ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek a webáruházban vásárló vevők számára

2022. máj. 18.

(2022.06.01-től)

1. A dokumentum hatálya

1.1 Minden fogyasztók (vevők) által (a webáruházunkon keresztül) leadott rendelésre a következő ÁSZF vonatkozik. A fogyasztónak minősül minden természetes személy, aki olyan célból bonyolít le egy ügyletet, amely nem tulajdonítható többnyire sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének.

1.2 Amennyiben ezen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenné válnának a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezések miatt (az osztrák Fogyasztóvédelmi Törvény kötelező rendelkezései miatt), illetve ha szabályozási hiányosságok merülnének fel, akkor Szerződő felek az érvénytelen vagy hiányos rendelkezés gazdasági eredményéhez a lehető legközelebb álló, jogilag érvényes helyettesítő rendelkezést hoznak. A többi idevágó rendelkezés érvényességét ez nem érinti.

1.3 Továbbá, ezek az Általános Szerződési Feltételek érvényesek minden olyan további jogi ügyletre is, amelyet egy szerződéses partnerrel jön létre az első jogi ügylet megkötését követően.

 

2. A szerződés nyelve

A szerződés jogilag érvényes és kötelező érvényű nyelve a német. Szükség esetén az angol nyelv is használható szerződéses nyelvként. A fogyasztói megkeresések és/vagy a fogyasztói panaszok kezelése német vagy angol nyelven is történhet.

 

3. A szerződés tárgya

A go-e GmbH a fogyasztó által megrendelt árukat, termékeket vagy szolgáltatásokat szállítja.

 

4. Szerződéses partnerek, a szerződés megkötése

4.1 A go-e GmbH valamennyi ajánlata nem kötelező érvényű és módosítható.

4.2 A fogyasztó és a go-e GmbH között létrejött szerződés csak a go-e GmbH által kiállított szöveges formában (posta, fax vagy e-mail) jön létre a rendelés visszaigazolásával, amely általában a fogyasztó fizetési kötelezettséggel járó ajánlatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül történik meg.

4.3 A termékek a webáruházban való elhelyezésével a go-e GmbH fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz az ezen termékekre vonatkozó szerződés megkötésére. A Vevő kötelezettség nélkül helyezheti el a termékeket a kosárban, és a rendelkezésére álló javítási lehetőségekkel bármikor helyesbítheti azokat a megrendelésében, mielőtt fizetési kötelezettséggel járó megrendelését elküldené.

4.4 A szerződés azzal jön létre, hogy a Vevő a megrendelés gombra kattintva elfogadja a kosárban lévő árukra vonatkozó ajánlatot. Közvetlenül a megrendelés elküldése után Vevőnek egy további visszaigazoló e-mailt küldünk. Fizetési kötelezettséggel járó szerződés a Vevő által a megrendelés a „Megrendelés most” gombra kattintva történő leadásával is megköthető. A szerződés megkötéséhez elérhető nyelvek német és angol. A go-e GmbH elmenti a szerződés szövegét, és elküldi a megrendelési adatokat az ügyfélnek. Az ügyfél az ÁSZF-et a go-e GmbH internetes oldalán is bármikor megtekintheti: https://shop.go-e.co/General-Terms-And-Conditions

4.5 A prospektusokban vagy hasonló dokumentumokban található információk, valamint az ajánlattal együtt közölt információk (pl. illusztrációk, rajzok, leírások, méretek, tömeg, teljesítmény és fogyasztási adatok) kizárólag hozzávetőlegesek, kivéve, ha azokat kifejezetten kötelező érvényűként jelölték meg.

4.6 Adatbiztonsági okokból a múltbeli rendelések már nem érhetők el az ügyfél számára az interneten keresztül.

 

5. Árak, árlista

5.1 A go-e GmbH által a webáruházban feltüntetett valamennyi végső fogyasztói ár, kivéve, ha erről másképp rendelkeznek, euróban értendő, és tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót.

5.2 A go-e GmbH által történő kiszállítás esetén a szállítási költségek hozzáadódnak a feltüntetett árakhoz. A webáruházunkban leadott megrendelések pontos szállítási költségeiről a Vevő a kosarában feltüntetett szállítási költségek megtekintésével tájékozódhat. Személyes megrendelések esetén a szállítási költségeket közvetlenül az ügyfélnek kell felszámítani.

 

6. Fizetés

A go-e GmbH online áruházában az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésére:

Azonnali átutalás

A számla összegét az „azonnali átutalás” online szolgáltatóján keresztül fizeti ki. Az azonnali átutaláshoz regisztráció nem szükséges. A fizetés a PIN-kód és a TAN megadásával saját bankján keresztül történik.

VISA

A VISA-kártyával történő fizetéskor átirányítjuk Önt az mPAY24 hitelkártya-szolgáltatónk webhelyére, majd az összeget hitelkártyájára terheljük.

