Multicolour string

BRUKERSTØTTE

Spørsmål og svar

 

Finansiering

Vilkårene for subsidiering av ladestasjoner varierer. Vi foreslår at du kontakter lokale myndigheter for å finne ut mer om tilskudd og vilkårene for eventuelle tilskudd til mobile eller stasjonære ladere.

Du må sende inn et krav om tilskudd til en tilsvarende myndighet i landet ditt. Husk å lese vilkårene for å motta tilskudd. 

Generell produktinformasjon

Laderne våre kan lade alle elbiler og ladbare hybrider fra alle bilmerker.

Krav om tillatelse til å bruke go-eCharger avhenger av gjeldende lover og regler i det aktuelle landet. Det kan også avhenge av hvilken modell av go-eCharger du har tenkt å bruke. Kontakt din lokale nettleverandør på forhånd for å finne ut om laderen krever registrering eller godkjenning.

go-eCharger har et uslåelig forhold mellom pris og ytelse. Vår go-eCharger HOMEfix 11 kW ble også kåret til det beste og billigste produktet av ADAC i veggbokstesten 2022. Den leveres med en intuitiv app som lar deg endre innstillinger og fjernstyre ladeprosessen. go-eChargers har en rekke funksjoner som lar deg lade enda mer bærekraftig og økonomisk. Du kan naturligvis også lade bilen med go-e ladestasjonen like enkelt som en smarttelefon. I tillegg er go-eCharger HOME+ mobil, noe som betyr at du kan ta den med deg når du er på reise eller campingtur.

Du kan bare lade elbilbatteriet med makseffekten som bilen kan motta. Så hvis ladehastigheten på elbilen er 11 kW eller lavere, er go-eCharger 11 kW et godt valg. Hvis den er høyere, kan du velge go-eCharger 22 kW for raskere lading. 
OBS! Ettersom go-eCharger 22 kW også kan drives permanent med 11 kW kan du likevel velge denne laderen, slik at du ikke begrenser fremtidige valg av elbiler. Hvis strømkabelen inn til huset ikke er dimensjonert for høy ladestrøm og utvidelsen vil være forbundet med høye kostnader, vil en 11 kW-variant av go-eCharger være det riktige valget.

Hovedforskjellen mellom de to typene ladere er at HOME+ er en mobil veggboks, mens HOMEfix er stasjonær. Førstnevnte kan du ta med deg overalt, mens sistnevnte er den typen som du i de fleste land har størst sannsynlighet for å få subsidiert.

Installasjon

Du trenger ikke elektriker for å installere go-eCharger HOME+ og Gemini flex ettersom du bare kan plugge den inn i en egnet stikkontakt og starte ladingen.

Installasjon av go-eCharger HOMEfix og Gemini krever en godkjent elektriker ettersom de skal kobles til bygningens elektriske anlegg. 
 

Nei, bare veggfestet må skrus på.

Værbeskyttelse er alltid en fordel, men det er ikke nødvendig hvis du bruker go-eCharger. Veggboksen er IP54-klassifisert for støv- og vannbestandighet, og kan brukes ved temperaturer opptil +40 °C. 

Vi anbefaler at laderen beskyttes mot direkte sollys. Takket være ekstra sikkerhetsfunksjoner, vil apparatets utgangseffekt likevel automatisk reduseres når temperaturen stiger for å unngå overoppheting. 

OBS! Kun vertikal plassering av go-eCharger er godkjent. Ellers er det fare for at det kommer vann inn i Type 2-kontakten på laderen. 

go-eCharger har en innebygd RCD-beskyttelsesmodul med likestrømsdeteksjon (30 mA AC og 6 mA DC). Derfor kreves det bare en jordfeilbryter av type A på bygningssiden med mindre lokale bestemmelser avviker fra dette. Uavhengig av dette må det kobles til en automatsikring oppstrøms for hver lader.

