Mountains and electricity cables

OM OSS

Bærekraft i selskapet

For oss i go-e er implementering av bærekraftige prosesser spesielt viktig. Vi er et ungt grønt teknologiselskap med base i nærheten av UNESCO Nockberge Biosphere Park i Kärnten (Østerrike). Med de tiltakene som allerede er iverksatt og planlagt, ønsker vi å bidra til å møte og overgå klimamålene i Parisavtalen av 2015. Vi vet at vi bare kan lykkes med dette hvis alle mennesker og bedrifter bidrar til en betydelig reduksjon i globale CO2-utslipp.

Vårt engasjement for miljøet

go-e støtter omstillingen mot en sirkulær og bærekraftig verdikjede. Vårt oppdrag er å inspirere folk til å bruke elektriske kjøretøy og bærekraftig lading.

Check Icon

Mobilitet og produksjon med 100 % grønn strøm

For å redusere utslipp av karbondioksid driver, produserer, forvalter og utvikler vi med 100 % grønn strøm.

Check Icon

Miljøvennlig ressursbruk

Vi prøver å forlenge produktets livssyklus betydelig. For dette formålet integrerer vi fremtidsrettede funksjoner og tilbyr over-the-air oppdateringer for go-e-produkter.

Check Icon

CO2-nøytral frakt og miljøvennlig emballasje

For trykte produkter bruker go-e hovedsakelig resirkulert eller miljøvennlig papir. Vi sender produktene våre med CO2-nøytrale metoder, i emballasje laget av ren papp.

Colorful beanstalk

Endring for fremtiden

Så korte distribusjonskjeder som mulig

Ved valg av leverandører tar vi i økende grad hensyn til korte logistikkruter for å redusere energiforbruket mest mulig.

sustainability_page.recycled_papers.slide_one.title

Endring for fremtiden

Vi er forpliktet til å følge standarder for bærekraft

Bærekraft og sirkulær økonomi tas i betraktning i utviklingen av nye produkter.

sustainability_page.recycled_papers.slide_two.title

Endring for fremtiden

Videokonferanser i stedet for forretningsreiser

Vi bruker bærbare datamaskiner og smarttelefoner i stedet for tog og fly så ofte som mulig for å redusere CO2-utslipp.

sustainability_page.recycled_papers.slide_three.title

Vårt engasjement overfor ansatte

Dette er tiden for å bytte til e-mobilitet og ta vare på miljøet. Vi i go-e oppfordrer våre medarbeidere til å kjøre bærekraftig og bidra til å gjøre pendlingen elektrisk.

Check Icon

Månedlig tilskudd til ansatte som bruker e-mobilitet

Vi støtter våre ansatte med lønnsøkning for å kunne gå over til elbil.

Check Icon

E-mobilitet selv uten eget kjøretøy

go-e tilbyr også ansatte selskapets elektriske kjøretøy for private reiser eller pendling.

Check Icon

Gratis lading av elbiler

Ladestasjoner på bedriftens område kan benyttes av alle ansatte og allmennheten gratis.