Tüketiciler için Genel Hüküm ve Koşullar

GHK

25 MAY 2023

(güncelleme tarihi: 01.06.2022)

1. Kapsam

1.1 Aşağıdaki GHK, tüketiciler (müşteriler) tarafından verilen tüm siparişler (sanal mağazamız üzerinden verilen siparişler dahil) için geçerlidir. Tüketici, bir işlemi büyük ölçüde ticari veya serbest meslek faaliyeti ile ilişkilendirilemeyecek amaçlarla tamamlayan gerçek kişidir.

1.2 Bu GHK’nin münferit hükümlerinin zorunlu yasal hükümler nedeniyle veya kısmen geçersiz hale gelmesi durumunda (Avusturya Tüketici Koruma Yasası’nın zorunlu hükümleri nedeniyle) veya bir yasal boşluk olması durumunda, sözleşme tarafları, geçersiz veya eksik hükmün yerine ilgili hükmün ekonomik sonucuna mümkün olduğunca yakın olan yeni bir hüküm getirecektir. Diğer hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.

1.3 Ayrıca, bu Genel Hüküm ve Koşullar, bir sözleşme ortağı ile yapılan ilk yasal işlemden sonra yapılacak tüm diğer yasal işlemler için de geçerli olacaktır.

2. Sözleşme dili

Sözleşmenin yasal olarak geçerli ve bağlayıcı dili Almanca’dır. Gerekirse, sözleşme dili olarak İngilizce de sunulur. Tüketicilere yönelik sorular ve/veya her türlü tüketici şikayetinin ele alınması da Almanca veya İngilizce dillerinde gerçekleştirilir.

3. Sözleşmenin konusu

go-e GmbH, tüketici tarafından sipariş edilen mal, ürün veya hizmetler teslim eder.

4. Sözleşme ortağı, sözleşme akdi

4.1 go-e GmbH tarafından sunulan hiçbir teklif bağlayıcı olmamakla beraber tüm teklifler değişikliğe tabidir.

4.2 Tüketici ile go-e GmbH arasında yapılan bir sözleşme, yalnızca go-e GmbH tarafından metin biçiminde (posta, faks veya e-posta) yapılan bir sipariş teyidi ile akdedilir. Sipariş teyidi, bağlayıcı olan müşteri teklifinin alınmasından sonraki 5 iş günü içinde gerçekleşir.

4.3 go-e GmbH, sanal mağazaya ürün koyduğunda bu ürün için bir sözleşme akdedeceğine dair bağlayıcı bir teklifte bulunmuş olur. Müşteri, ürünü başlangıçta bağlayıcı olmayan bir şekilde alışveriş sepetine yerleştirebilir ve bağlayıcı siparişini vermeden önce sipariş işlemi için sunulan düzeltme yardımcılarını kullanarak girişlerini istediği zaman düzeltebilir.

4.4 Müşteri, alışveriş sepetinde bulunan ürünler için sunulan teklifi sipariş düğmesine tıklayarak kabul ettiğinde sözleşme akdedilir. Siparişi verdikten hemen sonra müşteriye e-posta yoluyla ile bir onay daha gönderilir. Bağlayıcı bir sözleşmenin akdi, sipariş verilmeden önce “Şimdi sipariş et” düğmesi tıklandığında da gerçekleşir. Sözleşme akdi için kullanılan diller Almanca ve İngilizce’dir. go-e GmbH, sözleşme metnini kaydeder ve sipariş verilerini müşteriye gönderir. Müşteri ayrıca GHK’yi istediği zaman go-e GmbH'nin web sitesinden görüntüleyebilir: https://shop.go-e.co/General-Terms-And-Conditions

4.5 Broşürlerde veya benzer dokümanlarda yer alan ve/veya tekliflerle birlikte sunulan resim, çizim, açıklama, ebat, ağırlık, performans ve tüketim verileri gibi bilgiler, bağlayıcı oldukları açıkça belirtilmemiş olmadıkça yalnızca yaklaşık değerlerdir.