Miniatyrkretsbryteren er en sikring som slås av i tilfelle overbelastning. Den beskytter ledningen mot skader forårsaket av oppvarming som følge av for høy spenning. Ved maks. spenning på 32 A anbefaler vi et kabeltverrsnitt på minst

  • 6 mm² for overflatemonterte kabler (ikke vegginstallert)
  • 6–10 mm² for kabler i installasjonsrør
  • 10 mm² for kabler i termisk isolerte vegger. 

For 16 A anbefaler vi et kabeltverrsnitt på minst 

  • 2,5 mm² for overflatemonterte kabler
  • 4 mm² for kabler i installasjonsrør
  • 10 mm² for kabler i termisk isolerte vegger. 

Dette er imidlertid opp til elektrikeren å avgjøre i samsvar med lokale forhold. 

En installatør må også være oppmerksom på samtidighetsfaktoren! Ved beregning av kabeltverrsnittet må samtidighetsfaktoren settes til 1. Dette betyr at elektrikeren må gå ut fra at kabelen alltid er fullt belastet.

Elektrikeren vil ta hensyn til følgende dimensjoner:

  • 32 A trefas = automatsikring 3- eller 4-polet 32 A (go-eCharger 22 KW).
  • 16 A trefas = automatsikring 3- eller 4-polet 16 A (go-eCharger 11 KW).
  • 32 A enfas = automatsikring 2-polet 32 A (go-eCharger 22 KW).
  • 16 A enfas = automatsikring 2-polet 16 A (go-eCharger 11 KW).

OBS! Kretsbryter kan brukes med egenskapene B eller C.

Hvis du har go-eCharger med en maks. ladestrøm på 22 kW, kan du velge strøm fra 6 A til 32 A. Hvis du har go-eCharger med en maks. ladestrøm på 11 kW, kan du velge mellom 6 A og 16 A. I begge tilfeller kan du også begrense den til lavere effekt. Hvis du vil bruke go-eCharger i 22 kW-varianten med full ladeeffekt, kreves en sikring på 32 ampere. I 11 kW-varianten kreves en sikring på 16 ampere.

OBS! Jo flere ampere, desto raskere lading. Med lavere strømstyrke lader du mer bærekraftig, noe som kan ha en positiv effekt på batteritiden og stabiliteten i strømnettet. Den faktiske ladeeffekten er begrenset av bilen og kan derfor være lavere.
 

Aktuelle justeringer kan gjøres via go-eCharger app eller knappen på laderen. Hvis du bruker appen, kan du endre effekten trinnvis med 1 ampere. 

go-eCharger kan ikke kobles til 2-fas. Den kan bare kobles til én eller tre faser. Laderen kontrollerer fasene ved inngangen og går i feilmodus (FASE-feil) hvis tilkoblingen er 2-faset.

Avhengig av spesifikasjonene til den innebygde laderen i elbilen, lader go-eCharger med 1-, 2- eller 3-fas. Ta kontakt med bilforhandleren for nøyaktig ladeeffekt og antall faser som brukes til å lade bilen. 

For go-eChargers med serienummer som starter med CC1- eller CM-02-, er det ikke mulig å endre antall faser som brukes til lading. Enfaset lading kan imidlertid fremtvinges med en egnet adapter (kun mulig for go-eCharger HOME+) eller enfaset ladekabel. For go-eChargers i HOME-serien med den nyeste maskinvaren (serienummeret starter med CM-03-), er det mulig å bytte mellom enfaset og trefaset lading i appen.

Vær oppmerksom på at go-eCharger kun egner seg til lading av batterier på gassdrevne biler (f.eks. blysyrebatterier) i godt ventilerte rom. Kontakt bilprodusenten hvis du er usikker.

Bruke laderen

go-eCharger er egnet for lading av alle elbiler med Type 2-kontakt. Biler med Type 1-kontakt kan også lades med go-eCharger ved hjelp av en Type 1-til-Type 2-adapter eller -kabel.

Plug&Play lar deg bruke laderen umiddelbart etter at den er plugget inn.

go-eCharger HOMEfix kan brukes umiddelbart etter installasjon av en kvalifisert elektriker.

