Charging with flexible energy tariffs

21 feb. 2023

Vad är dynamiska eltariffer och hur kan du dra nytta av dem?

Senast uppdaterad: 21 feb. 2023

Letar du efter ett sätt att ladda din elbil utan att spräcka ekonomin? Dynamiska eltariffer integrerade i laddboxen kan vara den rätta lösningen. 

I den här artikeln förklarar vi hur dynamiska eltariffer fungerar och varför de gör laddningen av din elbil billigare och miljövänligare.

Vad är en eltariff för elbilar?

En eltariff för elbilar är ett särskilt pris för el som används för laddning av elbilar. Den tillhandahålls vanligtvis av en elleverantör och ska göra det möjligt för elbilsägare att under vissa förhållanden (t.ex. vissa tider) ladda sina bilar till en lägre kostnad.

Vilka eltariffer finns det? 

Vi ska ge dig en översikt över elpriserna. Låt oss därför ta en titt på elleverantörernas vanligaste villkor:

  • Fasteltariff

Med en fast tariff har man en fast månadsavgift samt rörliga kostnader som styrs av det antal kilowattimmar som man förbrukar. I takt med att förbrukningen ökar, stiger även den sammanlagda kostnaden. Med andra ord: Den fasta tariffen består av ett fast månadsbelopp samt extra avgifter för den energi som förbrukas utöver det fastställda beloppet. 

  • Nattariff

El produceras hela tiden. Men eftersom behovet är lägre på natten uppstår en överkapacitet. För att kompensera för energiförluster erbjuder elleverantörer därför förmånligare eltariffer nattetid.

  • Flexibla/dynamiska eltariffer

Flexibla eltariffer är knutna till elprisindex, vilket innebär att prisfluktuationer på elbörsen förs vidare direkt till kunderna. Elpriset ändras alltså fortlöpande. En intelligent laddbox kan följa dessa priser och ladda när elen är som billigast. 

Genom att ladda utanför topplasttimmarna undviker du att betala ett högre pris för varje kilowattimme och får i stället glädje av lägre, förmånligare tariffer.

Du behöver dock en intelligent laddbox som go-e Charger för att kunna dra nytta av denna typ av prissättning. Det fina med detta är att den flexibla eltariffen i regel är betydligt billigare under låglasttider. Du kan även bestämma vilket högsta pris du vill betala per kWh. När detta gränsvärde har uppnåtts avbryts laddningen.

Varje alternativ har för- och nackdelar. Men ju flexiblare du kan vara, desto lättare är det att spara pengar när du laddar din elbil. Om din laddbox kan följa priserna som har fastställts av din energileverantör kan det påverka din elräkning positivt. 

Hur funkar det exakt? Det ska vi strax berätta för dig.

Hur fungerar dynamiska eltariffer?

Att byta till elbil är ett miljövänligt beslut. Men som det så vackert brukar heta: ingen ros utan törnen. Ju fler som byter till elbilar, desto större efterfrågan på el. 

Ett vanligt scenario är att bilägaren kommer hem på kvällen, ansluter sin laddbox och laddar sin elbil.

Tänk dig nu att tusentals människor i ditt land gör samma sak ungefär samtidigt. Det innebär en enorm belastning på elnätet. 

Hur kan en flexibel eltariff förändra denna situation? Mycket enkelt!

Flexibla eltariffer för att undvika överbelastning av elnätet

Med flexibla eltariffer kan du ladda din elbil när den totala elförbrukningen i en region eller ett helt land är mycket låg.
En smart laddstation med registrerade elleverantörer följer elpriserna i realtid och börjar ladda när priserna är som lägst. Eftersom priset hela tiden ändras kan den här typen av tariff även kallas ”dynamisk”.

Resultatet? 

Vid laddning av din elbil under låglasttider:

  • belastas elnätet mindre
  • blir din energiförbrukning billigare

När är elen som billigast?

Normalt är eltarifferna låga när mindre el efterfrågas – under så kallade låglasttider. Tiderna kan variera beroende på elleverantör och plats, men oftast är det på natten (t.ex. mellan kl. 23:00 och 6:00 på morgonen). Medan du sover laddas din bil smidigt i garaget utan att du behöver lägga tid på det. När du stiger upp är den redo att användas.

Man skulle kunna jämföra den dynamiska elprissättningen med köp av juldekorationer: de är dyra inför julen när efterfrågan är hög, och de rabatteras med 50 % i januari när efterfrågan har sjunkit igen.

