29. sep. 2022

go-e Charger App: Funksjoner og innstillinger

Sist oppdatert: 29. sep. 20227 minutters lesing

Har du nylig kjøpt en go-e Charger og ønsker å endre enkelte grunninnstillinger?

Eller vil du vite mer om hvilke funksjoner som er tilgjengelige i appen for kunne lade enda enklere?

Da har du kommet til riktig sted! Det er det jeg forklarer i dette blogginnlegget.

Integrere go-e Charger i appen

Før vi starter, bør du vite at du må integrere go-e Charger i appen før du kan bruke den.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du se blogginnlegget vårt der vi forklarer deg trinn for trinn hvordan du integrerer go-e Charger. 

go-e Charger App: Startskjerm

I trinn 1 åpner du go-e Charger-appen. Du kommer automatisk til startskjermen under fanen "Lad".

I midten av sirkelen kan du med ett blikk se om bilen din lader eller ikke, og med hvor mange kilowatt den eventuelt lades. Når du klikker på denne sirkelen, kan du enten starte eller stoppe ladingen.

Under sirkelen ser du tre runde symboler for Modus, Strøm og Planlagt lading.

Når du klikker på "Modus", ser du følgende tre moduser: "ECO-modus", "Planlagt lading" eller "Fleksible strømpriser".

Symbol: ECO-modus

"ECO-modus" betyr at lading skjer så billig som mulig ved bruk av fleksible strømpriser, f.eks. aWATTar. Men her er det bare mulig å aktivere eller deaktivere modusen. Innstillingene for modus finner du under "ECO-modus", under fanen "Innstillinger".

Symbol: Planlagt lading

"Planlagt lademodus" betyr at du kan stille inn mengden energi som skal lades frem til neste planlagte tur. Dette kan også kombineres med fleksible strømpriser, slik at du kan lade så rimelig som mulig. Men her er det bare mulig å aktivere eller deaktivere modusen. Du finner innstillingene for modusen under fanen "Innstillinger" for "Planlagt lademodus"

Symbol: Fleksible strømpriser

"Fleksible strømpriser" tar utgangspunkt i strømprisene på strømbørsen. Her kan du for eksempel velge land og aWATTar som strømleverandør. Valg av strømpriser utvides stadig av go-e.

Ok. Nå går vi tilbake til startskjermen.

Hvis du nå klikker på strømikonet, kan du se hvordan ladestrømmen er stilt inn og endre den om nødvendig. Hvis du gjør dette, skal antall LED-lys på go-e Charger endre seg.

Du kan også se mer informasjon under de tre ikonene nedenfor:

  • Status
  • Energi
  • Informasjon

Status

Under status ser du gjeldende status for go-e Charger, dvs. om den er klar for lading, om den lades, eller om ladingen er fullført.

Hvis det oppstår feil, vil du også se feilmeldinger her.

Energi

Under Energi kan du se hvor mye ladekraft bilen din for øyeblikket lades med, hvor mye energi i kilowattimer som allerede er ladet i denne ladingen samt den totale telleravlesningen til go-e Charger.

Forbruk per bruker

Med et klikk på "Forbruk per bruker" ser du oversikten over forbruket til enkeltbrukere. Du kan legge til maksimalt ti brukere. Når noen aktiverer din go-e Charger med en programmert RFID-brikke, belastes kontoen til denne personen.

Hvis din go-e Charger er koblet til skyen vår, kan du også laste ned oversikten ved å klikke på "Last ned". Da får du omfattende informasjon om hver enkelt lading.

Informasjon

Og under "Informasjon" ser du informasjon om tilkobling og lading. Slik kan du f.eks. kontrollere ladestrømmen og de enkelte fasene til ladeeffekten.

Innstillinger for go-e App

Hvis du nå klikker på "Innstillinger" her nede, ser du en rekke innstillingsmuligheter.

Som for eksempel strømnivået.

Innstilling: Strømnivå

Her kan de 5 trinnene som kan velges med et knappetrykk direkte på go-e Charger kobles inn, kontrolleres eller endres. Så du kan selv bestemme hvor mange ampere et trinn skal ha, og du kan selv velge dette med et knappetrykk og uten app.

VIKTIG: Trykknappen fungerer bare før ladingen starter. Knappen deaktiveres under lading. Vær oppmerksom på at du må klikke på minneikonet øverst i høyre hjørne etter hver innstilling for å lagre endringene. Dette gjelder alle innstillingene i appen.

Innstilling: Grense for kilowatttimer

Her kan du bestemme hvor mange kilowattimer du vil lade i bilen din. Go-e Charger avbryter ladingen når den innstilte verdien er nådd.

Ettersom batterinivået til bilen ikke overføres til ladestasjonen via type 2-protokollen under AC-lading, lar denne funksjonen deg likevel lade bilen til ca 80 % batterinivå. I tillegg er funksjonen interessant hvis du bor på fjellet, ettersom du kan lade mens du kjører ned i dalen.

Innstilling: ECO-modus

ECO-modus, som jeg snakket om i begynnelsen, kjenner prisene for den innstilte strømtariffen på forhånd. Du kan spesifisere under hvilken prisgrense laderen skal lade. Hvis prisen er høyere enn dette, vil ikke bilen bli ladet.

Jeg skriver bare inn 15 cent nå, og da vil ikke laderen lade før denne grensen er underskredet.

Innstilling: Planlagt lading

Under "Planlagt lading" kan du som nevnt ovenfor bestemme hvor mye energi som skal lades frem til neste planlagte kjøretur. Hvis du tilpasser forbruket til bilen til 100 km, blir det også tatt hensyn til dette på startskjermen i appen, under fanen "Lad".

