go-e Charger App

30.8.2022

go-e Charger App -sovellus: Toiminnot ja asetukset

Viimeksi päivitetty: 30.8.2022Lukuaika 7 minuuttia

Oletko ostanut vastikään go-e Charger- latauslaitteen ja haluaisit muuttaa joitakin sen perusasetuksia?

Tai haluatko tutustua sovelluksen toimintoihin, joiden avulla lataaminen sujuu entistä vaivattomammin?

Siinä tapauksessa olet oikeassa paikassa! Tässä blogijulkaisussa käymme läpi näitä aiheita.

go-e Charger -latauslaitteen liittäminen sovellukseen

Ennen kuin aloitamme, sinun on hyvä tietää, että voidaksesi käyttää sovellusta sinun on ensin liitettävä go-e Charger -latauslaite sovellukseen.

Jos et ole vielä tehnyt niin, lue blogijulkaisumme, jossa on esitelty vaihekohtaisesti go-e Charger -latauslaitteen liittäminen sovellukseen. 

go-e Charger App -sovellus: Aloitusnäyttö

Avaa ensin go-e Charger -sovellus. Kun sovellus avataan, näyttöön aukeaa automaattisesti aloitusnäytön Lataa-välilehti.

Ympyrän keskeltä näet suoraan, ladataanko autoa vai ei ja montako kilowattia ladataan. Ympyrää napsauttamalla voit käynnistää tai pysäyttää latauksen.

Ympyrän alla näkyy kolme pyöreää symbolia, jotka kuvaavat tilaa, virtaa ja suunniteltua latausta.

Napsauttamalla Tila-kohtaa näet seuraavat kolme tilaa: ECO-tila, Suunniteltu lataus -tila ja Joustavat sähköhinnat.

Symboli: ECO-tila

ECO-tila tarkoittaa, että lataus suoritetaan mahdollisimman edullisesti käyttämällä joustavia sähköhintoja (esimerkiksi aWATTar). Tässä kohdassa tila kuitenkin kytketään vain toimintaan tai pois toiminnasta. Tilan asetukset löytyvät puolestaan Asetukset-välilehden ECO-tila-kohdasta.

Symboli: Suunniteltu lataus

Suunniteltu lataus -tilan avulla voit määrittää itse, kuinka paljon energiaa haluat ladata seuraavaan suunniteltuun matkaan asti. Tämä tila voidaan yhdistää myös joustaviin sähköhintoihin, jolloin lataaminen on mahdollisimman edullista. Tässä kohdassa tila kuitenkin kytketään vain toimintaan tai pois toiminnasta. Tilan asetukset löytyvät Suunniteltu lataus -tilan Asetukset-välilehdeltä

Symboli: Joustavat sähköhinnat

Joustavat sähköhinnat määräytyvät sähkömarkkinoiden sähköhintojen mukaan. Tässä kohdassa voit valita esimerkiksi oman maasi ja aWATTar-sähköntoimittajan. go-e laajentaa jatkuvasti saatavilla olevaa sähköhintavalikoimaa.

Mutta palataan takaisin aloitusnäyttöön.

Kun nyt napsautat virtakuvaketta, näet latausvirran asetukset ja voit tarvittaessa muuttaa niitä. Jos muutat latausvirran asetuksia, go-e Charger -latauslaitteen merkkivalojen määrän pitäisi muuttua.

Kolmen edellä kuvatun symbolin alapuolella näet myös lisätietoja:

  • Tila
  • Energia
  • Tiedot

Tila

Tila-kohdasta voit tarkistaa go-e Charger -latauslaitteen nykyisen tilan, eli onko laite latausvalmis, lataako laite parhaillaan vai onko lataus jo päättynyt.

Tässä kohdassa näkyvät myös mahdolliset virheilmoitukset virhetilanteiden yhteydessä.

Energia

Energia-kohdassa näkyy, kuinka suuri auton latausteho on parhaillaan ja kuinka paljon energiaa on jo ladattu nykyisen latauksen aikana kilowattitunteina, ja lisäksi voit tarkistaa go-e Charger -latauslaitteen kokonaislaskurin lukeman.

Käyttäjäkohtainen kulutus

Käyttäjäkohtainen kulutus -kohtaa napsauttamalla näet yhteenvedon yksittäisten käyttäjien kulutuksesta. Järjestelmään voidaan lisätä enintään kymmenen käyttäjää. Kun henkilö käyttää go-e Charger -latauslaitetta ohjelmoidulla RFID-sirulla, lataustiedot lisätään kyseisen henkilön tilille.

Kun go-e Charger -latauslaite on yhdistetty pilvipalveluumme, voit ladata tämän yhteenvedon napsauttamalla Lataa-painiketta, jolloin saat lisätietoa yksittäisistä latauskerroista.

