Kontakt

go-e GmbH

Telefontid:

Mandag-torsdag: 08:00 – 16:00

Fredag 08:00 – 14:00

(undtagen på østrigske helligdage eller i firmaferier)

go-e Location
Beanstalk in background

Nogen spørgsmål? Vi vil med glæde hjælpe dig!

Skriv til os direkte, eller kontakt vores telefonsupport.

 
 
 
 
 

 

Kolofon

go-e GmbH

Fremstilling og salg af tilbehør til e-mobilitet

 

Adm. direktør Susanne Palli
 

CVR-nr.: ATU70018303

Virksomhedens ID-nummer: 442 126k

Distriktsdomstol: Landesgericht Klagenfurt

Tilsynsmyndighed: BH Feldkirchen

Forretningsområde: Udvikling, produktion og handel med tekniske produkter, herunder erhvervelse af kapitalandele og etablering af filialer.
Medlem af Handelskammeret, El- og Elektronikbranchens Brancheforening.

Alternativ tvistbilæggelse i henhold til artikel 14, stk. 1, i ODR-VO og §36 i VSBG:

EU-Kommissionen stiller en platform til bilæggelse af tvister online (ODR) til rådighed på
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi har ikke til hensigt at deltage i tvistbilæggelsessager ved et tvistbilæggelsesorgan.