Velg lademengde, f.eks. 20 kWh, og still inn et klokkeslett for når du ønsker at bilen skal være ferdig ladet.

Ikke glem å klikke på "Lagre".

Deretter starter laderen en kort stund for å kontrollere maksimal ladehastighet og beregne når ladingen må starte, slik at bilen er ferdig på tidspunktet du har valgt.

Innstilling: Auto

I "Auto"-innstillingene kan du velge autospesifikke innstillinger som sikrer problemfri og smart lading. Hvis du velger en bil som allerede er lagret, tilpasser de andre innstillingene seg automatisk.

Innstilling: Tidsur for lading

Her kan du stille inn på hvilke tidspunkt ladingen skal godkjennes eller sperres. Ladingen starter først når andre funksjoner, som adgangskontroll og fleksible strømtariffer, også er aktivert. Ladingen avsluttes først ett minutt etter den innstilte tiden.

Vær imidlertid oppmerksom på at en tid må lagres for denne modusen i appens tidsinnstillinger.

Under den første fanen kan du velge innstillinger for en ukedag og under de andre to fanene for helgen.

Innstilling: Laststyring

Hvis du har flere go-e Chargere, må du bruke lasthåndtering for å hindre at strømkontakten blir overbelastet. Her kan du spesifisere at for eksempel to go-e Chargere som lades samtidig, ikke skal bruke mer enn til sammen 20 kW for lading.

Generere gruppe-ID for laststyring

Her kan du enkelt aktivere eller deaktivere funksjonen for laststyring.

For at dine go-e Chargere også skal vite hvilke andre go-e Chargere de må utveksle informasjon med, må de inngå i samme gruppe. På den første go-e Charger klikker du ganske enkelt på "Generer gruppe-ID", som automatisk genererer gruppe-ID-en for den første laderen. Det er enklest å kopiere den genererte gruppe-ID-en nå eller skrive den ned, fordi du må skrive den inn på dine andre go-e Chargere.

Angi maksimal totalstrøm

Her kan du stille inn maksimal totalstrøm som skal være tilgjengelig for dine go-e Chargere. Dette avhenger av hvor mye strøm tilkoblingen din kan levere. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke stiller inn verdien for høyt, ettersom du også må ta hensyn til andre strømforbrukere i bygningen. Når laderene kommuniserer med hverandre og deler opp den tilgjengelige ladestrømmen, tar de utgangspunkt i denne verdien. Vær oppmerksom på at denne verdien er den samme for alle go-e Chargere som er koblet til denne tilkoblingen.

Bestemme prioriteringer

Hvis du vil angi ladeprioritet for go-e Chargerne, kan du gjøre det her. Du kan altså bestemme hvilken lader som skal lades med maksimal ladestrøm, og hvilke som skal lades eller skal vente.

Én har høyest prioritet.

Hvis du vil dele opp ladestrømmen likt, gir du alle samme prioritet.

Maks. Strøm i reservedrift

Denne innstillingen er viktig, ettersom lasthåndtering av go-e Charger skjer via skyen vår. Selvfølgelig trenger dine go-e Charger en aktiv internettforbindelse for å kunne koble seg til skyen.

Hvis internettforbindelsen plutselig forsvinner, kan ikke go-e Charger-produktene kommunisere med hverandre. Reservedrift avbryter ladingen i standardinnstillingen [Verdi = 0] og tillater heller ikke ny lading.

Hvis du vil at go-e Charger skal fortsette å lade, kan du velge en ladestrøm som skal brukes til å lade ved driftsstans.

Vær oppmerksom på at du trenger minst 6 ampere per go-e Charger for å starte en lading. Pass på at summen av denne innstillingen ikke overstiger innstillingen "Total strøm" for alle go-e Chargere.

La oss nå se på noen andre innstillinger for å tilpasse din go-e Charger så godt som mulig til dine personlige behov.

Flere innstillinger for go-e App

Gi go-e Charger navn

Hvis du vil, kan du redigere navnet på go-e Charger i appen.

Endre lysstyrken på LED-lysene på go-e Charger

Du kan også velge styrke på LED-lysene. Hvis du synes LED-lysene lyser for sterkt, reduserer du bare lysstyrken. Hvis du vil at LED-lysene skal slå seg av etter 10 sekunder og gå i hvilemodus, kan du angi det her.

Endre fargen på LED-lysene på go-e Charger

I innstillingene for "LED-farger" kan du endre fargene alt etter status. Hvis du vil at ladingen skal vises i gult, klikker du på "Lad" her og stiller inn fargen.

Stille inn tiden

I noen tilfeller kan det være nødvendig å justere tiden. For eksempel hvis du må starte laderen på nytt eller det har vært strømbrudd. Du kan endre tidsinnstillingene her.

Tilgangsstyring for go-e Charger med RFID-brikke

Tilgangsstyring er også en viktig tilpasning. Hvis du vil at det skal kreves autentisering via RFID-brikke eller app for å starte ladingen, kan du velge dette her. Standardinnstillingen er "Åpen". Dette betyr at godkjenning ikke er nødvendig for å starte ladingen.

Hvis du monterer laderen utenfor bygningen, vil du sannsynligvis ikke at andre personer skal kunne lade med din lader. RFID-brikken som følger med er allerede aktivert. Men du kan også bruke de fleste andre RFID-brikker. 


Nøkkelord
Beanstalk in background

Abonnement på go-e-nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på go-e og den nyeste utviklingen og innovative løsninger innen el-mobilitet og ladeteknologi.