Hvis du har go-eCharger HOME+, må du plugge den i en stikkontakt og koble den til bilen med en Type 2-kabel. Hvis du har go-eCharger HOMEfix, kan du starte ladingen etter at laderen er installert av en elektriker. Plugg helt enkelt Type 2-kabelen inn i bilen, og ladingen starter automatisk (standardinnstillinger).

Du kan endre denne innstillingen via appen, noe som betyr at ladeprosessen ikke starter før du låser opp laderen via appen eller RFID-brikken.

Ladeprosessen avsluttes automatisk når bilbatteriene er fulladet eller det inntreffer et forhold som er definert av deg i appen. Du kan også stoppe ladingen før bilen er fulladet enten via appen («Lade»-fanen) eller ved å koble ladekabelen fra bilen.

go-eCharger må ikke kobles fra strømnettet under lading. Vær også oppmerksom på at Type 2-kabelen bare kan låses opp så lenge go-eCharger fortsatt er strømforsynt, bortsett fra ladere med den nyeste maskinvaren (serienummer som starter med CM-03- / maskinvareversjon V3) når den stilles inn i samsvar med dette via appen.

Ja. Alle hovedfunksjoner, som start/stopp-lading og justering av ladestrøm, kan brukes uten go-eCharger app. 

Hvis du vil endre grunninnstillingene på laderen, bruke komfortfunksjonene, lese av den interne strømmåleren eller fjernstyre laderen, trenger du go-eCharger app. 

Deretter kan du fjernstyre laderen via det innebygde tilgangspunktet. For å fjernstyre laderen må du koble den til WiFi-nettverket.

Nei, ettersom appen også kan brukes via tilgangspunktet som er innebygd i laderen. Uten Wi-Fi er det bare mulig å bruke fjernstyringen og enkelte funksjoner, f.eks. fleksible strømpriser eller lastbalansering.

Dette gjør du enkelt ved å laste ned go-eCharger app til smarttelefonen din, og fra den andre smarttelefonen osv. legger du til laderen via den blå «+» i appen med alternativet «Legg til en allerede konfigurert go-eCharger». Angi koden til den respektive laderen (hvis tilgjengelig på tilbakestillingskortet), eller bruk enhetspassordet du har angitt (fra ladere med serienummer CM-03- / maskinvareversjon V3), i appen.

Ladeeffekten kan stilles inn enten med knappen på laderen (5 forhåndsdefinerte verdier) eller via appen. Knappeverdiene kan stilles inn i appen i området 6 til 16 eller 32 ampere (avhengig av laderens maks. ladekapasitet – 11 eller 22 kW). Hvis du vil endre ladeeffekten under lading, må du bruke appen.

LED-lampene kan ikke deaktiveres under lading. LED-lampene kan likevel slås av etter 10 sekunder i standby-modus. Lysstyrken kan justeres i appen.

I appen kan du se hvor mye strøm som er brukt under en ladeprosess, samt totalt antall kWh som er ladet på batteriet. Denne informasjonen finner du under fanen «Lading» i appen. I tillegg kan ladestrøm vises for alle brukerkontoer (RFID-brikker, maks. 10). I den nyeste versjonen av go-eCharger (serienumre starter med CM-03- / maskinvareversjon V3) kan en detaljert ladehistorikk også lastes ned.

Verken go-eCharger HOME+ eller go-eCharger HOMEfix har en MID-kompatibel måler (Måleinstrumentdirektivet). Enkelte land krever en MID-sertifisert måler for å selge strøm.

go-eCharger leveres med et U-stykke som du kan feste på veggen rett over laderen. Dette betyr at laderen ikke lenger kan fjernes fra veggfestet. I tillegg kan det festes en hengelås (medfølger ikke).

OBS! Ladekabelen som kobler sammen laderen og bilen er låst under ladeprosessen og i standardmodus etter fullført lading. Dette sikrer at ingen kan bruke laderen før du låser opp kabelen.

Basert på vår erfaring har ladekapasitet knapt merkbar effekt på batteriets levetid, spesielt ved lading med vekselstrøm. Det er mange andre påstander som sirkulerer på internett, men de er hovedsakelig basert på gammel batteriteknologi og lav batterikapasitet.