MasterCard

A MasterCard-dal történő fizetéskor átirányítjuk Önt az mPAY24 hitelkártya-szolgáltatónk webhelyére, majd az összeget hitelkártyájára terheljük.

Banki átutalás

Ha a banki átutalás fizetési módot választja, a megrendelés visszaigazolásában megadjuk Önnek banki adatainkat, és az összeg beérkezése után kiszállítjuk az árukat. Az összeg kiegyenlítésének a megrendelés visszaigazolásának beérkezését követő 5 napon belül kell megtörténnie.

 

7. Elállási és visszaküldési jog

A fogyasztókat a törvényben meghatározott elállási jog illeti meg a vásárlástól elállásra vonatkozó utasítások részben leírtak szerint. Vállalkozók számára az önkéntes elállási jog nem biztosított.

 

8. A tulajdonjog fenntartása

8.1 A go-e GmbH által kínált és szállított vagy egyéb módon átadott áruk a go-e GmbH tulajdonát képezik mindaddig, amíg a kifizetés teljes egészében meg nem történik.

8.2 Ha Vevő bármilyen okból fizetési késedelembe esik, a go-e GmbH-nak jogában áll a fenntartott áru átadását megtagadni vagy azt visszavenni. A go-e GmbH csak akkor gyakorolhatja ezt a jogát közvetlenül a fogyasztókkal szemben, ha a fogyasztó a kötelezettségei teljesítésével legalább hat héttel el van maradva, a go-e GmbH emlékeztette annak jogi következményeire, és sikertelenül tűzött ki egy legalább 14 napos türelmi időt. A további kártérítési igényeket ez nem érinti.

8.3 Ha az áruhoz harmadik fél hozzáfér (pl. az áru díszítése), az ügyfél köteles felhívni a figyelmet a go-e GmbH tulajdonosi mivoltára, és a go-e GmbH-t haladéktalanul értesíteni.

 

9. A szállítás során bekövetkező károk

Amennyiben az áru nyilvánvalóan a szállítás során sérült meg, akkor a Vevőnek haladéktalanul jeleznie a hibát a szállítónak, és azonnal értesítenie kell a go-e GmbH-t. A panasz benyújtásának, illetve a go-e GmbH-val való kapcsolatfelvételnek elmulasztása nem jár következményekkel a fogyasztó törvényes jogainak és azok végrehajtásának, különösen a garanciális jogok tekintetében. Mindazonáltal az ügyfél segít a go-e GmbH-nak érvényesíteni a fuvarozóval vagy a szállítmánybiztosítással szemben támasztott követeléseket.
 

10. Garancia és kizárások

10.1 A törvényes garanciális szabályokat kell alkalmazni. A go-e-termékekre vonatkozó szavatossági
időszak az áru átvételétől számított 2 év.

10.2 Garanciális igény esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a go-e GmbH-t, és bejelenteni a hibát. Indokolt panasz esetén a go-e köteles a lehető leghamarabb kijavítani a hibát, kicserélni a terméket, vagy kezdeményezni a javítást, illetve a cserét. A hibás terméknek a go-e GmbH-hoz történő (indokolt) visszaküldése esetén a felmerülő költségeket a go-e GmbH állja. Ha a garanciális esetben kiderül, hogy a készüléket ki kell cserélni, a visszaküldés napjától kezdve az ügyfél lemond az előző készülék tulajdonjogáról, és az új készülék tulajdonjoga ezzel egyidejűleg átszáll a vásárlóra. Ez a tulajdonjog-átruházás akkor is alkalmazható, ha egy készüléket méltányosságból, kedvező feltételekkel, a garanciális időszakon kívül cserélünk ki. Amennyiben a garanciális időszakon belül egy helyhez kötötten felszerelt töltőállomással kapcsolatban megalapozottan kerül sor garanciális igény bejelentésére, akkor a go-e GmbH cseredobozt küld az ügyfélnek, és 70 euró erejéig fedezi a villanyszerelési költséget, amely a hibás töltőállomás leszerelése és a cserekészülék felszerelése során felmerül. A költséget minden esetben számla bemutatásával kell igazolni. A vélhetően hibás, helyhez kötötten felszerelt go-e termék leszerelését biztonsági okokból csak erre jogosult villanyszerelő végezheti el. A termék leszerelése előtt minden esetben kapcsolatba kell lépni a go-e műszaki ügyfélszolgálatával, és meg kell várni a döntését a szervizeseménnyel kapcsolatos további lépésekről. A javításokat kizárólag a gyártó, vagyis a go-e végezheti. A nem a go-e által végzett javítások esetében a garancia keretében költségtérítés nem igényelhető.

10.3 A nem rendeltetésszerű használat/felszerelés és a terméknek az ebből eredő, a vásárló hibájából fellépő károsodása, vagy a vásárló által okozott egyéb műszaki hiba esetén a törvényes garancia megszűnik. Ebben az esetben a szállítási költségek is a vásárlót terhelik. Ez különösen érvényes abban az esetben, ha a terméket nem a go-e GmbH által gyártott eredeti speciális adapterrel üzemeltetik, vagy ha a gyártó által meghatározottól eltérő célra használják.