4.6 Müşteri, veri güvenliğini ilgilendiren nedenlerle geçmiş siparişlere artık internet üzerinden erişememektedir.

5. Fiyatlar, fiyat listesi

5.1 Aksi açıkça belirtilmedikçe, sanal mağazada go-e GmbH tarafından belirtilen tüm son müşteri fiyatları euro cinsinden olup yasal KDV’yi içermektedir.

5.2 go-e GmbH şirketi tarafından yapılan gönderilerde, belirtilen fiyatlara kargo masrafları eklenecektir. Müşteri, sanal mağazamızda yapılan siparişlerin kargo masraflarını alışveriş sepetindeki gönderim masraflarının belirlenmesi sürecinde öğrenebilir. Kişisel siparişlerde kargo masrafları müşteriye doğrudan bildirilir.

6. Ödemeler

go-e GmbH firmasının sanal mağazasında aşağıdaki ödeme yöntemleri kullanılabilir:

Anında aktarım

Fatura tutarı çevrimiçi ödeme hizmeti “instant transfer” üzerinden ödenir. Bunun için kayıt olmanız gerekmez. Ödeme, çalıştığınız banka üzerinden PIN ve TAN’ınız kullanılarak gerçekleştirilir.

VISA Kredi Kartı

VISA kredi kartıyla ödeme yaptığında, kredi kartı hizmet sağlayıcımız mPAY24’ün sitesine yönlendirilirsin ve tutar kredi kartından tahsil edilir.

MasterCard Kredi Kartı

MasterCard kredi kartıyla ödeme yaptığında, kredi kartı hizmet sağlayıcımız mPAY24’ün sitesine yönlendirilirsin ve tutar kredi kartından tahsil edilir.

Banka havalesi

Banka havalesi ödeme yöntemini seçtiğinde, banka detaylarımızı sana sipariş onayıyla beraber ileteceğiz ve ödemeyi aldıktan sonra ürünleri teslim edeceğiz. Ödeme, sipariş onaylandıktan sonra 5 gün içinde peşin para ile gerçekleştirilmelidir.

 

7. İptal ve iade hakkı

Tüketiciler,  iptal talimatlarında belirtilen yasal cayma haklarını kullanabilirler. Girişimcilere gönüllü cayma hakkı tanınmaz.

8. Mülkiyeti muhafaza

8.1 go-e GmbH tarafından sunulan ve teslim edilen veya başka bir şekilde iletilen mallar, ödeme tam olarak yapılana kadar go-e GmbH’nin mülkiyetinde kalır.

8.2 Müşterinin ödemesi herhangi bir nedenle gecikirse, go-e GmbH mülkiyeti muhafaza hakkı dahilinde ihtarda bulunma veya malları geri alma hakkına sahiptir. go-e GmbH’nın bu hakkı kullanabilmesi için, müşteri olan tüketicinin ödeme yapma yükümlülüğünü en az altı hafta geciktirmiş olması, go-e GmbH’nın kendisine bunun yasal sonucunu hatırlatmış olması ve kendisine en az 14 günlük ek süre tanımış olması ve ödemenin bu süre zarfında gerçekleşmemiş olması gerekir. Bunun haricindeki tazminat talepleri bundan etkilenmez.

8.3 Bir üçüncü tarafın mallara erişmesi durumunda (örn. haciz işlemleri kapsamında), müşteri malların go-e GmbH’nin mülkiyetinde olduğunu belirtmekle ve derhal go-e GmbH şirketini bilgilendirmekle yükümlüdür.