Den såkalte C-rate er et godt referansepunkt for ladekapasitet, som er skånsomt mot batteriet. Den beskriver forholdet mellom ladestrøm og batterikapasitet. Tenk deg at du lader bilen med en effekt på 22 kW og batteriet har en kapasitet på 22 kWh. Deretter C = 1. Hvis batterikapasiteten er halvert og ladestrømmen forblir den samme, er C = 2. Jo høyere C-verdi, desto større effekt har ladeprosessen på batteriets levetid. Dette kan imidlertid bare fastslås ved svært høy kilometerstand. Når C = 1, er reduksjonen i batteriets levetid knapt merkbar.

PV-tilkobling / Fleksibilitetspriser / Lastbalansering

Det finnes et HTTP REST API som kan brukes via en lokal WiFi-tilkobling. API-et er et åpent grensesnitt som lar andre intelligente enheter kommunisere med laderen. I tillegg er Modbus TCP API integrert i go-eCharger fra og med fastvareversjon 0.40. På samme som API-en til nettverksoperatøren til go-e, gir det strømleveranden autorisert tilgang til go-eCharger, og muligheten til å kontrollere strømmen som leveres via strømnettet.

Ja. Med go-eCharger kan du bruke overskuddsstrøm fra solcelleanlegget til å lade elbilen din. Forutsetningen for dette er at laderen er koblet til et ekstra energistyringssystem, som har et åpent API som go-eCharger. Kommunikasjon mellom laderen og solcelleomformeren kan opprettes via dette energistyringssystemet. Dette oppsettet krever programmeringskunnskap. Kompatible energistyringssystemer inkluderer blant annet Home Assistant, ioBroker, openHAB, openWB Loxone, Solar Manager, GridX og Alpiq. Hvis du ikke kan programmere systemet selv, kan du be en solcellespesialist om å gjøre det. go-e tilbyr ikke en bruksklar tilkobling. Du finner API-dokumentasjonen her

Med go-eCharger kan bilen også lades med fleksible strømpriser. For øyeblikket er bare strømpriser fra aWATTar (kun i Østerrike og Tyskland) integrert for automatisk registrering av de billigste ladetidene. Flere fleksible strømpriser vil følge. Hvis du vil lade med go-eCharger via variabel strømpris, trenger du en smartmåler. Kontakt nettleverandøren hvis dette ikke allerede er installert. Du bør også bytte fra din nåværende strømleverandør til en leverandør med en strømpris som er integrert i go-eCharger.

Den faktiske ladeprosessen med variabel strømpris kan konfigureres via go-eCharger app. Når du bruker denne funksjonen, søker go-eCharger automatisk etter de billigste påfølgende timene for å lade elbilen din, eller i timer der prisen faller under et angitt nivå. 

Det kreves ingen ekstra maskinvare for statisk lastbalansering med flere ladestasjoner. Ladestasjonene kan kombineres i en lastbalanseringsgruppe via appen, slik at stasjonene kan utveksle data med hverandre via skyen (krever WiFi-tilkobling). Resultatet er at ytelsen til de enkelte ladestasjonene automatisk justeres nedover eller oppover, avhengig av antall biler som lades. Det er mulig å stille inn prioriteringer for individuelle ladeenheter i appen.

Produktfunksjoner

go-eCharger har en Type 2-kontakt. Du trenger en egnet ladekabel med Type 2-plugg. De fleste nye elbiler er utstyrt med en Type 2-kontakt. Eldre biler med type 1-kontakt kan også lades med go-eCharger ved hjelp av en Type 1-til-Type 2-adapterkabel. Det betyr at go-eCharger kan brukes overalt. Laderen kan lade alle elbiler som er godkjent for Europa.

Så snart en go-eCharger er montert eller installert, kan du umiddelbart starte den første ladeprosessen. Med en bærbar go-eCharger trenger du ikke en gang en elektriker for å installere den.