I grund och botten fungerar dynamiska eltariffer ungefär som en intelligent laddningsplanerare som aktiverar laddningen vid den ideala tidpunkten. Du slipper gissa när elen erbjuds till ett lägre pris, för det håller laddboxen koll på. Tänk dig att du har en personlig energiassistent som i bakgrunden ser till att du aldrig betalar ett öre mer än nödvändigt.

Dynamisk elprissättning kan möjliggöra avsevärda besparingar.

Har go-e Charger flexibla eltariffer?

Ligger planeten dig varmt om hjärtat? Oss också!

Därför har vi integrerat flexibla eltariffer i go-e Charger för att du ska kunna ladda på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Listan över energileverantörer finns i go-e Charger App och utökas ständigt, eftersom dynamisk elprissättning är ett relativt nytt koncept.

Om du har ett elavtal som är baserat på flexibla energitariffer kan du kolla om din energitariff redan finns under ”Läge” i go-e-App. Välj vilket land du bor i, vilken energileverantör du har och vilket pris du har tecknat med energileverantören.

Aktivera sedan ECO-läge eller planerad laddning i go-e-appen och ställ in ett pris, en tid eller en kWh-gräns för det valda laddningsläget, vid vilken din go-e-laddare ska börja ladda.

"ECO-läge" innebär att du ställer in en prisgräns per kWh för laddning. Så snart elpriset sjunker under din angivna gräns kommer din laddare att sätta igång och tanka ditt fordon med elkraft för de kommande äventyren.

"Planerad laddning" gör att du kan ställa in en tid och en mängd kWh för att din bil ska laddas utan prisgräns. Laddaren väljer automatiskt de billigaste timmarna för laddning enligt din eltaxa tills den angivna mängden kWh inom den inställda tidsgränsen är uppnådd. Om du föredrar det kan du fortsätta att ladda i ECO-läge, där du ställer in prisgränsen för laddning manuellt.

Håll ett öga på kommande elpriser för din tariff i fliken Laddning i appen, där en visuell representation av uppgifterna väntar i dataavsnittet.

I go-e App för go-e Charger i Gemini-serien och HOME-serien (V3) finns redan över tusen eltariffer från hundratals energileverantörer från 19 europeiska länder. Finns din eltariff inte bland dessa? Kontakta oss så kontrollerar vi om den kan läggas till.

Ta en titt på alternativen som redan finns där och välj en lämplig tariff för ditt land och din elleverantör. 

Dynamisk elprissättning från Tibber

Den här energileverantören erbjuder en energimätare som heter Pulse. Med Tibber och en intelligent laddbox kan du enkelt flytta stora mängder elförbrukning till de billigaste timmarna, som ofta ligger mellan kl. 23:00 och 06:00 på morgonen.

Observera: Detta är bara ett exempel. Många andra energileverantörer erbjuder flexibla eltariffer.

Vilka är fördelarna med dynamiska eltariffer?

Vi sammanfattar. Varför är en laddbox med dynamiska eltariffer fördelaktig för dig?

  • Vid laddning kan du spara betydande summor: Med dynamiska tariffer och lastbalansering kan du ladda din elbil till de lägsta priserna och därmed sänka dina kostnader rejält.
  • Gör en insats för miljön: Dynamisk laddning är ett av de mest miljövänliga sätten att ladda din elbil eftersom det minskar belastningen på elnätet. Ett hårt belastat elnät leder till strömavbrott, vilket naturligtvis är motsatsen till hållbarhet. Med realtidstariffer gör du en insats för planeten bara med hjälp av några inställningar i din app.
  • Ladda bekymmersfritt: Genom intelligent laddning med flexibla eltariffer kan du koppla av och njuta av körningen eftersom du vet att din elbil alltid laddas på det mest kostnadseffektiva sättet, utan att du behöver oroa dig för höga energiräkningar.
  • Överlastskydd gör laddningen säker: Tack vare de dynamiska eltarifferna kan du ladda din bil utan risk för att överbelasta elnätet.

Sammanfattning

Dynamiska eltariffer balanserar på ett smart sätt elbilsägarens behov med kostnaderna och tillgången på el. 
Genom att prioritera laddning utanför topplasttiderna minskar de flexibla eltarifferna inte bara kostnaderna för ägaren, utan bidrar även till ett mer hållbart energisystem. 

För att utnyttja fördelarna med dynamisk prissättning behöver du en leverantör som erbjuder sådana tariffer. Det krävs också en intelligent laddbox som samarbetar med din leverantör.


Nyckelord
Beanstalk in background

prenumeration på nyhetsbrev från go-e

Håll dig uppdaterad om go-e och den senaste utvecklingen och innovativa lösningar inom e-mobilitet och laddningsteknologi.