Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για καταναλωτές

25 ΜΑΪ́ 20

(από 01.06.2022)

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1 Για όλες τις παραγγελίες (μεταξύ άλλων μέσω του online καταστήματός μας) από καταναλωτές (πελάτες), ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως επί το πλείστον εμπορικοί ούτε ως επαγγελματική δραστηριότητα αυτοαπασχολούμενου.
1.2 Εάν μεμονωμένες διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι ή καταστούν άκυρες πλήρως ή εν μέρει λόγω υποχρεωτικών νομοθετικών διατάξεων (λόγω υποχρεωτικών διατάξεων του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών της Αυστρίας) ή εάν υπάρχει κανονιστικό κενό, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε μια διάταξη αντικατάστασης με νομική ισχύ που θα πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο το οικονομικό αποτέλεσμα της μη έγκυρης ή ελλιπούς παροχής. Η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν θίγεται.
1.3 Περαιτέρω, οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για όλες τις περαιτέρω νομικές συναλλαγές που συνάπτονται με έναν συμβαλλόμενο μετά την πρώτη νόμιμη συναλλαγή.

2. Γλώσσα της σύμβασης

Η νομικά έγκυρη και δεσμευτική γλώσσα της σύμβασης είναι τα γερμανικά. Αν απαιτείται, προσφέρονται και τα αγγλικά ως γλώσσα της σύμβασης. Τα αιτήματα των καταναλωτών ή/και η διαχείριση οποιωνδήποτε παραπόνων για καταναλωτές γίνονται επίσης στα γερμανικά ή στα αγγλικά.

3. Αντικείμενο της σύμβασης

Η go-e GmbH παρέχει αγαθά, προϊόντα ή υπηρεσίες που παραγγέλνονται από τον καταναλωτή.

4. Συμβατικός εταίρος, σύναψη σύμβασης

4.1 Όλες οι προσφορές της go-e GmbH είναι μη δεσμευτικές και υπόκεινται σε τροποποιήσεις.
4.2 Η σύναψη της σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή και της go-e GmbH πραγματοποιείται μόνο μέσω της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σε μορφή κειμένου (ταχυδρομικώς, μέσω φαξ ή e-mail) από την go-e GmbH, όπου μια τέτοια επιβεβαίωση παραγγελίας πραγματοποιείται συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της δεσμευτικής προσφοράς του καταναλωτή.
4.3 Με την υποβολή των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η go-e GmbH παρέχει δεσμευτικά τη δυνατότητα σύναψης μιας σύμβασης για αυτά τα προϊόντα. Ο πελάτης μπορεί αρχικά να τοποθετήσει τα προϊόντα στο καλάθι αγορών χωρίς υποχρέωση και να διορθώσει τα στοιχεία που καταχώρησε ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα βοηθήματα διόρθωσης που παρέχονται και επεξηγούνται στη διαδικασία παραγγελίας πριν από την αποστολή της δεσμευτικής παραγγελίας του.
4.4 Η σύμβαση συνάπτεται, όταν ο πελάτης αποδεχτεί την προσφορά για τα προϊόντα που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί παραγγελίας. Αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει ακόμα μια επιβεβαίωση μέσω email. Μια δεσμευτική σύμβαση μπορεί επίσης να συναφθεί πριν από την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Παραγγελία τώρα». Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες για τη σύναψη της σύμβασης είναι τα Γερμανικά και τα Αγγλικά. Η εταιρεία go-e GmbH αποθηκεύει το κείμενο της σύμβασης και στέλνει τα δεδομένα της παραγγελίας στον πελάτη. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπο του καταστήματος της Go-e GmbH:
shop.go-e.co/General-Terms-And-Conditions
4.5 Οι πληροφορίες που περιέχονται σε φυλλάδια ή παρόμοια έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται με μια προσφορά, όπως εικόνες, σχέδια, περιγραφές, διαστάσεις, βάρος, απόδοση και κατανάλωση, είναι προσεγγιστικές μόνο εφόσον δεν ορίζονται ρητά ως δεσμευτικές.
4.6 Για λόγους ασφαλείας των δεδομένων, οι προηγούμενες παραγγελίες δεν είναι πλέον προσβάσιμες στον πελάτη μέσω του διαδικτύου.

