go-e Charger App

30. aug. 2022

go-e Charger App: Funktioner og indstillinger

Sidst opdateret: 30. aug. 20227 minutter læst

Har du har for nylig købt en go-e Charger, og vil du gerne ændre nogle grundindstillinger?

Eller vil du gerne finde ud af, hvilke funktioner der er tilgængelige i appen, så du kan lade endnu mere komfortabelt?

Så behøver du ikke lede længere! For det er præcis, hvad jeg fortæller dig om i dette blogindlæg.

Integrering af go-e Charger i appen

Før vi starter, skal du vide, at du først skal integrere din go-e Charger i appen for at kunne bruge appen.

Hvis du endnu ikke har gjort det, kan du kigge på vores blogindlæg, hvor vi trin for trin forklarer, hvordan du integrerer din go-e Charger . 

go-e Charger App: Startskærm

I det første trin åbner du go-e Charger-appen. Du lander automatisk på startskærmen under fanen "Ladning".

I midten (i cirklen) kan du straks se, om din bil lader eller ej, og hvor mange kilowatt der lades med. Med et klik på cirklen kan du enten starte eller stoppe ladningen.

Under cirklen ser du tre runde ikoner for tilstand, strøm og planlagt ladning.

Når du klikker på "Tilstand", ser du følgende tre tilstande: "ECO-tilstand", "Planlagt ladetilstand" eller "Fleksible elpriser".

Symbol: ECO-tilstand

"ECO-tilstand" betyder, at ladningen sker så billigt som muligt ved hjælp af fleksible elpriser, f.eks. aWATTar. Her bliver tilstanden dog kun aktiveret eller deaktiveret. Indstillingerne for tilstanden finder du i fanen "Indstillinger" under "ECO-tilstand".

Symbol: Planlagt ladning

"Planlagt ladetilstand" betyder, at du kan bestemme, hvor meget energi, der skal lades inden den næste planlagte køretur. Dette kan i øvrigt også kombineres med fleksible elpriser, så du lader så billigt som muligt. Her bliver tilstanden dog kun aktiveret eller deaktiveret. Indstillingerne for tilstanden finder du i fanen "Indstillinger" under "Planlagt ladetilstand".

Symbol: Fleksible elpriser

Fleksible elpriser er baseret på elpriserne på elbørsen. Her kan du f.eks. vælge dit land og aWATTar som elleverandør. Udvalget af elpriser udvides løbende af go-e.


Ok. Lad os nu gå tilbage til startskærmen.

Når du klikker på strømikonet, kan du se, hvordan ladestrømmen er indstillet, og om nødvendigt ændre den. Hvis du gør det, skulle antallet af LED'er på go-e Charger gerne ændre sig.

De tre ovennævnte symboler giver dig også andre informationer, nemlig:

  • Status
  • Energi
  • Information
     

Status

Status viser den aktuelle status for go-e Charger, dvs. om den er klar til ladning, om den eventuelt lader lige nu, eller om ladningen er afsluttet.

Hvis der opstår fejl, vil du også kunne se fejlmeddelelser her.

Energi

Energi viser dig, hvor meget ladeeffekt din bil lige nu lades med, hvor meget energi der allerede er ladet i kilowatt-timer ved denne ladning, og hvad den samlede tællerstand for din go-e Charger er.

Forbrug pr. bruger

Ved at klikke på "Forbrug pr. bruger" kan du se en oversigt over forbruget for den enkelte bruger,. Du kan maksimalt oprette 10 brugere. Hvis nogen aktiverer din go-e Charger med en indlært RFID-chip, bliver hans/hendes konto debiteret for dette.

Hvis din go-e Charger er forbundet med vores sky, kan du også downloade denne oversigt ved at klikke på "Download" og på den måde få omfattende oplysninger om de enkelte ladeprocesser.

Information

Og under "Information" kan du se informationer om tilslutning og ladning. Sådan kan du for eksempel efterprøve både ladestrømmen og ladeeffekten for de enkelte faser.
 

go-e App-indstillinger

Hvis du klikker på "Indstillinger" nedenfor, ser du en række indstillingsmuligheder.

