go-e Charger App

31 aug 2022

go-e Charger app: Functies en instellingen

Laatst bijgewerkt: 31 aug 20227 minuten gelezen

Je hebt onlangs een go-e Charger gekocht en wilt bepaalde basisinstellingen wijzigen?

Of wil je weten welke functies in de app beschikbaar zijn om nog comfortabeler te laden?

Dan ben je hier aan het juiste adres! In deze blogpost vertel ik je daar alles over.

go-e Charger in app integreren

Voordat we starten, moet je weten dat je, om de app te kunnen gebruiken, eerst je go-e Charger in de app moet integreren.

Mocht je dit nog niet gedaan hebben, bekijk dan onze blogpost waarin we je stap voor stap uitleggen hoe je je go-e Charger kunt integreren.

go-e Charger app: Startscherm

In de eerste stap open je de go-e Charger app. Je gaat automatisch naar het startscherm in het tabblad 'Laden'.

In het midden (in de cirkel) zie je op het eerste gezicht of je auto wel of niet wordt opgeladen en met hoeveel kilowatt er wordt opgeladen. Als je op deze cirkel klikt, kun je het opladen starten of stoppen.

Onder de cirkel zie je drie ronde symbolen voor modus, stroom en gepland opladen.

Als je op 'Modus' klikt, zie je de volgende drie modi: 'ECO-modus', 'Geplande oplaadmodus' of 'Flexibele stroomtarieven'.

Symbool: ECO-modus

'ECO-modus' betekent dat het opladen zo voordelig mogelijk gebeurt met gebruik van flexibele stroomtarieven, bijvoorbeeld aWATTar. Maar de modus wordt hier enkel geactiveerd of gedeactiveerd. De instellingen van de modus vind je onder 'ECO-modus' op het tabblad 'Instellingen'.

Symbool: Gepland laadproces

'Geplande laadmodus' betekent dat je kunt bepalen hoeveel energie er tot de volgende geplande rit moet worden geladen. Dat kan overigens ook met flexibele stroomtarieven worden gecombineerd, zodat je zo voordelig mogelijk oplaadt. Maar de modus wordt hier enkel geactiveerd of gedeactiveerd. De instellingen van de modus vind je op het tabblad 'Instellingen' bij 'Geplande oplaadmodus'

Symbool: Flexibele stroomtarieven

'Flexibele stroomtarieven' zijn afhankelijk van de stroomprijzen van de elektriciteitsbeurs. Hier kun je bijvoorbeeld jouw land en als stroomaanbieder aWATTar selecteren. De keuze van de stroomtarieven wordt door go-e voortdurend uitgebreid.

 

OK. We gaan nu terug naar het startscherm.

Als je nu op het stroomsymbool klikt, kun je zien hoe de laadstroom is ingesteld en deze eventueel wijzigen. Als je dat doet, zou nu op de go-e Charger het aantal leds moeten veranderen.

Onder de genoemde drie symbolen zie je ook nog andere informatie, namelijk:

  • Status
  • Energie
  • Informatie

Status

Bij de status zie je de huidige status van de go-e Charger, dus of hij klaar is om te laden, of hij misschien net aan het laden is of dat het opladen is voltooid.

Mochten er fouten optreden, dan zie je hier ook foutmeldingen.

Energie

Bij energie zie je met hoeveel laadvermogen je auto momenteel wordt opgeladen, hoeveel kilowattuur energie al bij dit laadproces is opgeladen, en de totaal-tellerstand van je go-e charger.

Verbruik per gebruiker

Door op 'Verbruik per gebruiker' te klikken, zie je het overzicht van het verbruik van afzonderlijke gebruikers, waarvan je er maximaal 10 kunt aanmaken. Als iemand je go-e Charger met een aangeleerde RFID-chip vrijgeeft, wordt zijn rekening gedebiteerd.

Als je go-e Charger met onze cloud is verbonden, kun je dit overzicht ook downloaden door op 'Downloaden' te klikken. Op die manier krijg je uitgebreide informatie over afzonderlijke laadbeurten.