5. Τιμές, τιμοκατάλογος

5.1 Όλες οι τιμές τελικού πελάτη που παρέχονται από την go-e GmbH στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά, σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ.
5.2 Σε περίπτωση αποστολής από την go-e GmbH, τα έξοδα αποστολής προστίθενται στις αναφερόμενες τιμές. Ο πελάτης μπορεί να μάθει το ύψος των εξόδων αποστολής για παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατά τον καθορισμό των εξόδων αποστολής στο αντίστοιχο καλάθι αγορών. Για προσωπικές παραγγελίες, τα έξοδα αποστολής ανακοινώνονται απευθείας στον πελάτη.

6. Πληρωμή

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της go-e GmbH διατίθενται οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:
Άμεση μεταφορά
Πληρώνεις το ποσό του τιμολογίου μέσω του ηλεκτρονικού παρόχου «άμεσης μεταφοράς». Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσεις εγγραφή για αυτό. Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται με τη βοήθεια του PIN και του TAN σου μέσω της οικείας τράπεζάς σου.
Πιστωτική κάρτα VISA
Κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα VISA, θα ανακατευθυνθείς στην ιστοσελίδα του παρόχου υπηρεσιών για πιστωτικές κάρτες mPAY24 και το ποσό θα χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα σου.
Πιστωτική κάρτα MasterCard
Κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα MasterCard, θα ανακατευθυνθείς στην ιστοσελίδα του παρόχου υπηρεσιών για πιστωτικές κάρτες mPAY24 και το ποσό θα χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα σου.
Τραπεζικό έμβασμα
Όταν επιλέγεις τη μέθοδο πληρωμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος, σου παρέχουμε τα στοιχεία της τράπεζάς μας στην επιβεβαίωση της παραγγελίας και παραδίδουμε τα αγαθά μετά την παραλαβή της πληρωμής. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 5 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας με μετρητά εκ των προτέρων.

7. Δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής

Οι καταναλωτές έχουν το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης όπως περιγράφεται στις οδηγίες ακύρωσης. Στους επιχειρηματίες δεν παρέχεται εθελοντικό δικαίωμα ανάκλησης.

8. Παρακράτηση της κυριότητας

8.1 Τα αγαθά που προσφέρονται και παραδίδονται από την go-e GmbH ή που παραδόθηκαν με άλλον τρόπο παραμένουν στην ιδιοκτησία της go-e GmbH έως ότου πραγματοποιηθεί η πλήρης πληρωμή.
8.2 Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή, η go-e GmbH δικαιούται να αμφισβητήσει ή να πάρει πίσω αγαθά που υπόκεινται σε παρακράτηση της κυριότητας. Η go-e GmbH μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα έναντι των καταναλωτών ως πελάτες μόνο εάν ο καταναλωτής έχει καθυστερήσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για τουλάχιστον έξι εβδομάδες και η go-e GmbH τού έχει υπενθυμίσει αυτή τη νομική συνέπεια και έχει ορίσει ανεπιτυχώς μια περίοδο χάριτος τουλάχιστον 14 ημερών. Δεν θίγονται περαιτέρω αξιώσεις για ζημιές.
8.3 Εάν κάποιος τρίτος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά (π.χ. κατάσχεση αγαθών), ο πελάτης υποχρεούται να υποδείξει αμέσως τη διατηρούμενη ιδιοκτησία της go-e GmbH και να ενημερώσει αμέσως την go-e GmbH.

9. Ζημιές από τη μεταφορά

Εάν παραδοθούν αγαθά με εμφανείς ζημιές από τη μεταφορά, ο πελάτης πρέπει να παραπονεθεί αμέσως στον μεταφορέα για τέτοια ελαττώματα και επίσης να επικοινωνήσει αμέσως με την go-e GmbH. Η μη υποβολή καταγγελίας ή η μη επικοινωνία με την go-e GmbH δεν έχει καμία επίπτωση στα νομικά δικαιώματα του πελάτη και την επιβολή τους, ειδικά στα δικαιώματα της εγγύησης που τον αφορούν. Ωστόσο, ο πελάτης βοηθά την go-e GmbH να διεκδικήσει τις αξιώσεις της go-e έναντι του μεταφορέα ή βάσει της ασφάλισης μεταφοράς.