Som f.eks. strømniveauet.

Indstilling: Strømniveau

Her kan de 5 strømniveauer, der kan aktiveres direkte på go-e Charger med et tryk på en knap, kontrolleres eller ændres. Du kan altså selv bestemme, hvor mange ampere et niveau skal have, og du kan selv bestemme dette inden ladningen med et tryk på en knap og uden app.

VIGTIGT: Trykknappen fungerer kun, inden ladningen starter. Knappen er deaktiveret under selve ladningen. Husk, at hver gang du har foretaget en indstilling, skal du klikke på hukommelsesikonet i øverste højre hjørne for at gemme ændringerne. Det gælder for alle indstillinger i appen.

Indstilling: Kilowatttime-grænse

Her kan du angive, hvor mange kilowatttimer du ønsker at lade din bil med. Go-e Charger afbryder ladningen, når den indstillede værdi er nået.

Da bilens batteristatus ikke overføres til ladestationen ved AC-ladning ved brug af et type 2-ladestik, gør denne funktion det alligevel muligt for dig at oplade din bil til ca. 80 % batteriopladning. Desuden er funktionen interessant, hvis du bor på et bjerg, da der kan lades ved hjælp af rekuperation under kørsel i dalen.

Indstilling: Eco-tilstand

Den Eco-tilstand, som jeg allerede har nævnt i starten, kender allerede priserne på den indstillede strømtakst på forhånd. Du kan angive den prisgrænse, som chargeren skal lade under. Hvis prisen ligger derover, lades der heller ikke.

Nu indtaster jeg bare 1 kr., så lader chargeren først, når niveauet falder ned under grænsen.

Indstilling: Planlagt ladning

Under "Planlagt ladning" kan du, som tidligere nævnt, angive, hvor meget energi der skal lades inden den næste planlagte køretur. Hvis du tilpasser forbruget til din bil med 100 km, vil der også blive taget højde for dette på appens startskærm under fanebladet "Ladning".

Angiv også lademængden, f.eks. 20 kWh, og indstil her et klokkeslæt, hvor den lademængde, du har angivet, skal være færdigladet.

Husk at klikke på "Gem".

Efter du har gemt, starter go-eCharger helt kort ladningen for at kontrollere den maksimale ladehastighed og beregne, hvornår ladningen skal startes for at være færdigt på det tidspunkt, du har valgt.

Indstilling: Auto

I "Auto"-indstillingerne kan du angive nogle bilspecifikke indstillinger, som gør det nemt at lade bilen på en smart måde. Hvis du her vælger en bil, der allerede er gemt, tilpasses de øvrige indstillinger automatisk.

Indstilling: Ladetimer

Her kan du angive, hvilke tidspunkter ladningen skal frigives eller låses på. Ladningen startes kun, så snart andre funktioner som adgangskontrol og fleksible strømpriser også tillader ladning. Ladningen afsluttes først et minut efter den indstillede tid.

Bemærk, at der for denne tilstand skal være gemt et tidsrum i appens tidsindstillinger.

Under den første fane kan du foretage indstillinger for en ugedag, mens indstilllinger for weekenden foretages under de andre to faner.

Indstilling: Belastningsstyring

Hvis du har flere go-e Chargere, skal du anvende belastningsstyringen for at undgå overbelastning af din strømforbindelse. Her kan du angive, at f.eks. to go-e Chargere, der lader samtidig, tilsammen ikke skal bruge mere end 20 kW til ladning.

Generering af gruppe-ID for belastningsstyring

Her kan du nemt aktivere eller deaktivere belastningsstyringsfunktionen.

For at dine go-e Chargers også ved, hvilke andre go-e Chargers de skal udveksle erfaringer med, er det nødvendigt at integrere dem i samme gruppe. På den første go-e Charger klikker du blot på "Opret gruppe-ID", hvorved den automatisk genereres for den første charger. Det er bedst at kopiere det genererede gruppe-ID nu eller skrive det ned, fordi du skal indtaste det i dine øvrige go-e Chargere.

