Probleemoplossing

SUPPORT

Ervaar je problemen bij het gebruik van de go-eCharger? Gebruik onze handleiding voor probleemoplossing om de problemen snel op te lossen.

 

Handleiding voor probleemoplossing

Wanneer de lader niet meer werkt en de leds niet meer branden:

 1. Controleer de zekering aan de achterkant van de lader en vervang deze indien nodig.
 2. Controleer de zekering en de verliesstroomschakelaar in de zekeringkast.
 3. Test de lader op een ander stopcontact.
 4. Controleer of de kabel goed in de lader is gestoken en vergrendeld.
 1. Als de kabel van type 2 niet wordt ontgrendeld na het stoppen van de laadprocedure of niet kan worden losgekoppeld van de lader: Controleer in uw app of de functie 'kabel ontgrendelen' niet is ingesteld op 'altijd vergrendeld'.
 2. Als dat niet het geval is, zorg er dan voor dat de kabel van type 2 volledig (tot aan de aanslag) in de lader is gestoken. Koppel de go-eCharger los van de voeding. Herstel de stroomtoevoer na ca. 10 seconden. De kabel moet ten laatste na 60 seconden worden ontgrendeld.

De batterij van de auto is bijna vol of staat te koud. Daarom wordt het laadvermogen automatisch begrensd.

 

Merk op dat de standaardinstellingen van de leds hieronder worden beschreven!

Ledring licht op in regenboogkleuren = lader start op. Als de lader niet uit deze modus komt, kan het WLAN-signaal worden verstoord. Verwijder mogelijke storingsbronnen (bijv. apparaten met WLAN maasvormig netwerk)

Leds branden geel = auto is aangesloten, laadt niet op.

Leds branden blauw/wit = lader moet worden geactiveerd (via RFID of app).

4 leds branden rood (3, 6, 9, 12 uur) = Noorwegen-modus. Aardingsdetectie uitgeschakeld.

Leds branden groen = laadproces voltooid.

5 leds branden groen bovenaan = aangeleerde RFID-chip is herkend

5 leds branden rood bovenaan = onbekende RFID-chip

Leds branden rood bovenaan, roze onderaan = RCD heeft een fout gedetecteerd. De lader heeft een reststroom >= 6 mA gedetecteerd en gaat in storing. Om de fout te bevestigen, drukt u op herstarten in de app of trekt u de stekker van de go-eCharger uit en steekt u hem weer in. Indien nodig kan de laadstroom worden verlaagd, maar controleer ook het gebruikte stopcontact.

Leds knipperen rood = algemene fout, bekijk de foutcode in de app

Leds branden blauw/rood = fasefout. Controleer de voedingskabel, mogelijk zijn er slechts 2 fasen aanwezig. Test op een ander stopcontact. Stuur de lader terug als deze niet werkt.

Leds knipperen rood bovenaan en branden geel/groen onderaan = aardfout. Controleer de aarding van de voedingskabel en test zo nodig op een ander stopcontact.

houd resetkaart tegen lader = volledige cirkel moet rood oplichten, als slechts 5 leds bovenop rood oplichten, dan is de resetkaart niet aangeleerd.

 1. De kaart is nog niet aangeleerd.
 2. Door het gebruik van een onjuiste frequentie. Gebruik een chip/kaart met de juiste frequentie van 13,56 MHz.
 1. Probeer verbinding te maken via een andere mobiele telefoon.
 2. Als dit niet lukt, koppelt u de lader los van de stroomvoorziening en sluit u hem vervolgens opnieuw aan.
 3. Een andere optie bestaat erin de lader te resetten met behulp van de resetkaart (meegeleverd – reset naar fabrieksinstellingen).
 1. Controleer de hotspot van de lader "go-e-00xxxx".
 2. Als "go-e-000000" wordt weergegeven, neem dan contact op met de supportafdeling en stuur foto's op van de achterkant van de lader en van de resetkaart.

Opmerking voor leenapparaten: Als u van ons een leenapparaat hebt ontvangen, is de hotspotweergave "go-e-000000" normaal en kan niet worden gewijzigd. Meer informatie vindt u in de documenten die bij het leenapparaat zijn gevoegd.

 1. Controleer of u zowel de netwerknaam als het wachtwoord correct hebt ingevoerd (gebruik hoofdletters en kleine letters). 
 2. Vermijd een te grote afstand tot de router (of het toegangspunt). De wifi-ontvangst van de lader is het beste als de lader naar voren of rechts van de router of het toegangspunt gericht is.
 3. De go-e-lader kan niet worden aangesloten op of gebruikt in combinatie met 5 GHz wifinetwerken.
 4. Er kan een IP-adresconflict zijn als uw wifinetwerk hetzelfde IP-bereik (192.168.4.xxx) gebruikt als de go-eCharger. De lader geeft aan dat hij 'verbonden' is, MAAR kan niet met de cloud communiceren. In dat geval moet het IP-adres voor uw thuisnetwerk worden gewijzigd, anders kan hij geen verbinding maken met de cloud. Als u niet weet welk IP-bereik uw netwerk heeft, neem dan contact op met uw internetprovider of de fabrikant van uw router.
 5. In sommige gevallen is het mogelijk dat de go-eCharger niet kan worden bestuurd via een maasvormig netwerk. Dit wordt door elke fabrikant van netwerkaccessoires op een andere manier geïmplementeerd. Daarom kunnen we geen algemene compatibiliteit met maasvormige netwerken garanderen. Controleer daarom bij verbindingsproblemen met een geactiveerd maasvormig netwerk of de lader zonder problemen via wifi kan worden bediend zonder maasfunctionaliteit.

We raden af om spaties in de naam van het wifinetwerk te gebruiken, omdat dit in uitzonderlijke gevallen verbindingsproblemen kan veroorzaken. Daarom is het momenteel niet mogelijk om via het toetsenbord een wifinaam met spaties in de go-eCharger-app in te voeren.

Als u de lader toch wilt verbinden met een wifi met een spatie in de naam, gaat u als volgt te werk:

 1. Voer in een andere app de naam van het wifinetwerk inclusief spaties als tekst in (bijv. in de notities) en markeer en kopieer de tekst.
 2. Ga dan terug naar de go-eCharger-app. Plak de gekopieerde wifinaam en sla deze op.

Kon onze gids je niet helpen bij het oplossen van je probleem?

Neem dan contact op met ons ondersteuningsteam en wij bieden je graag een passende oplossing.

Vul het contactformulier in en leg uit waar je hulp bij nodig hebt. Vermeld in de tekst ook het serienummer van de lader (te vinden op de achterkant van de lader of in de app). Idealiter vul je ook je telefoonnummer in, zodat ons ondersteuningsteam zo nodig contact met je kan opnemen.

Als je denkt dat je apparaat naar ons moet worden opgestuurd voor service, kun je de bovenstaande informatie e-mailen naar office@go-e.com om het proces te versnellen. Voeg een foto bij van de achterkant van je go-eCharger (seriesticker), een kopie van de factuur van de oplader en je huidige adres.

Nog vragen? We helpen je graag verder!

Schrijf ons rechtstreeks of neem contact op met onze telefonische ondersteuning.

 

Wil je Google ReCaptcha toestaan?

Hiermee kan ReCaptcha worden toegevoegd om ons te helpen je als mens te identificeren. Door deze functie toe te staan, accepteer je deprivacyverklaring van google.