10.4 A garancia szintén érvényét veszíti, ha a go-e terméket bármilyen módon módosítja vagy felnyitja.

10.5 A go-e GmbH minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az összes ingyenes digitális kiegészítő szolgáltatást a termék használati útmutatójában szereplőknek megfelelően biztosítsa, ideértve többek között az alkalmazás- és felhőfunkciókat is. A go-e azonban nem garantálja, hogy ezek mindig hibamentesen, teljesen rendelkezésre állnak, és megszakítás nélkül működnek. A go-e GmbH ezekre a digitális kiegészítő funkciókra semmilyen garanciát vagy biztosítékot nem nyújt, de igyekszik az ügyfél által jelentett minden hiba/üzemzavar után észszerű időn belül ingyenesen megoldást vagy frissítést biztosítani a hibák elhárítására, illetve az üzemzavar megszüntetésére. Az ügyfél bejelentése telefonon keresztül történhet a go-e nyitvatartási ideje alatt, e-mailben az office@go-e.co címen, vagy a go-e weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon. A go-e jogosult korlátozásokat alkalmazni a hibák/üzemzavarok kiküszöbölésére és/vagy megkerülésére, valamint a hibák/üzemzavarok elhárítását a frissítés kiadásáig elhalasztani. E kötelezettség teljesítése érdekében a go-e GmbH jogosult a digitális kiegészítő szolgáltatásokat a tervezett vagy nem tervezett karbantartási munkák miatt felfüggeszteni, ezért a go-e nem garantálja, hogy a digitális szolgáltatások bármikor korlátozás nélkül elérhetők lesznek.

 

11. Felelősség

11.1 A kártérítési igények érvényesítésére az idevágó törvényi rendelkezések vonatkoznak. A kártérítési időszak a termék átvételétől számított 3 év.

11.2 Amennyiben a termék megsérül, a vevő 14 napon belül köteles a go-e GmbH-nak írásban megküldeni a kárról szóló jegyzőkönyvet, amely tartalmazza a káreset bekövetkezésének körülményeit.

 

12. Adatvédelem

12.1 Jelen szerződés megkötésével Vevő beleegyezik személyes adatainak a go-e GmbH általi összegyűjtésébe, feldolgozásába és felhasználásába, amennyiben ezekre az adatokra a szerződéses szolgáltatások nyújtásához szükség van.

12.2 A go-e GmbH nem értékesít, cserél és illetéktelenül nem használ fel személyes adatokat és a Vevő adatait. A go-e GmbH a Vevő személyes adatait csak akkor adja tovább harmadik félnek, ha a Vevő ehhez hozzájárult, vagy ha a go-e GmbH-val szembeni törvényes vagy szerződéses kötelezettség írja elő az adatok átadását.

12.3 Vevőnek jogában áll bármikor tájékoztatást kérni a go-e GmbH által tárolt személyes adataival, valamint az adatok címzettjeivel kapcsolatosan. A tájékoztatás ingyenes és minden esetben írásban, kivételes esetekben (amennyiben az ügyfél nem képes átvenni azt) e-mailben történik. A tájékoztatás iránti igényt írásban kell a go-e GmbH-hoz benyújtani, és azt az ügyfélnek saját kezűleg kell aláírnia, mellékelve a személyi igazolvány másolatát vagy jogi személy képviseleti jogosultsága igazolását.

12.4 Vevő a törvényi előírások keretein belül bármikor kérheti a vele kapcsolatosan tárolt adatok helyesbítését vagy törlését. Ehhez elegendő egy e-mailt küldenie a következő információkkal:
név/vállalat, születési dátum/cégjegyzékszám és a Vevő e-mail címe, valamint a legutóbbi foglalás ügyfélszáma vagy foglalási száma.

12.5 Vevőnek tudomásul veszi, hogy az interneten történő adatátvitel esetén az adatvédelem a technika jelenlegi fejlettségi szintje szerint nem teljes egészében biztosított. Különösen az e-mailek nem minősülnek biztonságos kommunikációnak, mivel a tartalmuk elolvasása technikailag nem zárható ki. E tekintetben az ügyfél maga felel a go-e GmbH-nak továbbított adatok biztonságáért.

 

13. Illetékes bíróság, alkalmazandó jog

13.1 Az ügyféllel fennálló szerződéses jogviszonyokra kizárólag az osztrák jog vonatkozik a kollíziós rendelkezések, különösen az áruk nemzetközi értékesítésének szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával.

13.2 A go-e GmbH-val fennálló üzleti kapcsolatokból eredő és azzal kapcsolatos viták esetén szerződő felek a fogyasztó lakóhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

13.3 A Vevő szokásos tartózkodási helye szerinti állam kötelező érvényű törvényi előírásait a jelen ÁSZF 13.1. és 13.2. pontja szerinti megállapodások nem érintik.
 

go-e GmbH
Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
Ausztria