10. Εγγύηση του κατασκευαστή, νόμιμη εγγύηση και εξαιρέσεις

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και τη νόμιμη εγγύηση για τα προϊόντα go-e εδώ.

11. Ευθύνη

11.1 Οι νομοθετικές διατάξεις ισχύουν για την επιβολή αξιώσεων αποζημίωσης. Η περίοδος αποζημίωσης είναι 3 έτη από την παραλαβή του προϊόντος.
11.2 Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή με το προϊόν, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να στείλει στην go-e GmbH γραπτή αναφορά ζημιάς που περιλαμβάνει επεξήγηση των συνθηκών ζημιάς εντός 14 ημερών.

12. Προστασία δεδομένων

12.1 Με τη σύναψη της σύμβασης, ο πελάτης συναινεί στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από την go-e GmbH, στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.
12.2 Καμία πώληση, ανταλλαγή ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών του πελάτη δεν πραγματοποιείται εκ μέρους της go-e GmbH. Η go-e GmbH δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα ενός πελάτη σε τρίτους, εκτός εάν ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ή υπάρχει νομική ή συμβατική υποχρέωση για την go-e GmbH να παραδώσει τα δεδομένα.
12.3 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται από την go-e GmbH καθώς και για τυχόν παραλήπτες αυτών των δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές είναι δωρεάν και παρέχονται πάντα γραπτώς μέσω email, σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αν ο πελάτης δεν έχει δυνατότητα να τις λάβει) με επιστολή. Το αίτημα για πληροφορίες πρέπει να απευθύνεται στην go-e GmbH εγγράφως και υπογεγραμμένο από τον πελάτη, επισυνάπτοντας αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή αποδεικτικό εξουσίας εκπροσώπησης για νομικό πρόσωπο.
12.4 Ο πελάτης έχει μέσα στo πλαίσιo των νομικών απαιτήσεων το δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από αυτόν ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό αυτό, αρκεί ένα email με τις ακόλουθες πληροφορίες:
όνομα/εταιρεία, ημερομηνία γέννησης/αριθμός μητρώου εταιρείας και διεύθυνση email του πελάτη, καθώς και αριθμός πελάτη ή αριθμός κράτησης της τελευταίας κράτησης.
12.5 Ο πελάτης γνωρίζει ότι η προστασία δεδομένων για μεταδόσεις δεδομένων στο διαδίκτυο δεν είναι πλήρως εγγυημένη σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Ιδιαίτερα τα email δεν αποτελούν ασφαλή επικοινωνία, καθώς η ανάγνωση των περιεχομένων δεν μπορεί να αποκλειστεί τεχνικά. Ο ίδιος ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλει στην go-e GmbH.

13. Τόπος δικαιοδοσίας, εφαρμοστέο δίκαιο

13.1 Οποιαδήποτε συμβατική σχέση με τον πελάτη διέπεται αποκλειστικά από το αυστριακό δίκαιο, εξαιρουμένων των διατάξεων περί διένεξης νομικών διατάξεων, ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων διεθνούς πώλησης αγαθών.
13.2 Για διαφορές που προκύπτουν από και σχετίζονται με επιχειρηματικές σχέσεις με την go-e GmbH, συμφωνείται η αποκλειστική δικαιοδοσία του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για τον κύριο τόπο διαμονής του καταναλωτή.
13.3 Οι υποχρεωτικοί νομικοί κανονισμοί του κράτους στο οποίο ο πελάτης διαμένει συνήθως παραμένουν ανεπηρέαστες από τις συμφωνίες σύμφωνα με τα σημεία 13.1 και 13.2 των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων.

go-e GmbH
Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
Αυστρία