Indstil maks. samlet strøm

Her kan du angive den maksimale samlede strøm, som skal være til rådighed for dine go-e Chargere. Det afhænger af den mængde strøm, som din tilslutning kan levere. Vær dog opmærksom på ikke at indstille værdien for højt, da du også skal tage højde for andre strømforbrugere i bygningen. Hvis dine ladere kommunikerer med hinanden og opdeler den tilgængelige ladestrøm, refererer de til denne værdi. Sørg for, at denne værdi er den samme for alle go-e Chargers på denne tilslutning.

Angivelse af prioriteter

Hvis du vil angive en ladeprioritet for go-e Chargerne, kan du gøre det her. Du kan altså angive, hvilken charger der skal lade med den maksimale ladestrøm, og hvilken der skal lade langsommere eller vente.

Én ting har i øvrigt højeste prioritet.

Hvis du vil opdele ladestrømmen fair, giver du blot alle go-e Chargere samme prioritet.

Maks. strøm i fallback-tilstand

Denne indstilling er vigtig, fordi belastningsstyringen af go-e Chargerne sker via vores sky. For at nå frem til skyen har dine go-e Chargere naturligvis brug for en aktiv internetforbindelse.

Hvis internetforbindelsen pludselig er væk, kan dine go-e Chargers ikke længere kommunikere med hinanden. Fallback-tilstanden afbryder ladning i standardindstillingen [værdi = 0] og tillader heller ikke ny ladning.

Hvis du ønsker, at dine go-e Chargere alligevel skal lade videre, kan du her angive en ladestrøm, som de kan lade med i tilfælde af manglende forbindelse til internettet.

Vær opmærksom på, at du skal bruge mindst 6 A pr. go-e Charger for at starte en ladning. Sørg altid for, at summen af denne indstilling på alle go-e Chargers ikke overskrider den tidligere valgte indstilling "Samlet strøm".

Lad os nu se på et par andre indstillinger for at tilpasse din go-e Charger så godt som muligt til dine personlige behov.

Flere go-e App-indstillinger

Tilpasning af navnet på go-e Charger

Hvis du synes, kan du tilpasse navnet på go-e Charger i appen.

Ændring af lysstyrken for go-e Charger-LED'erne

Derudover kan du justere lysstyrken af LED'erne på go-e Chargeren. Hvis du synes, at LED'erne lyser for kraftigt, kan du nedsætte lysstyrken her. Hvis du vil slukke for LED'erne efter 10 sekunder i standby, kan du gøre det her.

Skift farve på LED'erne

I indstillingerne "LED-farver" kan du tilpasse farverne efter status. Hvis du ønsker at visualisere ladning med gult, skal du klikke på "Ladning" og indstille den pågældende farve.

Indstilling af tid

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tilpasse tiden. F.eks. hvis du har brug for at genstarte Chargeren, eller hvis der har været strømsvigt. Her kan du foretage tidsindstillinger.

go-e Charger adgangsstyring ved hjælp af RFID-chip

En anden tilpasning, der er værd at nævne, er adgangsstyring. Hvis du ønsker, at der skal bruges en autentificering ved hjælp af RFID-chip eller app til at starte ladningen, kan du vælge det her. Standardindstillingen er "Åben". Det betyder, at det ikke er nødvendigt med godkendelse for at starte indlæsning.

Hvis du monterer chargeren uden for bygningen, vil du sandsynligvis ikke have, at andre personer lader ved din oplader. Den RFID-chip, der medfølger, er allerede indlært. Men du kan også selv klare indlæringen af næsten alle RFID-chips. 


Nøgleord
Beanstalk in background

Abonnement på go-e's nyhedsbrev

Hold dig orienteret om go-e og den seneste udvikling og innovative løsninger inden for e-mobilitet og opladningsteknologi.