Multicolour string

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 
 

Γενικές πληροφορίες προϊόντος

Το go-e Controller επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο της φόρτισης με πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, τη δυναμική διαχείριση φορτίου και την αποφυγή αιχμών φορτίου.

Το go-e Controller μετρά τις ροές ηλεκτρικής ενέργειας στο κτίριο και ελέγχει απεριόριστο αριθμό go-e Charger έτσι ώστε, με την κατάλληλη διαμόρφωση, να φορτίζουν χωρίς να αντλούν ενέργεια από το ηλεκτρικό δίκτυο (φορτίζοντας μόνο με το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας των φωτοβολταϊκών). Ωστόσο, είναι δυνατή και η φόρτιση με πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. Επιπλέον, το go-e Controller ελέγχει την ισχύ φόρτισης απεριόριστου αριθμού go-e Charger ανάλογα με τη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια στο κτίριο. Εάν, για παράδειγμα, λειτουργούν ταυτόχρονα πολλοί καταναλωτές σε υψηλή ισχύ, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει υπέρβαση της διαθέσιμης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας στο κτίριο, η ισχύς φόρτισης των συγκεκριμένων φορτιστών μειώνεται αυτόματα.

Για τον σκοπό αυτόν, το go-e Controller μεταδίδει τις τιμές ισχύος ολόκληρου του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών (εφόσον περιλαμβάνονται στη μέτρηση), σε όλα τα συνδεδεμένα go-e Charger.
 

Το go-e Controller χρησιμοποιείται για την καταγραφή τιμών μέτρησης σε ένα ηλεκτρικό σύστημα διανομής και τη διάθεσή τους σε ένα δίκτυο.

Φόρτιση με πλεόνασμα ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά για βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης (φόρτιση με πλεόνασμα ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα που διαφορετικά θα διοχετευόταν στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο)
Δυναμική διαχείριση φορτίου (η κατανάλωση από διάφορες οικιακές συσκευές (π.χ. σεσουάρ, βραστήρας, φούρνος) λαμβάνεται υπόψη κατά τη ρύθμιση της ισχύος φόρτισης, ώστε π.χ. να μειώνεται αυτόματα η ισχύς φόρτισης)
Παρακολούθηση ενέργειας και αποφυγή αιχμών (εξασφαλίζει ότι δεν γίνεται υπέρβαση ορισμένων ενεργειακών αιχμών στην κατανάλωση ρεύματος)
Ανοιχτό API και διεπαφή για το go-e Charger
 

Το go-e Controller είναι συμβατό με όλους τους τύπους μετατροπέων φωτοβολταϊκών και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών AC. Η βελτιστοποίηση των φωτοβολταϊκών είναι δυνατή και χωρίς άμεση μέτρηση της παραγωγής από τον αναστροφέα. Η ιδιοπαραγωγή μπορεί να μετρηθεί και να απεικονιστεί μέσω ενός αισθητήρα μόνο για τους μετατροπείς AC. Η προαιρετική σύνδεση στο cloud δεν είναι απαραίτητη για τις λειτουργίες της δυναμικής διαχείρισης φορτίου και της φόρτισης με πλεόνασμα ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Είναι επίσης συμβατό με όλα τα go-e Charger και την εφαρμογή go-e. 

Ναι, το go-e Controller είναι επίσης συμβατό με τα go-e Charger της σειράς HOME (V2 και V3).

Ναι, μπορείς επίσης να χρησιμοποιείς το go-e Controller μόνο για τη δυναμική διαχείριση φορτίου ή την παρακολούθηση ενέργειας.

Εγκατάσταση

Ναι, για την εγκατάσταση απαιτείται ηλεκτρολόγος.

Όχι, τα wallbox ή οι φορτιστές άλλων κατασκευαστών δεν μπορούν να συνδεθούν μέσω του go-e Controller.

Όχι, δεν χρειάζεται να δηλώσεις την εγκατάσταση στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Το go-e Controller χρησιμοποιεί τέσσερα στοιχεία στη ράγα DIN.

Ναι, χωράει πολύ καλά σε οποιονδήποτε πίνακα διανομής του εμπορίου. Πρέπει να υπάρχει μόνο χώρος για 4 στοιχεία.

Όχι, το go-e Controller κουμπώνεται απλά στη ράγα DIN. Χρειάζεται ένα κατσαβίδι για τη σύνδεση των καλωδίων ρεύματος.

Χρήση του ελεγκτή go-e

Ανάτρεξε πρώτα στον ιστότοπο της go-e για τυχόν υποδείξεις σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων, π.χ. στις Συχνές Ερωτήσεις, και επικοινώνησε ενδεχομένως με το τμήμα υποστήριξης πελατών της go-e. 

Όχι. Το go-e Controller πρέπει να συνδεθεί στο WLAN μέσω του μενού του ή μέσω της εφαρμογής.

Εκτός από τις πολυάριθμες τοπικές διεπαφές, όπως το HTTP API, το Modbus TCP και το MQTT, υπάρχει επίσης μια σύνδεση cloud για το go-e Cloud που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά, η οποία όμως δεν απαιτείται για τις λειτουργίες φόρτισης με πλεόνασμα ενέργειας από φωτοβολταϊκά και δυναμικής διαχείρισης φορτίου.

Λειτουργίες προϊόντος

Ναι, η οθόνη σβήνει από μόνη της, επειδή υπάρχει ενσωματωμένος αισθητήρας φωτεινότητας.

Διάλεξε το αντίστοιχο στοιχείο από το μενού στην οθόνη του go-e Controller. Εάν αυτό δεν είναι πλέον εφικτό, πρέπει να αποσυνδέσεις τη συσκευή από το ρεύμα (π.χ. απενεργοποίησε το ρελέ ασφαλείας) και κατά την εκ νέου σύνδεση πρέπει να πατήσεις ταυτόχρονα τα κουμπιά Επάνω και Κάτω στο go-e Controller.  

Αυτή η διεπαφή απαιτείται μόνο για φορτιστές και ενσωματώνεται σε όλα τα go-e Charger της σειράς HOME (V3) και της σειράς Gemini.

Συντήρηση και φροντίδα

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα!

Αγορά του ελεγκτή

-    go-e Controller 
     -    Πλάτος 4 στοιχείων
     -    Έγχρωμη οθόνη 320 x 240 pixel
     -    4 πλήκτρα για πλοήγηση μενού
     -    Αισθητήρας φωτεινότητας
-    6 μετασχηματιστές ρεύματος (αισθητήρες), ανακλινόμενοι, έως 100 αμπέρ
-    Κεραία WLAN, λευκή, αυτοκόλλητη (προαιρετικά με δυνατότητα σύνδεσης)
-    Επίπεδο καλώδιο Ethernet 2m, λευκό (προαιρετικά με δυνατότητα σύνδεσης)
-    Εγχειρίδιο λειτουργίας
 

Τα πρώτα go-e Controller αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές Απριλίου 2023.

Μπορείς να βρεις την τιμή του go-e Controller στο κατάστημα της go-e πριν από την άνοιξη του 2023.

Beanstalk in background

Επικοινώνησε μαζί μας

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε!

Γράψε μας απευθείας ή επικοινώνησε με την τηλεφωνική μας υποστήριξη.