Informatie

En onder 'Informatie' zie je informatie over de aansluiting en ook over het opladen. Zo kun je bijvoorbeeld de spanning controleren, de laadstroom en het laadvermogen van de afzonderlijke fasen.

go-e app-instellingen

Als je nu op 'Instellingen' klikt, zie je verschillende instelmogelijkheden.

Bijvoorbeeld de stroomsterkte.

Instelling: Stroomsterkte

Hier kun je de 5 niveaus, die met een druk op de knop direct naar de go-e Charger worden doorgeschakeld, controleren of wijzigen. Je kunt dus zelf bepalen hoeveel ampère een niveau moet hebben en je kunt dat vóór het laden zelf met een druk op de knop en zonder app vastleggen.

PAS OP: De drukknop werkt uitsluitend voordat het laden start. Tijdens het laden wordt de knop gedeactiveerd. Houd er rekening mee dat je na elke instelling rechtsboven op het pictogram voor opslaan moet klikken om de wijzigingen ook op te slaan. Dit geldt voor alle instellingen in de app.

Instelling: KiloWattuur-limiet

Hier kun je bepalen hoeveel kiloWattuur je in het voertuig wilt laden. Na het bereiken van de ingestelde waarde stopt de go-e Charger het laden.

Omdat via het type 2 protocol bij het wisselstroom-laden het accuniveau van de auto niet aan het laadstation wordt doorgegeven, kun je met deze functie toch je auto tot ongeveer 80% accuniveau opladen. Bovendien is de functie interessant als je op een berg woont, omdat dan tijdens de afdaling via terugwinning de accu kan worden bijgeladen.

Instelling: Eco-modus

De Eco-modus, die ik in het begin al heb genoemd, kent de prijzen van het ingestelde stroomtarief al van tevoren. Je kunt bepalen onder welke prijsgrens de lader moet opladen. Als de prijs hoger is, wordt er ook niet opgeladen.

Ik voer nu gewoon 15 cent in, dan zou de lader pas laden als deze grens wordt onderschreden.

Instelling: Gepland laadproces

Bij 'Gepland opladen' kun je, zoals eerder al aangegeven, vastleggen hoeveel energie er tot de volgende geplande rit moet worden opgeladen. Als je het verbruik per 100 km aan je voertuig aanpast, wordt hiermee ook rekening gehouden op het tabblad 'Laden' van het startscherm van de app.

Bepaal daartoe de laadhoeveelheid, bijvoorbeeld 20 kWh, en leg hier een tijdstip vast waarop de door jou bepaalde laadhoeveelheid volledig geladen moet zijn.

Vergeet niet op 'Opslaan' te klikken.

Dan start de Charger het laadproces heel kort om de maximale laadsnelheid te controleren, en berekent daarbij wanneer het laden moet worden gestart om klaar te zijn op het door jou gekozen tijdstip.

Instelling: Auto

In de 'Auto'-instellingen kun je een aantal autospecifieke instellingen kiezen die ervoor zorgen dat het slim opladen probleemloos verloopt. Als je hier een al opgeslagen auto selecteert, passen de overige instellingen zich automatisch aan.

Instelling: Oplaadtimer

Hier kun je instellen op welke tijden het laden moet worden vrijgegeven of worden geblokkeerd. Het opladen wordt alleen gestart zodra ook andere functies zoals toegangscontrole en flexibele stroomtarieven het opladen toestaan. Het laadproces wordt pas een minuut na de ingestelde tijd beëindigd.

Let op: voor deze modus moet in de tijdinstellingen van de app een tijd worden vastgelegd.

In het eerste tabblad kun je de instellingen voor een weekdag maken, in de andere twee tabbladen voor het weekend.

Instelling: Belastingsbeheer

Als je meerdere go-e Chargers hebt, moet je Belastingsbeheer gebruiken om een overbelasting van je stroomaansluiting te vermijden. Hier kun je vastleggen dat bijvoorbeeld twee gelijktijdig opladende go-e Chargers samen niet meer dan 20 kW voor het opladen mogen gebruiken.

Groeps-ID voor Belastingsbeheer genereren

Je kunt de functie Belastingsbeheer hier gemakkelijk in- of uitschakelen.

Om ervoor te zorgen dat je go-e Chargers ook weten met welke andere go-e Chargers ze moeten communiceren, moet je ze in dezelfde groep plaatsen. 