De originale go-e-adapterne gjør det mulig å lade elbiler med go-eCharger HOME+ eller go-e Charger Gemini flex i alle kontakter. Dette gjelder både hjemme med en 16 A trefas kontakt, i havnen eller på campingplassen med CEE blue 16 A eller hos venner og familie med en 16 A stikkontakt. Med 22 kW-varianten av go-eCharger er det bare mulig å redusere ladestrøm automatisk til 16 A ved å koble til adapteren i forbindelse med originale go-e-adaptere. Vi anbefaler maks. ladestrøm på 10 A for bruk med vanlige stikkontakter ettersom svært få stikkontakter/elektriske installasjoner er egnet for kontinuerlig bruk med 16 A! Nasjonale lover og regler kan sette krav til lavere ladestrøm.

Disse kommunikasjonsgrensesnittene gir mange andre fordeler. Hvis ønskelig, kan du koble go-eCharger til internett (styring via app over et eksisterende WiFi-nettverk) eller styre den direkte via lokalt hotspot for å dra nytte av flere funksjoner.

Du kan bruke gratisappen vår til å kontrollere antall kWh som brukes, justere effekten, konfigurere tilleggsfunksjoner og fjernstyre ladeprosessen. Biler kan også lades uten app i standardinnstillingen.

Tilgangen til ladestasjonen kan begrenses og tilpasses med RFID-funksjonen. Det betyr at ingen kan starte en ladeprosess uten godkjenning. I tillegg kan alle ladeprosesser lagres med opptil 10 kontoer. RFID gjør det mulig å autorisere, gjennomgå kostnader for ulike brukere og eksportere dem som en CSV-fil. Som standard kan du lade uten RFID-godkjenning. Dette kan imidlertid endres i appen.

Ulike innstillinger kan tilpasses via go-eCharger app. For eksempel fargene på laderens LED-lamper. Klar og tydelig eller fargerik, akkurat som du vil. Hvordan veggboksen låses kan også konfigureres etter egne behov. I tillegg kan hvert RFID-kort tildeles en personlig konto, noe som gjør det mulig å lese av hvor mye strøm den enkelte brukeren / det enkelte kortet har brukt.

Planleggeren kan brukes til å bestemme når ladingen skal starte. Dette er optimalt for lading om natten eller tidlig om morgenen, for eksempel (kostnadsbesparelser på grunn av reduserte strømpriser om natten). Funksjonen lønner seg også for miljøet, på samme måte som funksjonaliteten for fleksible strømpriser. Ved å ikke lade i perioder med topp belastning, kan strømtopper reduseres og overskytende strøm brukes om natten.

En av de store fordelene med ladere som er koblet til internett er muligheten til oppdatering. Du trenger ikke å sende go-eCharger på service for å installere oppdateringer. Det er enkelt å installere oppdateringer via appen.

Jordfeilbryter type A, ofte brukt i bygninger, beskytter mot sinusformede og pulserende feilstrømmer. På grunn av utformingen av enkelte innebygde ladere i elbiler (f.eks. Renault ZOE), kan det også oppstå DC-feil. Derfor kreves ytterligere beskyttelse mot DC-feil på bygningssiden eller i ladestasjonen i form av en beskyttelsesmodul av typen B RCD eller RCD. RCD-sikkerhetsmodulen som er integrert i go-eCharger, slår av ladestasjonen ved feilstrøm som genereres av bilen, og sikrer dermed høyest mulig sikkerhetsnivå. Det er derfor bare nødvendig med en jordfeilbryter på bygningssiden, med mindre lokale lover og regler avviker fra dette.

go-eCharger gir sikkerhet i tilfelle feilmonterte stikkontakter. Hvis en fase (nøytralleder eller jording) ikke er riktig tilkoblet, slår systemet seg av og forhindrer skade på bilen.

Strømnettet er ikke jordet overalt. Særlig i områder med høye krav til sikkerhet eller områder med permafrost, brukes isolerende transformatorer til å fjerne risikoen for elektriske støt i sluttenheter. For at go-eCharger også skal fungere i disse områdene, kan jordfeilbryteren deaktiveres. Den fungerer også med strømnett uten jording (f.eks. i Norge).