9. Nakliye sırasında oluşan hasarlar

Nakliye sırasında hasar gördüğü bariz olan olan mallar teslim edildiğinde, müşteri bu kusurları derhal nakliye şirketine bildirerek şikayette bulunmalı ve derhal go-e GmbH ile iletişime geçmelidir. Şikayette bulunulmaması veya go-e GmbH şirketiyle iletişime geçilmemesi, müşterinin yasal haklarını ve özellikle garanti haklarını etkilemez. Buna rağmen müşteri, go-e GmbH’yi nakliye şirketine veya nakliye sigortasına karşı tazminat taleplerinde destekler.

10. Üretici garantisi, yasal garanti ve istisnalar

Go-e ürünleri için garanti ve yasal garanti ile ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

11. Sorumluluk

11.1 Tazminat talebinin uygulanmasında yasal hükümler geçerlidir. Tazminat süresi, ürünün alınmasından itibaren 3 yıldır.

11.2 Müşteri, ürünün hasar görmesi durumunda go-e GmbH şirketine 14 gün içinde hasar durumunu açıklayan yazılı bir hasar raporu göndermekle yükümlüdür.

12. Veri koruması

12.1 Müşteri, sözleşme akdi gerçekleştiğinde, kararlaştırılan hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan kişisel verilerinin go-e GmbH tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul eder.

12.2 Müşterinin kişisel verileri ve bilgileri go-e GmbH tarafından satılmaz, üçüncü taraflara iletilmez veya izinsiz olarak herhangi bir şekilde kullanılmaz. go-e GmbH, müşteri onay vermediği veya go-e GmbH’nın verileri iletmesi yönünde yasal veya sözleşmesel bir yükümlülük bulunmadığı sürece, müşterinin kişisel verilerini üçüncü şahıslara iletmez.

12.3 Müşteri, go-e GmbH tarafından kaydedilen kişisel veriler ve bu verilerin alıcıları hakkında istediği zaman bilgi talep etme hakkına sahiptir. Bu bilgiler ücretsizdir ve her zaman yazılı olarak e-posta yoluyla verilir ve istisnai durumlarda (müşterinin bu bilgileri alma olanağının olmaması durumunda) mektupla iletilir. Bilgi talebi, go-e GmbH şirketine yazılı olarak yöneltilmeli, müşteri tarafından kendi eliyle imzalanmalı ve kimlik kartının bir kopyasını veya bir tüzel kişi söz konusuysa temsil yetkisinin bir kopyasını içermelidir.

12.4 Müşteri, kendisi hakkında saklanan verilerin düzeltilmesini veya silinmesini yasal gereklilikler çerçevesinde istediği zaman talep etme hakkına sahiptir. Bunun için aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bir e-posta yeterlidir:
İsim/şirket, doğum tarihi/şirket sicil numarası, müşterinin e-posta adresi ve müşteri numarası veya yapılan son kaydın kayıt numarası.

12.5 Müşteri, internet üzerinden yapılan veri aktarımlarında veri güvenliğinin güncel teknikler ile tam olarak garanti edilemediğinin bilincindedir. E-posta içeriklerinin üçüncü taraflarca okunması teknik olarak önlenemediğinden, özellikle e-posta güvenli bir iletişim yöntemi değildir. Bu bağlamda müşteri, go-e GmbH şirketine aktardığı verilerin güvenliğinden kendisi sorumludur.

13. Yetkili mahkeme, geçerli yasa

13.1 Müşteriye girilen her türlü akdi ilişki, kanunlar ihtilafı hükümleri ve özellikle Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkındaki BM Antlaşması hariç olmak üzere, yalnızca Avusturya yasalarına göre yönetilecektir.

13.2 go-e GmbH şirketiyle olan iş ilişkilerinden kaynaklanan ve bunlarla bağlantılı ihtilaflarda, tüketicinin esas ikamet yerinden sorumlu mahkemenin münhasır yargı yetkisi kabul edilir.

13.3 Müşterinin olağan ikametgahının bulunduğu bölgenin zorunlu yasal düzenlemeleri, bu GHK’nin 13.1 ve 13.2 maddelerine göre yapılan sözleşmelerden etkilenmez.

go-e GmbH
Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
Avusturya