Bij de eerste go-e Charger klik je gewoon op 'Groeps-ID genereren', waardoor deze automatisch voor de eerste lader wordt gegenereerd. Je kunt de gegenereerde groeps-ID het beste direct kopiëren of opschrijven, omdat je deze bij de verdere go-e Chargers moet invoeren.

De maximale totaalstroom instellen

Hier kun je de maximale totaalstroom instellen, die je go-e Chargers ter beschikking moet staan. Deze hangt af van de hoeveelheid stroom die je aansluiting kan leveren. Let op: stel de waarde niet te hoog in, omdat je ook rekening moet houden met andere stroomverbruikers in het gebouw. Als je laders met elkaar communiceren en de beschikbare laadstroom verdelen, gebruiken ze deze waarde als basisgegevens. Let erop dat deze waarde bij alle go-e laders op deze aansluiting gelijk is.

Prioriteiten bepalen

Als je de laadprioriteit voor de go-e Charger wilt vastleggen, kun je dat hier doen. Je kunt dus bepalen welke lader met de maximale laadstroom moet opladen en welke langzamer moeten laden of moeten wachten.

Eén is overigens de hoogste prioriteit.

Als je de laadstroom gelijkmatig wilt verdelen, geef je gewoon alle go-e Chargers dezelfde prioriteit.

Max. stroom in de Fallback-modus

Deze instelling is belangrijk, omdat het belastingsbeheer van de go-e Chargers via onze cloud gaat. Om de cloud te bereiken, hebben je go-e Chargers natuurlijk een actieve internetverbinding nodig.

Als de internetverbinding plotseling wegvalt, kunnen de go-e Chargers niet meer met elkaar communiceren. De Fallback-modus onderbreekt in de standaardinstelling [waarde = 0] het laden en staat ook geen nieuwe lading toe.

Als je wilt dat de go-e Chargers toch doorgaan met laden, kun je hier een laadstroom vastleggen waarmee je tijdens de uitval kunt opladen.

Houd er rekening mee dat je per go-e Charger minstens 6 A nodig hebt om een laadproces te starten. Let er absoluut op dat het totaal van deze instelling bij alle go-e Chargers de eerder gekozen instelling 'Totale stroom' niet overschrijdt.

Laten we nu nog een paar andere instellingen bekijken om je go-e Charger zo goed mogelijk aan je persoonlijke behoeften aan te passen.

Overige go-e-app-instellingen

Naam van de go-e Chargers aanpassen

Als je wilt, kun je de naam van de go-e Charger in de app aanpassen.

Helderheid van de go-e Charger led's wijzigen

Je kunt ook de helderheid van de led's op de go-e Charger aanpassen. Als de leds voor jou te helder zijn, verlaag dan gewoon de helderheid. Als je de led's na 10 seconden in stand-by wilt uitschakelen, kun je dat hier doen.

Kleur van de go-e Charger led's wijzigen

In de instellingen 'LED-kleuren' kun je de kleuren per status aanpassen. Wil je dat het opladen geel wordt weergegeven, klik dan hier op 'Laden' en kies geel.

Tijd instellen

Soms moet de tijd worden aangepast. Bijvoorbeeld als je de lader opnieuw moet starten of als er een stroomonderbreking is geweest. Hier kun je de tijd instellen.

Toegangsbeheer tot go-e Charger via RFID-chip

Een andere noemenswaardige aanpassing is het toegangsbeheer. Wil je dat voor het starten van het opladen een authenticatie via RFID-chip of app nodig is, dan kun je dat hier selecteren. De standaardinstelling is 'Open'. Dit betekent dat er geen authenticatie nodig is om het laden te starten.

Als je de lader buiten het gebouw monteert, wil je waarschijnlijk niet dat anderen op je lader laden. De meegeleverde RFID-chip is al aangeleerd. Je kunt echter ook bijna elke RFID-chip zelf aanleren. 


Trefwoorden
Beanstalk in background

go-e-nieuwsbriefabonnement

Blijf op de hoogte van go-e en de laatste ontwikkelingen en innovatieve oplossingen op het gebied van e-mobility en laadtechnologie.