Product Warranty Agreement
Multicolour string

TUKI

Takuu ja tuotevastuu

Tarjoamme kaikille tuotteillemme lakisääteisen tuotevastuun, jota yleensä tuotteiden myyjä valvoo. Lisäksi tarjoamme osalle tuotteista valmistajan takuun. Seuraavassa on yhteenveto eri tuoteryhmien takuiden ja tuotevastuiden tyypistä ja kestosta. Ota meihin yhteyttä, jos haluat vaatia lakisääteistä tuotevastuuta tai valmistajan takuuta.

Gemini Series

Valmistajan takuu

36kuukauden

HOME Series

lakisääteinen tuotevastuu

24kuukauden

go-e Controller

Valmistajan takuu

24kuukauden

go-e Accessories

lakisääteinen tuotevastuu

24kuukauden

Valmistajan takuu, lakisääteinen tuotevastuu ja poikkeukset

1. go-e GmbH myöntää

  • 36 kuukauden valmistajan takuun go-e Charger Gemini -sarjalle
  • 24 kuukauden valmistajan takuun go-e Controller -ohjaimille
  • 24 kuukauden lakisääteisen tuotevastuun go-e Charger HOME -sarjalle
  • 24 kuukauden lakisääteisen tuotevastuun Itävallan takuulain mukaisesti go-e -lisävarusteille

materiaali- ja toimintavikojen varalta seuraavien ehtojen mukaisesti. Valmistajan takuun ja lakisääteisen tuotevastuun takuuaika alkavaa tuotteen vastaanottamisesta sen jälkeen, kun tuote on ostettu ensimmäisen kerran go-e:ltä tai jälleenmyyjältä. Valmistajan takuu täydentää lakisääteistä tuotevastuuta eikä rajoita sitä.

2. Valmistajan takuu ja lakisääteinen tuotevastuu ovat voimassa vain, jos ostosta esitetään todistus, josta käy ilmi ostopäivä.

3. Takuu- ja tuotevastuuvaatimusten yhteydessä asiakkaan on ilmoitettava asiasta välittömästi go-e GmbH:lle kirjallisesti ja tehtävä reklamaatio. Jos reklamaatio on oikeutettu, go-e on velvollinen korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen mahdollisimman pian. go-e GmbH vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat puutteellisen tuotteen (oikeutetusta) palautuksesta go-e GmbH:lle. Jos laite on vaihdettava, asiakas luopuu siihenastisen laitteen omistusoikeudesta palautuslähetyksen päivämäärästä alkaen ja uusi laite siirtyy samanaikaisesti ostajan omistukseen. Tätä omistusoikeuden siirtoa sovelletaan myös silloin, kun laite vaihdetaan goodwill-tapauksessa takuu- ja tuotevastuuajan ulkopuolella rajatummin ehdoin. Mikäli takuun ja tuotevastuun voimassaoloaikana tehdään oikeutetusti kiinteästi asennettua latausasemaa koskeva reklamaatio, go-e GmbH toimittaa asiakkaalle vaihtolaitteen ja korvaa enintään 70 euroon saakka sähköasennuskustannukset, jotka johtuvat viallisen latausaseman poistosta ja vaihtolaitteen asennuksesta. Kaikissa tapauksissa on tositteena esitettävä lasku. Vialliseksi epäillyn go-e -tuotteen purkaminen on turvallisuussyistä annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi. Ota aina ennen tuotteen purkamista yhteyttä go-e:n tekniseen asiakastukeen ja pyydä ratkaisu siitä, miten huoltotapauksessa toimitaan. Vain tuotteen valmistaja go-e saa tehdä korjauksia. Muiden kuin go-e:n suorittamat korjaukset eivät kuulu valmistajan takuun tai lakisääteisen tuotevastuun piiriin eikä niiden kustannuksia korvata.

4. Takuu ja lakisääteinen tuotevastuu raukeavat, jos ostaja/asentaja varastoi, käyttää tai asentaa/kokoaa tuotteen virheellisesti ja tuote sen seurauksena vaurioituu tai jos ostaja/asentaja aiheuttaa muita teknisiä vikoja. Tässä tapauksessa ostaja vastaa toimituskuluista. Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa tuotetta käytetään muulla kuin go-e GmbH:n toimittamalla erikoissovittimella tai muulla kuin valmistajan määräämällä tavalla.

5. Takuu ja tuotevastuu raukeavat myös, jos go-e-tuotetta muutetaan tai se avataan tai jos kiinteästi asennetun latausaseman osalta ei ole saatavilla todistusta pätevän ammattihenkilöstön suorittamasta asennuksesta (esim. käyttöönottotodistus).

6. go-e GmbH pyrkii kaikin kohtuullisina pidettävin ponnistuksin pitämään kaikki maksuttomat digitaaliset lisäpalvelut käytettävissä tuotteiden käyttöohjeissa kuvattujen kuvien mukaisesti, mukaan lukien mm. sovelluksen ja pilvipalvelun toiminnot. go-e ei kuitenkaan takaa, että ne ovat aina virheettömiä ja täysin käytettävissä ja että ne toimivat keskeytyksettä. go-e GmbH ei myönnä näille digitaalisille lisätoiminnoille minkäänlaista takuuta, tuotevastuuta tai takeita mutta pyrkii tarjoamaan veloituksetta toimivan ratkaisun tai vikojen korjaamiseen tai häiriöiden poistoon tarkoitetun päivityksen kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan tekemästä virhe-tai häiriöilmoituksesta. Asiakkaan ilmoituksen voi tehdä puhelimitse go-e:n toimistoaikoina, sähköpostitse osoitteeseen office@go-e.com tai go-e-verkkosivuston yhteydenottolomakkeella. go-e on oikeutettu soveltamaan vika-/häiriönmääritystä ja/tai työsuorituksia koskevia rajoituksia sekä siirtämään vikojen/häiriöiden korjaamista päivityksen julkaisemiseen saakka. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi go-e GmbH:lla on oikeus poistaa digitaaliset lisäpalvelut käytöstä suunniteltujen tai suunnittelemattomien huoltotöiden vuoksi, minkä vuoksi go-e ei takaa digitaalisten palveluiden jatkuvaa käytettävyyttä.

7. Tähän takuuseen liittyviin vaatimuksiin sovelletaan yksinomaan Itävallan lakia, poissulkien lainvalintasäännöt, erityisesti YK:n kansainvälinen kauppalaki.

Onko sinulla kysyttävää? Autamme mielellämme!

Kirjoita suoraan meille tai ota yhteyttä puhelintukeemme.

 
 
 
 
 

 
SeparationLines