Tiedot

Tiedot-kohdassa on lisätietoja liitännästä ja myös latauksesta. Tästä kohdasta vot tarkistaa esimerkiksi yksittäisten vaiheiden jännitteen, latausvirran ja lataustehon.

go-e App -sovelluksen asetukset

Napsauttamalla alla olevaa Asetukset-painiketta näet paljon erilaisia asetusvaihtoehtoja.

Voit määrittää esimerkiksi virtatason asetukset.

Asetus: Virtataso

Tässä kohdassa valittavana on viisi tasoa, jotka voidaan kytkeä toimintaan suoraan go-e Charger -latauslaitteessa ja joita voidaan tarkistaa tai muuttaa. Voit siis itse päättää, kuinka paljon ampeereja ja mitä tasoa haluat käyttää, ja voit määrittää nämä asetukset myös itse ennen latausta painikkeen painalluksella, ilman sovellusta.

TÄRKEÄÄ: Painike toimii vain ennen latauksen käynnistymistä. Painike on pois käytöstä latausprosessin aikana. Huomaa, että sinun on painettava kunkin asetuksen jälkeen oikeassa yläkulmassa olevaa tallennuskuvaketta, jotta muutokset tallentuvat muistiin. Tämä koskee kaikkia sovelluksen asetuksia.

Asetus: Kilowattituntiraja

Tässä kohdassa voit määrittää, kuinka monta kilowattituntia autoon ladataan. go-e Charger katkaisee latauksen, kun määritetty arvo on saavutettu.

Koska AC-latauksen yhteydessä tyypin 2 protokolla ei välitä auton akun tietoja latausasemaan, se mahdollistaa auton akun lataamisen noin 80-prosenttisesti. Toiminto on hyödyllinen myös, jos asut rinteessä, koska silloin voit ladata akkua myös alamäkeen ajettaessa.

Asetus: Suunniteltu lataus

Kuten edellä todettiin, Suunniteltu lataus -kohdassa voit määrittää, kuinka paljon energiaa ladataan seuraavaan suunniteltuun matkaan saakka. Jos sovitat 100 km:n kulutuksen autosi mukaan, tämä huomioidaan myös sovelluksen aloitusnäytössä Lataa-välilehdellä.

Määritä tätä varten latausmäärä, esimerkiksi 20 kWh, ja määritä tässä kohdassa kellonaika, johon mennessä määrittämäsi latausmäärän on oltava ladattu valmiiksi.

Muista napsauttaa myös Tallenna-painiketta.

Tallennuksen jälkeen latauslaite käynnistää latauksen hetkeksi tarkistaakseen suurimman latausnopeuden ja laskee, milloin lataus on käynnistettävä, jotta lataus olisi valmis valittuna kellonaikana.

Asetus: Auto

Auto-kohdan asetusten avulla voit määrittää autokohtaisia asetuksia, jotka mahdollistavat ongelmattoman ja älykkään latauksen. Jos valitset tässä kohdassa jo aiemmin määritetyn auton, muut asetukset säätyvät automaattisesti sen mukaisesti.

Asetus: Latausajastin

Tässä kohdassa voit määrittää, minä aikoina lataus vapautetaan tai lukitaan. Lataus käynnistyy vain silloin, kun myös muut toiminnot, kuten käyttöoikeuksien hallinta ja joustavat sähköhinnat, sallivat latauksen. Lataus päättyy vasta minuutti asetetun ajan loppumisen jälkeen.

Huomaa kuitenkin, että tätä tilaa varten täytyy määrittää aika-asetus sovelluksen Aika-asetuksissa.

Ensimmäisellä välilehdellä voit määrittää arkipäivien asetetukset, ja kahdella muulla välilehdellä taas määritetään asetukset viikonloppua varten.

Asetus: Kuormanhallinta

Jos käytössäsi on useita go-e Charger -latausasemia, on käytettävä kuormanhallintaa, jotta voidaan estää virtaliitännän ylikuormittuminen. Tässä kohdassa voit määrittää, ettei esimerkiksi kahden samanaikaisesti lataavaan go-e Charger -latauslaitteen yhteiskäyttö ylitä 20 kW:a.

Luo ryhmätunnus kuormanhallintaa varten

Tässä kohdassa voit ottaa kuormanhallintatoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Näin go-e Charger -latausasemasi tunnistavat myös, mitä muita go Charger -latauslaitteita niiden on huomioitava, mikäli ne on tarpeen liittää samaan ryhmään. Napsauta ensimmäisen go-e Charger -latauslaitteen kohdalla Luo ryhmätunnus -painiketta, jolloin järjestelmä luo automaattisesti tunnuksen ensimmäiselle go-e Charger -latausasemalle. Kopioi luomasi ryhmätunnus nyt tai kirjoita se muistiin, koska tarvitset sitä myös muiden lisättävien go-e Charger -latauslaitteiden yhteydessä.

