ikke registrere deg for dette. Betalingen skjer ved hjelp av PIN og TAN via din faste bank.

VISA kredittkort

Når du betaler med VISA kredittkort, vil du bli omdirigert til nettstedet til vår kredittkortleverandør mPAY24, og beløpet vil bli trukket fra kredittkortet ditt.

Mastercard kredittkort

Når du betaler med Mastercard kredittkort, vil du bli omdirigert til nettstedet til vår kredittkortleverandør mPAY24, og beløpet vil bli trukket fra kredittkortet ditt.

Bankoverføring

Når du velger betalingsmetoden Bankoverføring, vil vi gi deg bankopplysningene våre i ordrebekreftelsen og levere varene etter mottak av betalingen. Betalingen må finne sted innen 5 dager etter mottak av ordrebekreftelsen og varen må forskuddsbetales.

7. Angrerett og retur

Forbrukere har rett til å angre på kjøpet som beskrevet i angrerett. Næringsdrivende har ikke angrerett.

8. Eierskap av varer

8.1 Varene som tilbys og leveres av go-e GmbH eller som på annen måte overleveres, er go-e GmbHs eiendom inntil betalingen er gjennomført i sin helhet.

8.2 Hvis kunden av en eller annen grunn ikke betaler innen oppgitt tidsfrist, har go-e GmbH rett til å heve kjøpet eller ta tilbake varen(e) som dekkes av denne avtalen. go-e GmbH kan bare utøve denne retten hvis forbrukeren har vært klar over sin forpliktelse i minst seks uker og go-e GmbH har minnet kunden om de juridiske konsekvensene av manglende betaling og gitt en betalingsfrist på minst 14 dager. Ytterligere krav om skadeserstatning forblir upåvirket.

8.3 Hvis en tredjepart får tilgang til varene (f.eks. ved beslagleggelse av varer), er kunden forpliktet til å informere om at varen eies av go-e GmbH og varsle go-e GmbH umiddelbart om dette.

9. Transportskader

Hvis det leveres varer med åpenbare transportskader, må kunden umiddelbart reklamere slike mangler til leverandøren, samt kontakte go-e GmbH. Manglende reklamasjon eller kontakt med go-e GmbH har ingen konsekvenser for kundens juridiske rettigheter og håndhevelse av disse, dette gjelder også for kundens garantirettigheter. Kunden hjelper imidlertid go-e GmbH med å rette krav mot transportøren eller transportforsikringen.

10. Produsentens garanti, lovbestemt garanti og unntaksbestemmelser

Her finner du all informasjon om garantien og den lovpålagte reklamasjonsretten for go-e-produkter. 

11. Ansvar

11.1 Lovbestemmelsene gjelder for håndheving av erstatningskrav. Erstatningsperioden er 3 år fra varen er mottatt.

11.2 Hvis det oppstår en skade på eller med produktet, er kunden forpliktet til å sende en skriftlig skaderapport til go-e GmbH med en forklaring på hvordan skaden oppsto innen 14 dager.

12. Personvern

12.1 Ved inngåelse av avtalen samtykker kunden til at go-e GmbH samler inn, behandler og bruker personopplysninger i den grad disse opplysningene er påkrevd for levering av de avtalte tjenestene.

12.2 go-e GmbH hverken selger, videreformidler eller bruker personopplysninger og informasjon uten samtykke fra kunden. go-e GmbH videreformidler ikke kunders personopplysninger til tredjeparter, med mindre kunden har gitt sitt samtykke eller det foreligger en juridisk eller avtalemessig forpliktelse for go-e GmbH til å utlevere opplysningene.

12.3 Kunden har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysninger som er lagret av go-e GmbH, samt eventuelle mottakere av disse opplysningene. Denne informasjonen er gratis og gis alltid skriftlig via e-post, i unntakstilfeller (hvis kunden ikke har mulighet til å motta e-post) per brev. Forespørselen om informasjon skal sendes skriftlig til go-e GmbH og undertegnes med kundens signatur, sammen med en kopi av ID-kortet eller et bevis på at kunden representerer en juridisk enhet.

12.4 Kunden har, innenfor rammen av de juridiske kravene, rett til når som helst å be om retting eller sletting av opplysningene som er lagret om vedkommende. En e-post med følgende informasjon er tilstrekkelig for dette formålet:
navn/selskap, fødselsdato/organisasjonsnummer og kundens e-postadresse, samt kundenummer eller bestillingsnummer fra forrige bestilling.

12.5 Kunden er klar over at personvernet ved dataoverføringer via internett ikke kan garanteres i samsvar med gjeldende tekniske standard. Spesielt e-post vil ikke anses som sikker kommunikasjon ettersom lesing av innhold ikke kan utelukkes ut ifra et teknisk standpunkt. Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten av opplysningene han/hun sender til go-e GmbH.

 

13. Verneting og gjeldende lovgivning

13.1 Ethvert avtaleforhold med kunden skal reguleres utelukkende etter østerriksk lov, med unntak av lovkonflikter, spesielt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp.

13.2 For tvister som oppstår fra og i forbindelse med forretninger med go-e GmbH, avtales den eksklusive jurisdiksjonen til domstolen som er ansvarlig for forbrukerens bostedsadresse.

13.3 Obligatoriske lovbestemmelser i staten der kunden har sitt vanlige opphold påvirkes ikke av avtalene i samsvar med punkt 13.1 og 13.2 i disse generelle vilkårene.

go-e GmbH
Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
Østerrike