go-e Charger Gemini & go-e Charger Gemini flex

29. sep. 2022

Bruksanvisning: go-e Charger Gemini og Gemini flex

Sist oppdatert: 29. sep. 20223 minutters lesing

Du har nylig fått installert go-e Charger Gemini av en elektriker, eller du har montert go-e Charger Gemini flex selv og vil ta den i bruk.

I dette blogginnlegget forklarer vi hvordan du bruker go-e Charger.

Youtube background frame

Gi samtykke til markedsførings- og statistikkinformasjonskapsler for å se denne videoen.

1. Starte ladingen

Etter at go-e Charger Gemini er koblet til av en elektriker, eller du har koblet go-e Charger Gemini flex til en rød CEE-boks eller en annen passende stikkontakt med en original go-e-adapter selv, utfører ladestasjonen – enten det er en Gemini eller Gemini flex – en selvtest som et ledd i den første igangkjøringen. LED-lysene lyser i regnbuefarger.

Laderen er da klar til bruk etter kort tid, ca. 5 sekunder. 

Start charging with go-e charger

Når du starter ladingen, begynner den automatisk med den ladeeffekten som bilen krever. Du kan også endre ladestrømmen ved å trykke på en knapp. Bare trykk kort på knappen på go-e Charger, så endres antall LED-lys.

Ett LED-lys står for én ampere. LED-lysene viser hvilket ladenivå du har valgt. Hvis for eksempel 16 LED-lys lyser, vil det si 16 ampere. Dette betyr at du kan lade elbilen din med opptil 11 kW, i alle fall så lenge bilen din får tilgang til denne strømmen.

go-e Charger: 16 Leds means 16 Ampere

Ladetrinnene er stigende. Så hvis du vil gå tilbake fra f.eks. 10 ampere til 6 ampere, trykker du på knappen til du kommer tilbake til 6 LED-lys, dvs. 6 ampere.

Deretter gjør du klar en ladekabel type 2.

Sett den ene enden av kabelen inn i en type 2-kontakt på laderen og den andre enden i kontakten på elbilen. Pass på at type 2-pluggen på kabelen er plugget inn i type 2-kontakten på laderen så langt det går.

Etter bare noen få sekunder starter ladingen.

2. Ladeprosedyre

Når ladingen har startet og bilen lader, ser du hvordan LED-lysene roterer med urviseren på go-e Charger. Dette skal signalisere at det pågår lading.

LED-lysene roterer nå i form av ladespor.

Antall «spor» tilsvarer antall tilkoblede faser. 1 roterende spor betyr således 1-faselading (230 V). 3 roterende haler betyr 3-faselading (400 V).

Rotasjonshastigheten og -lengden på sporet signaliserer styrken på ladestrømmen.

LED-lys som optisk feilindikator

LED-lysene indikerer ikke bare at elbilen din lader. De kan også bidra i feilsøking, fordi de også optisk viser feil. F.eks. hvis det er et problem ved tilkobling eller lading.

Hvis f.eks. LED-lysene ikke lyser når strømmen er på, betyr det at det kan være et problem med sikringen på tilkoblingsledningen. I dette tilfellet bør du sjekke overbelastningsbeskyttelsen til forbindelsen (vis overbelastningsbeskyttelse). Hvis den er defekt, er den elektriske tilkoblingen sannsynligvis ikke riktig installert.

Se bruksanvisningen for å lære mer om LED-lysenes statusindikatorer og deres betydning.

La oss ta en titt på 1–2 innstillinger i go-e Charger-appen som kan hjelpe deg med å lade bilen.

3. Appinnstillinger

Appen go-e gir deg nyttig informasjon om den aktuelle ladeprosessen.

Du kan tilpasse ladeprosessene til personlige behov og endre ladestrømmen senere via appen. Eventuelt kan du endre fasene, f.eks. fra trefase til enfase, for eksempel for å tilpasse ladeeffekten til produksjonen av PV-systemet ditt.

Hvis du vil stille inn et bestemt tidsvindu for lading, kan du f.eks. gjøre det enkelt via go-e-appen.

Du finner mer informasjon om appkonfigurasjonen her.

La oss se litt på hvordan du avslutter ladingen.

4. Avslutte lading

Når ladingen er avsluttet, lyser LED-lysene grønt.

go-e Charger: green LEDs

Du kan låse opp og koble ut ladekabelen på bilen, henge den på veggen igjen eller ta den med deg, lukke kontakten på e-bilen igjen og kjøre av gårde.

Som en tyverisikring forblir kabelen låst i type 2-kontakten på laderen etter endt ladeprosess i standardinnstillingen, til den tas ut av kjøretøyet. Men dette kan du også tilpasse til dine behov i appen.

Avbryte ladingen før tiden

Hvis du vil avbryte ladingen før tiden, er det ikke noe problem. Ladingen kan enten avbrytes direkte på kjøretøyet eller i go-e-appen.

Hvis du avbryter ladeprosessen direkte på bilen, bruker du bare bilens «kabelopplåsingsfunksjon».

Vær imidlertid oppmerksom på at for tidlig avbrudd av ladingen fungerer ulikt avhengig av bilprodusent. I Tesla, f.eks. må ladingen av avbrytes via en innstilling på displayet. 

I Renault ZOE kan ladingen avbrytes med en knapp på den tilhørende fjernkontrollen.

Hvis du ønsker å avbryte innlastingsprosessen via appen, klikker du bare på den store runde knappen «Lad» i appen.

Ferdig!


Nøkkelord
Beanstalk in background

Abonnement på go-e-nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på go-e og den nyeste utviklingen og innovative løsninger innen el-mobilitet og ladeteknologi.