Multicolour string

SUPPORT

Spørgsmål og svar

 
 

Generel produktinformation

go-e Controlleren muliggør nem kontrol af opladningen med overskudsstrøm fra solcelleanlægget, dynamisk belastningsstyring og undgåelse af spidsbelastninger.

go-e Controlleren måler strøm i bygningen og styrer ubegrænset mange go-e Chargere, så de oplades ved tilsvarende konfiguration, uden at der trækkes strøm fra elnettet (kun opladning med overskudsstrøm fra solcelleanlæg). Det er også muligt at oplade med overskudsstrøm, samtidig med at der bruges el fra elnettet. Desuden styrer go-e Controlleren ladeeffekten fra et ubegrænset antal go-e Chargere afhængigt af den strøm, der er til rådighed i bygningen. Hvis f.eks. mange forbrugere kører på samme tid med høj effekt, så den tilgængelige strømmængde i bygningen ville kunne overskrides, reduceres ladeeffekten fra definerede opladere automatisk.

For at gøre det muligt overfører go-e Controlleren effektværdierne for hele anlægget, inklusive batterilageret (såfremt det er inkluderet i målingen), til samtlige tilsluttede go-e Chargere.
 

go-e Controlleren anvendes til at registrere måleværdier i et elektrisk fordeleranlæg og stille dem til rådighed i et netværk.

Opladning med solcelleoverskud til optimering af eget forbrug (opladning med overskydende energi fra solcelleanlægget, som ellers ville blive overført til det offentlige elnet)
Dynamisk belastningsstyring (der tages hensyn til forskellige apparaters forbrug i huset (f.eks. hårtørrer, elkedel, bageovn) ved regulering af ladeeffekten, så ladeeffekten f.eks. automatisk reduceres)
Energiovervågning og reduktion af spidsbelastninger (sikrer, at visse energispidser ikke overskrides ved strømforbruget)
Åben API og interface til go-e Charger
 

go-e Controlleren er kompatibel med alle typer solcelleomformere samt AC-batterilagringssystemer. Solcelleoptimering er også mulig uden direkte måling af produktionen vha. omformeren. Egenproduktionen kan kun måles og visualiseres for AC-omformer via en sensor. Den valgfrie cloud-forbindelse er ikke nødvendig til funktionerne dynamisk belastningsstyring og opladning med PV-overskud. Derudover er der også kompatibilitet med samtlige go-e Chargere og go-e-appen. 

Ja, go-e Controlleren er også kompatibel med go-e Chargerne i HOME-serien (V2 og V3).

Ja, det er også muligt kun at bruge go-e Controlleren til dynamisk belastningsstyring eller energiovervågning.

Installation

Ja, monteringen skal udføres af en elektriker.

Nej, ladebokse eller opladere fra andre producenter kan ikke forbindes via go-e Controlleren.

Nej, installationen skal ikke anmeldes til elleverandøren.

go-e Controlleren bruger fire delingsenheder på DIN-skinnen.

Ja, den passer godt til alle almindelige fordelingskasser. Der skal kun være plads til 4 delingsenheder.

Nej, go-e Controlleren skal blot sættes på DIN-skinnen. Der skal bruges en skruetrækker til at tilslutte elledningerne.

Brug af go-e-controlleren

Se først go-e-hjemmesiden for eventuelle henvisninger til fejlafhjælpning, f.eks. i FAQ, og kontakt evt. go-e-support. 

Nej. go-e Controlleren skal forbindes med WLAN via dens menu eller via appen.

Ud over talrige lokale grænseflader som HTTP-API, Modbus TCP og MQTT er der også en valgfri cloud-forbindelse til go-e Cloud, som dog ikke er nødvendig til funktionerne opladning med PV-overskud og dynamisk belastningsstyring.

Produktfunktioner

Ja, displayet slukker af sig selv, da der er monteret en lysstyrkesensor.

Vælg det pågældende punkt i menuen på go-e Controllerens display. Hvis det ikke længere kan lade sig gøre, skal enheden kobles fra strømmen (slå f.eks. FI fra), og når du tilslutter igen, skal du trykke på op- og ned-knappen på go-e Controlleren samtidig.  

Denne grænseflade er kun nødvendig for opladere og er implementeret i alle go-e Chargere i HOME-serien (V3) og Gemini-serien.

Vedligeholdelse og pleje

Ingen resultater!

Køb af controlleren

-    go-e Controller 
     -    4 delingsenheder brede
     -    Farvedisplay 320 x 240 pixel
     -    4 knapper til menunavigation
     -    Lysstyrkesensor
-    6 strømtransformere (sensorer), klapbare, op til 100 ampere
-    WLAN-antenne, hvid, selvklæbende (kan tilsluttes om ekstraudstyr)
-    Ethernet-båndkabel 2 m, hvidt (kan tilsluttes som ekstraudstyr)
-    Betjeningsvejledning
 

De første go-e Controllere vil efter planen blive leveret i starten af april 2023.

Du finder prisen for go-e Controlleren i go-e-shoppen før foråret 2023.

Beanstalk in background

Nogen spørgsmål? Vi vil med glæde hjælpe dig!

Skriv til os direkte, eller kontakt vores telefonsupport.