Indlæsning

Garanti

SUPPORT

Vi tilbyder den lovpligtige garanti på alle vores produkter, som normalt sikres gennem sælgeren af produkterne. Derudover tilbyder vi en producentgaranti på nogle produkter. Nedenfor finder du en oversigt over type og varighed af garanti- og garantiforpligtelser for de forskellige produktgrupper. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at gøre brug af den lovbestemte garanti eller producentgarantien.

 

Producentgaranti, lovpligtig garanti og undtagelser

1. go-e GmbH yder

  • en 60 måneders producentgaranti for go-e Charger Gemini-serien
  • en 24-måneders producentgaranti for go-e Controllers
  • en 24 måneders lovbestemt garanti for go-e Charger HOME-serien
  • en 24 måneders lovmæssig garanti i henhold til den østrigske garantilov for go-e tilbehør

mod materiale- og funktionsfejl i overensstemmelse med følgende betingelser. Producentgarantien og den lovbestemte garantiperiode begynder ved modtagelse af varen efter det første køb af produktet hos go-e eller en forhandler. Producentgarantien gælder som supplement til den lovpligtige garanti og begrænser ikke denne. 

2. Producentgarantien og den lovbestemte garanti gælder kun ved fremvisning af et købsbevis med angivelse af købsdatoen.

3. I tilfælde af et producentgaranti- eller lovbestemte garantikrav skal kunden straks informere go-e GmbH i tekstform og meddele go-e GmbH om manglen. go-e er forpligtet til i tilfælde af en berettiget mangelanmeldelse at foretage eller sørge for forbedring eller udskiftning så hurtigt som muligt. I tilfælde af (berettiget) tilbagelevering af det defekte produkt til go-e GmbH bærer go-e GmbH de hermed forbundne omkostninger. Hvis det viser sig, at apparatet skal udskiftes, giver kunden afkald på ejendomsretten til det tidligere apparat fra datoen for returneringen, og det nye apparat overgår samtidig til køberens ejendom. Denne overdragelse af ejendomsretten gælder også, hvis et apparat ombyttes som en goodwill-gestus uden for producentgaranti- og lovbestemte garantiperioden på nedsatte vilkår. Hvis en defekt, der med rette anmeldes inden for producentgaranti- og lovbestemte garantiperioden, vedrører en fast installeret ladestation, sender go-e GmbH kunden en erstatningsboks og betaler op til i alt 70 euro af elektrikerens udgifter til afmontering af den defekte ladestation og installation af erstatningsenheden. Der skal under alle omstændigheder fremlægges dokumentation i form af en faktura. Af sikkerhedshensyn må demontering af et angiveligt defekt, fast installeret go-e-produkt kun foretages af en kvalificeret elektriker. Inden demontering af produktet skal du kontakte go-e's tekniske kundesupport og afvente deres afgørelse om den videre procedure for behandling af servicesagen. Reparationer må kun udføres af producenten go-e. Ved reparationer, der ikke er udført af go-e, er der ikke krav på refusion af omkostninger inden for rammerne af producentens garanti og lovpligtige garanti.

4. I tilfælde af forkert opbevaring, brug eller installation/montering fra køberens/installatørens side og deraf følgende beskadigelse af produktet eller andre tekniske fejl, som skyldes køberens/installatørens skyld, bortfalder garantien og den lovpligtige garanti. I dette tilfælde skal køberen bære forsendelsesomkostningerne. Dette gælder især, hvis produktet anvendes med en original specialadapter, der ikke er fremstillet af go-e GmbH, eller hvis det anvendes til et andet formål end det af producenten angivne.

5. Producentgarantien og lovbestemte garantien bortfalder også i tilfælde af ændring eller åbning af et go-e produkt, eller hvis der i tilfælde af en fast installeret ladestation ikke foreligger et bevis for installation af kvalificeret fagpersonale (f.eks. ibrugtagningsattest).

6. go-e GmbH gør alt, hvad der er rimeligt for at sikre, at alle gratis digitale tillægstjenester fungerer som beskrevet i produkternes brugsanvisninger, herunder, men ikke begrænset til app- og cloud-funktioner. go-e garanterer dog ikke, at disse altid fungerer fejlfrit, fuldt ud tilgængelige og uden afbrydelser. go-e GmbH yder ingen producentgarantien, lovbestemte garanti eller forsikringer for disse digitale tillægsfunktioner, men vil bestræbe sig på at tilbyde en workaround eller opdatering for at rette fejl eller fjerne fejl gratis inden for en rimelig tidsperiode efter en fejl-/fejlmelding fra kunden. Kundens indberetning kan ske telefonisk i go-e's åbningstider, pr. e-mail til office@go-e.com eller ved at bruge kontaktformularen på go-e's websted. go-e er berettiget til at anvende begrænsninger for udbedring af fejl/fejlfunktioner og/eller workarounds samt til at udskyde udbedring af fejl/fejlfunktioner, indtil en opdatering er blevet udsendt. For at opfylde denne forpligtelse er go-e GmbH berettiget til at suspendere de digitale tillægstjenester på grund af planlagte eller uplanlagte vedligeholdelsesarbejder, hvorfor go-e ikke garanterer, at de digitale tjenester til enhver tid vil være tilgængelige uden begrænsninger.

7. Krav i forbindelse med Producentgarantien eller lovbestemte garantien er udelukkende underlagt østrigsk lov, med undtagelse af lovvalgsreglerne, navnlig FN's konvention om internationale købsaftaler.

Nogen spørgsmål? Vi vil med glæde hjælpe dig!

Skriv til os direkte, eller kontakt vores telefonsupport.

Vil du tillade Google ReCaptcha?

Tillader inkludering af ReCaptcha for at hjælpe os med at identificere dig som en menneskelig person. Ved at tillade denne funktion accepterer du aftale om beskyttelse af personlige oplysninger fra google.