Aseta suurin kokonaisvirta

Tässä kohdassa voit määrittää suurimman kokonaisvirran, joka on käytettävissä go-e Charger -latauslaitteitasi varten. Tämä riippuu virtamäärästä, jonka liitäntä pystyy tuottamaan. Älä kuitenkaan aseta arvoa liian korkeaksi, koska myös muut rakennuksen virtaa kuluttavat laitteet on otettava huomioon. Kun latauslaitteet kommunikoivat keskenään ja jakavat käytettävissä olevan latausvirran, ne ottavat huomioon tämän arvon. Varmista, että tämä arvo on sama kaikkien samassa liitännässä käytettävien go-e Charger -latauslaitteiden kohdalla.

Aseta prioriteetti

Tässä kohdassa voit määrittää go-e Charger-latausalaitteille prioriteetin. Voit siis määrittää, mikä latauslaite lataa enimmäislatausvirralla ja mitkä latauslaitteet lataavat vastaavasti hitaammin tai odottavat.

Yksi on korkein prioriteetti.

Jos haluat jakaa latausvirran tasaisesti, anna kaikille go-e Charger -latauslaitteille sama prioriteetti.

Maks. virta varatilassa

Tämä asetus on tärkeä, koska go-e Charger -latauslaitteen kuormanhallinta tapahtuu pilvipalvelumme välityksellä. Muodostaakseen yhteyden pilvipalveluun go-e Charger -latauslaitteesi vaativat toimivan Internet-yhteyden.

Jos Internet-yhteys katkeaa äkillisesti, go-e Charger -latauslaitteet eivät pysty enää kommunikoimaan keskenään. Varatila keskeyttää latauksen, kun sen arvo on 0 (vakioasetus) eikä salli uutta latausta.

Jos kuitenkin haluat, että go-e- Charger -latauslaitteet jatkavat latausta tästä huolimatta, voit määrittää tässä kohdassa latausvirran, jolla ne voivat ladata myös toimintahäiriön aikana.

Huomaa, että latausprosessin aloittamiseen tarvitaan vähintään 6 A jokaista go-e Charger -latauslaitetta kohden. Varmista ehdottomasti, ettei kaikkien go-e- Charger -latauslaitteiden yhteenlaskettu summa ylitä tämän asetuksen osalta aiemmin määritettyä Kokonaisvirta-asetusta.

 

Tutustutaan seuraavaksi vielä pariin muuhun asetukseen, joiden avulla voit mukauttaa go-e Charger -latauslaitteesi mahdollisimman hyvin omiin tarpeisiisi sopivaksi.

Muut go-e App -sovelluksen asetukset

go-e Charger -latauslaitteen nimen muuttaminen

Halutessasi voit muuttaa go-e Charger -latauslaitteen nimeä sovelluksessa.

go-e Charger -latauslaitteen merkkivalojen kirkkauden muuttaminen

Voit muuttaa myös go-e Charger -latauslaitteen merkkivalojen kirkkautta. Jos LED-valot ovat liian kirkkaat, voit vähentää niiden kirkkaustasoa. Jos haluat kytkeä merkkivalot 10 sekunnin kuluttua pois toiminnasta valmiustilassa, voit tehdä sen tässä kohdassa.

go-e Charger -latauslaitteen merkkivalojen värin muuttaminen

Merkkivalojen värit -asetuksen avulla voit muuttaa merkkivalojen väriä toimintatilan mukaan. Jos haluat, että lataustilaa ilmaistsaan keltaisella merkkivalolla, valitse tässä kohdassa Lataa ja valitse vastaava väri.

Ajan asettaminen

Joissakin tapauksissa ajan muuttaminen on välttämätöntä, esimerkiksi silloin, kun laturi on käynnistettävä uudelleen, tai sähkökatkoksen jälkeen. Voit määrittää Aika-asetukset tässä kohdassa.

go-e Charger -latauslaitteen käyttöoikeuksien hallinta RFID-sirun avulla

Toinen mainitsemisen arvoinen asetus on Käyttöoikeuksien hallinta. Jos haluat, että käyttäjä tunnistautuu ennen latauksen aloittamista RFID-sirun tai sovelluksen avulla, voit valita kyseisen asetuksen käyttöön tästä kohdasta. Oletusasetus on Avoin. Tämä tarkoittaa, että lataus ei edellytä tunnistautumista.

Jos latauslaite sijaitsee rakennuksen ulkopuolella, et todennäköisesti halua, että ulkopuoliset henkilöt voivat ladata latauslaitteellasi. Mukana toimitettu RFID-siru on ohjelmoitu valmiiksi. Voit myös ohjelmoida lähes minkä tahansa RFID-sirun itse. 


Avainsanat
Beanstalk in background

go-e-uutiskirjeen tilaus

Pysy ajan tasalla go-e-tuotteista ja sähköiseen liikkuvuuteen ja lataustekniikkaan liittyvistä viimeisimmistä uutisista ja innovatiivisista ratkaisuista.