Loading

Εγγύηση κατασκευαστή και νόμιμη εγγύηση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προσφέρουμε τη νόμιμη εγγύηση για όλα τα προϊόντα μας, η οποία συνήθως εξασφαλίζεται μέσω του πωλητή των προϊόντων. Επιπλέον, προσφέρουμε εγγύηση κατασκευαστή για ορισμένα προϊόντα. Παρακάτω θα βρεις μια επισκόπηση του τύπου και της διάρκειας των υποχρεώσεων εγγύησης κατασκευαστή ή νόμιμης εγγύησης για τις διάφορες ομάδες προϊόντων. Επικοινώνησε μαζί μας, εάν θέλεις να κάνεις χρήση της νόμιμης εγγύησης ή της εγγύησης κατασκευαστή.

 

Εγγύηση κατασκευαστή, νόμιμη εγγύηση και εξαιρέσεις

1. Η go-e GmbH παρέχει

  • εγγύηση κατασκευαστή 36 μηνών για τη σειρά go-e Charger Gemini
  • εγγύηση κατασκευαστή 24 μηνών για το go-e Controller
  • νόμιμη εγγύηση 24 μηνών για τη σειρά go-e Charger HOME
  • νόμιμη εγγύηση 24 μηνών σύμφωνα με τον αυστριακό νόμο περί εγγύησης για τα αξεσουάρ go-e

έναντι ελαττωμάτων υλικού και λειτουργικών ελαττωμάτων σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Η εγγύηση κατασκευαστή και η νόμιμη περίοδος εγγύησης αρχίζουν με την παραλαβή των προϊόντων μετά την αρχική αγορά του προϊόντος από την go-e ή από έναν μεταπωλητή. Η εγγύηση κατασκευαστή ισχύει συμπληρωματικά με τη νόμιμη εγγύηση και δεν την περιορίζει.

2. Η εγγύηση κατασκευαστή και η νόμιμη εγγύηση ισχύουν μόνο με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς.

3. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης κατασκευαστή ή νόμιμης εγγύησης, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την go-e GmbH σε μορφή κειμένου και να γνωστοποιήσει το ελάττωμα. Σε περίπτωση δικαιολογημένης δήλωσης ελαττώματος, η go-e υποχρεούται να πραγματοποιήσει ή να φροντίσει για τη βελτίωση ή την αντικατάσταση το συντομότερο δυνατό. Για την (δικαιολογημένη) περίπτωση επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος στην go-e GmbH, αυτή επιβαρύνεται με τα σχετικά έξοδα. Εάν αποδειχθεί ότι η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί, ο πελάτης παραιτείται από την κυριότητα της προηγούμενης συσκευής από την ημερομηνία αποστολής της επιστροφής και η νέα συσκευή περιέρχεται ταυτόχρονα στην κυριότητα του αγοραστή. Αυτή η μεταβίβαση κυριότητας ισχύει επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μιας συσκευής σε περίπτωση παροχής καλής θέλησης, πέραν της περιόδου ισχύος της εγγύησης κατασκευαστή και της μόνιμης εγγύησης, με μειωμένες προϋποθέσεις. Εάν ένα ελάττωμα που δικαιολογημένα κοινοποιείται εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης κατασκευαστή και της νόμιμης εγγύησης αφορά έναν σταθερό σταθμό φόρτισης, η go-e GmbH θα στείλει στον πελάτη ένα κουτί αντικατάστασης και θα καταβάλει συνολικά έως 70 ευρώ για τα έξοδα ηλεκτρολόγου για την απεγκατάσταση του ελαττωματικού σταθμού φόρτισης και την εγκατάσταση της συσκευής αντικατάστασης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίζεται ένα αποδεικτικό με τη μορφή τιμολογίου. Η αποσυναρμολόγηση ενός υποτιθέμενου ελαττωματικού, σταθερά εγκατεστημένου προϊόντος επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας να πραγματοποιείται αποκλειστικά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πριν αποσυναρμολογήσεις το προϊόν, επικοινώνησε με την τεχνική υποστήριξη πελατών της go-e και περίμενε την απόφασή τους σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία χειρισμού της περίπτωσης σέρβις. Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή go-e. Για επισκευές που δεν έχουν εκτελεστεί από την go-e δεν ισχύει καμία αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο της εγγύησης κατασκευαστή και της νόμιμης εγγύησης.

4. Σε περίπτωση λανθασμένης αποθήκευσης, χρήσης ή εγκατάστασης/συναρμολόγησης από τον αγοραστή/εγκαταστάτη και εξαιτίας αυτού προκλήθηκαν ζημιές στο προϊόν ή σε περίπτωση λοιπών τεχνικών ελαττωμάτων που προκλήθηκαν από τον αγοραστή/εγκατεστητή, η εγγύηση και η νομική εγγύηση ακυρώνονται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αγοραστής θα χρησιμοποιήσει τα έξοδα αποστολής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν το προϊόν χρησιμοποιείται με έναν γνήσιο ειδικό προσαρμογέα που δεν έχει κατασκευαστεί από την go-e GmbH ή εάν χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που ορίζει ο κατασκευαστής.

5. Η εγγύηση κατασκευαστή και η νόμιμη εγγύηση παύουν επίσης να ισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης ή ανοίγματος ενός προϊόντος go-e ή εάν, στην περίπτωση μόνιμα εγκατεστημένου σταθμού φόρτισης, δεν υπάρχει απόδειξη εγκατάστασης από εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. πιστοποιητικό θέσης σε λειτουργία).

6. Η go-e GmbH καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να πραγματοποιήσει τη λειτουργία όλων των δωρεάν ψηφιακών πρόσθετων υπηρεσιών σύμφωνα με τα διαγράμματα στις οδηγίες χρήσης των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των λειτουργιών εφαρμογών και cloud. Ωστόσο, η go-e δεν εγγυάται ότι θα λειτουργούν πάντα χωρίς σφάλματα, πλήρως διαθέσιμα και χωρίς διακοπές. Η go-e GmbH δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση για αυτές τις ψηφιακές πρόσθετες λειτουργίες, αλλά θα προσπαθήσει να προσφέρει δωρεάν μια λύση ή μια ενημέρωση για τη διόρθωση σφαλμάτων ή την εξάλειψη βλαβών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από αναφορά σφάλματος/δυσλειτουργίας από τον πελάτη. Η αναφορά από τον πελάτη μπορεί να γίνει τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της go-e, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση office@go-e.com ή μέσω εντύπου επικοινωνίας στον ιστότοπο της go-e. Η go-e έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει περιορισμούς για την αποκατάσταση βλαβών/βλάβων ή/και την εκτέλεση εργασιών και να αναβάλλει την επιδιόρθωση σφαλμάτων/διαταραχών μέχρι την έκδοση μιας ενημέρωσης. Για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή, η go-e GmbH έχει το δικαίωμα να αναστέλλει τις ψηφιακές πρόσθετες υπηρεσίες λόγω προγραμματισμένων ή μη προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και για αυτόν το λόγο δεν εγγυάται ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες θα διατίθενται απεριόριστα ανά πάσα στιγμή.

7. Οι αξιώσεις που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση κατασκευαστή ή τη νόμιμη εγγύηση υπόκεινται αποκλειστικά στο αυστριακό δίκαιο, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης, και ιδίως του νόμου περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε!

Γράψε μας απευθείας ή επικοινώνησε με την τηλεφωνική μας υποστήριξη.

 

Θέλετε να επιτρέψετε το Google ReCaptcha?

Allows the inclusion of ReCaptcha to helper us identify you as a human person. By allowing this feature, you accept the privacy agreement of google