IP (Internasjonal beskyttelse) definerer hvor godt elektrisk utstyr er beskyttet mot ytre påvirkninger. For eksempel inntrengning av fremmedlegemer (som støv) og vann. Med IP54-klassifisering (HOME-serien) eller IP55 (Gemini-serien) er go-eCharger egnet for permanent utendørs bruk. Laderen er beskyttet mot vannsprut og tåler kraftig regn.

go-eCharger kan bruke overskuddsstrøm fra et solcelleanlegg via API (et åpent programvaregrensesnitt – krever et ekstra energistyringssystem for kommunikasjon med omformeren) for å lade en elbil. Laderen og energistyringssystemet kommuniserer via API-grensesnittet (krever programmering av kvalifisert personell). Den veldokumenterte API-en til ladeboksen for kommunikasjon mellom ladeboksen og solcelleomformeren kan lastes ned her.

Med flere ladestasjoner per husstand (per nettilkobling) er lastbalansering uunnværlig. Ved samtidig lading av flere elbiler blir vanlige nettilkoblinger overbelastet. Ladeboksene kommuniserer med hverandre ved hjelp av lastbalansering. Dette sikrer effektiv og sikker strømfordeling.

Adgangskontroll / RFID

RFID-funksjonen er utviklet for personlig tilgang til ladestasjonen. Det betyr at ingen kan starte lading uten godkjenning.

Tilgangskontrollen kan stilles inn via appen på en slik måte at det krever RFID-identifikasjon før lading. Hvis identifikasjonen er ukjent, frigjøres ikke laderen for lading.

go-eCharger kan registrere opptil 10 kort/brikker.

De fleste RFID-kort eller RFID-brikker kan programmeres for go-eCharger. Det betyr at du også kan bruke for eksempel minibankkortet ditt. Hvis det ikke er mulig å programmere RFID-kortet, er det fordi det ikke sender på den påkrevde frekvensen på 13,56 MHz.

Vedlikehold og stell

Nei, laderne fra go-e er vedlikeholdsfrie.

Hvis du har et teknisk problem med go-eCharger og ikke har funnet en løsning i brukerveiledningen, vanlige spørsmål eller feilsøkingsguiden, bør du først kontakte vår tekniske support. Dette kan gjøres via e-post, supportskjema på nettstedet vårt eller via telefon. I mange tilfeller kan vi løse problemet uten behov for reparasjon.

Kontakt go-e kundeservice før du demonterer laderen, og vent til du får svar på hvordan du skal forholde deg. Av sikkerhetsmessige årsaker skal en angivelig defekt, stasjonær montert go-eCharger kun demonteres av en kvalifisert elektriker. 

Tørk av apparatet med en klut fuktet med vann. For å unngå skade må du ikke rengjøre laderen med høytrykksspyler eller under rennende vann.

Informasjon om fastvare og oppdateringer (programvareoppdateringer) finner du i appen under fanen «Internett».

Oppdateringer krever at laderen er aktivt koblet til internett. Når du er koblet til internett, vises mulige oppdateringer i «Internett»-fanen i appen.

Sikringer er bare nødvendig for go-eCharger HOME-serien. En reservesikring følger allerede med laderen. Du trenger en 2 A keramisk sikring med en brytekapasitet på minst 1500 A. Sikringene er tilgjengelige i butikken vår. 

Handling i go-e Shop

Kontakt oss via office@go-e.com og legg ved en kopi av fakturaen.

Når bestillingen din har forlatt lageret vårt, mottar du et sporingsnummer via e-post som lar deg sjekke leveringsstatus.

Sluttkunder har 2 års garanti.

Kontakt oss på: office@go-e.com. Husk å oppgi adressen din. Vi er pålagt å sette den på returetiketten.

Beanstalk in background

Noen spørsmål? Vi gir deg gjerne råd!

Skriv til oss direkte eller kontakt telefonstøtten vår.