Loading

Garanti og ansvar i Norge

BRUKERSTØTTE

Vi tilbyr den lovfestede garantien, som vanligvis gis av selgeren av produktene, på alle våre produkter. Vi tilbyr også produsentgaranti på enkelte produkter. Nedenfor finner du en oversikt over hvilken type garantier og garantiforpliktelser som gjelder for de ulike produktgruppene samt hvor lang garantitiden er. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å benytte deg av den lovbestemte garantien eller produsentgarantien.

Produsentgaranti, lovbestemt garanti og unntak

1. go-e GmbH gir

  • en 5-års produsentgaranti på go-e Charger Gemini-serien i Norge, Finland och Sverige
  • en 2-års produsentgaranti på go-e Controller
  • en 2-års lovpålagt garanti på go-e Charger HOME-serien
  • en 5-års produsentgaranti på go-e-tilbehør i Norge, Finland och Sverige

en garanti mot material- og funksjonsfeil i henhold til følgende betingelser. Både produsentgarantien og den lovbestemte garantien gjelder fra tidspunktet når du mottar varen etter kjøp av produktet hos go-e eller en forhandler. Produsentgarantien gjelder i tillegg til den lovbestemte garantien og begrenser den ikke denne.

2. Produsentgarantien og den lovbestemte garantien gjelder kun ved fremvisning av et kjøpsbevis som viser kjøpsdato.

3. Hvis kunden ønsker å fremsette et garantikrav, må han umiddelbart informere go-e GmbH skriftlig og melde fra om mangelen. Ved berettiget meldiing om mangel plikter go-e å gjennomføre eller sørge for utbedring eller utskifting så snart som mulig. Hvis det defekte produktet returneres (berettiget) til go-e GmbH, vil go-e GmbH dekke kostnadene for dette. Hvis det viser seg at enheten må skiftes ut, gir kunden fra seg eierskapet til den forrige enheten fra og med returdatoen, og den nye enheten blir samtidig kjøpers eiendom. Denne overføringen av eierskap gjelder også hvis en enhet skiftes ut utenfor garantiperioden og med reduserte betingelser som et tegn på velvilje. Hvis en berettiget feil som rapporteres i garantiperioden, gjelder en permanent installert ladestasjon, vil go-e GmbH sende kunden en erstatningsboks og dekke opptil 70 euro av elektrikerens kostnader ved avinstallering av den defekte ladestasjonen og installering av erstatningsenheten. I alle tilfeller skal det fremvises dokumentasjon i form av en faktura. Av sikkerhetsgrunner kan et antatt defekt, permanent installert go-e-produkt kun demonteres av en kvalifisert elektriker. Før demontering av produktet skal go-e sin tekniske kundestøtte alltid kontaktes, og deres beslutning om hvordan de skal gå videre med servicesaken, må avventes. Reparasjoner må kun utføres av produsenten go-e. Reparasjoner som ikke er utført av go-e, dekkes verken av produsentgarantien eller lovpålagt garanti.

4. Ved feil oppbevaring, bruk eller installasjon/montering utført av kjøper/installatør og resulterende skade på produktet eller andre tekniske mangler forårsaket av kjøper/installatør bortfaller (den lovpålagte) garantien. Kjøperen skal i så fall betale fraktkostnadene. Dette gjelder spesielt hvis produktet drives med en spesialadapter som ikke er produsert av go-e GmbH, eller brukes på en annen måte enn det som er angitt av produsenten.

5. Garantien utløper også ved enhver modifikasjon eller åpning av et go-e-produkt, eller hvis det, i tilfelle av en permanent installert ladestasjon, ikke er bevis for at installasjonen er utført av kvalifisert fagpersonell (f.eks. bevis på idriftsettelse).

6. go-e GmbH gjør alle rimelige anstrengelser for å kunne tilby alle gratis digitale tilleggstjenester i henhold til illustrasjonene i bruksanvisningene for produktene, inkludert blant annet app- og skyfunksjoner. go-e garanterer imidlertid ikke at disse alltid er feilfrie, fullstendig tilgjengelige og avbruddsfrie. go-e GmbH gir ingen garanti eller forsikring for disse ekstra digitale funksjonene, men vil bestrebe seg på å tilby en løsning eller oppdatering for å rette eller eliminere feil innen rimelig tid etter mottatt feilrapport fra kunden . Kunden kan rapportere på telefon i åpningstiden til go-e, på e-post til office@go-e.com eller ved å bruke kontaktskjemaet på nettstedet til go-e. go-e har rett til å ilegge restriksjoner ved feileliminering og/eller løsninger, samt til å utsette eliminering av feil til en oppdatering er publisert. For å overholde denne forpliktelsen har go-e GmbH rett til å suspendere de digitale tilleggstjenestene på grunn av planlagt eller uplanlagt vedlikeholdsarbeid. go-e garanterer derfor ikke at de digitale tjenestene til enhver tid vil være tilgjengelige uten begrensninger.

7. Krav i henhold til denne garantien er utelukkende underlagt østerriksk lov, med unntak av konfliktstandarder, spesielt FNs kjøpsrett.

Noen spørsmål? Vi gir deg gjerne råd!

Skriv til oss direkte eller kontakt telefonstøtten vår.

Do you want to allow Google ReCaptcha?

Allows the inclusion of ReCaptcha to helper us identify you as a human person. By allowing this feature, you accept the privacy agreement of google.