go-eCharger in a garage

14 sep. 2022

Kan jag ladda min elbil i ett vanligt uttag?

Senast uppdaterad: 29 nov. 20224 minuters läsning

Det korta svaret på om du kan ladda din elbil i ett vanligt eluttag är ja. I princip kan elbilar laddas i ett vanligt hushållsuttag.

Men riktigt så enkelt är det inte. Laddning i ett eluttag har stora nackdelar och innebär risker som man inte bör ignorera.

I den här artikeln förklarar vi vilka nackdelar och faror som finns och vilka alternativa sätt som kan användas. 

Ladda elbilen i ett vanligt eluttag

När man kör elbil kan det hända att nästa offentliga laddstation ligger längre bort än man tänkt sig. Dessutom har inte alla elbilsägare installerat en laddstation hemma.

Då kan det vara lätt att ansluta elbilen till ett vanligt hushållsuttag för att ladda den inför nästa körning. 

I grund och botten är det möjligt. Allt du behöver är en nödladdkabel som ibland medföljer elbilen. Du kan då ladda i läge 1.

Även om det kan vara praktiskt att ladda bilen i ett vanligt vägguttag (= jordat uttag) i läge 1 har den här typen av laddning två stora nackdelar:

  1. Lång laddningstid
  2. Risk för brandskador 

I många länder är det dessutom förbjudet att ladda bilen på detta sätt.

Nackdel nr 1: Lång laddningstid när du laddar din elbil i ett vanligt eluttag

Om du fick välja mellan att låta bilen laddas på 4 timmar eller på 24 timmar är valet ganska uppenbart. Du skulle självklart föredra snabbare laddning.

Vid laddning i ett vanligt hushållsuttag kan det dock ta upp till 24 timmar att ladda en elbil med ett medelstort batteri (40-50 kWh).

Det låter inte så lockande, eller hur?

Som jämförelse tar det i regel 2 till 6 timmar att ladda på en AC-laddstation (beroende på bilmodell, batteriets storlek och skick samt laddstationen). Observera dock att laddningstiderna i huvudsak beror på fem faktorer och därför kan variera.

Jämförelse: Laddning i vanligt eluttag vs. laddning med väggbox

I följande tabell hittar du några riktlinjer för hur lång tid det tar att ladda en Renault Zoe ZE40 (0-100 %) med respektive anslutning och väggbox. 

De beräknade laddningstiderna baseras på följande egenskaper hos Renault Zoe ZE40:

  • Batteristorlek: 41 kWh
  • Max. AC-laddningseffekt basversion: 22 kW
  • Faser: 3
  • Max. laddningsström vid AC-laddningsstationer: 32 A

 

Anslutning

Effekt

Beräknad 

Vanligt eluttag

230 V, 10 A

2,3 kW

18,33 h

go-e Charger Gemini flex 22 kW

trefas

22 kW

2,36 h

go-e Charger Gemini flex 11 kW

trefas

11 kW

4,21 h

go-e Charger Gemini 11 kW

enfas

3,7 kW

11,64 h

go-e Charger Gemini 11 kW

trefas

11 kW

4,21 h

Nackdel nr 2: Möjliga brandskador vid laddning i ett vanligt eluttag

På grund av den höga laddningsspänningen och den konstanta belastningen vid laddning i läge 1 finns det risk för att eluttaget och ledningarna överhettas, vilket i värsta fall kan leda till brand. 

Det finns två skäl till detta:

  1. Vanliga eluttag är avsedda för användning i hemmet och kan därför endast bearbeta en maximal strömstyrka på 16 ampere. I vissa fall kan detta värde vara så lågt som 10 A. Det innebär att ett hushållsuttag överbelastas relativt snabbt om du även laddar din elbil med det. Laddning av bilbatterier med mer än 20 kWh är därför endast möjlig med låg laddström , vilket innebär en lång laddningstid.
  2. Eluttagets ålder och skick kan spela en viktig roll. Eluttag i äldre fastigheter är inte avsedda för laddning av elbilar, eftersom elinstallationen av byggnader bara måste uppfylla de bestämmelser som gällde vid den tid då byggnaderna uppfördes och laddning av elbilar togs av naturliga skäl inte i beaktande då.

Det kan vara farligt – inte bara för elinstallationen och elbilen, utan även för personen som laddar bilen.

Eftersom det inte finns några skyddsåtgärder som möjliggör kontroll och kommunikation med fordonet vid laddning i läge 1, utsätts laddningsgränssnittet omedelbart för spänning och erbjuder inget elektriskt skydd. 

Vid laddning i vanliga uttag är det därför absolut nödvändigt med en jordfelsbrytare (typ B) i husets elsystem, eftersom den skyddar mot likströmsfelströmmar som orsakas av bilen.

Vår tydliga rekommendation är följande:

Även om det vid första anblicken kan verka praktiskt att ladda elbilen med en nödladdkabel i laddningsläge 1 via ett vanligt hushållsuttag rekommenderar vi inte detta av ovanstående skäl. Även om du har integrerat en jordfelsbrytare (typ B) i elsystemet finns det inga garantier för att installationen kan förhindra alla fel.

Du kan även ladda via en nödladdkabel med ICCB, en så kallad In-Cable-Control-Box, i ett vanligt hushållsuttag. Det handlar dock inte längre om laddning i läge 1, utan om laddning i läge 2. 

Denna laddkabel, som även kallas mobil laddstation, har en liten kontrollbox som garanterar säker laddning. Laddeffekten är likväl ändå endast 2,3 kW, vilket innebär att du behöver ladda relativt länge.

Därför rekommenderar vi att du alltid laddar bilen på en offentlig laddstation eller hemma med en väggbox.

Ur ekonomiskt hänseende är laddning med en väggbox hemma det billigaste alternativet.

Om du vill installera en laddningsstation för hemmabruk har du olika valmöjligheter. Du kan välja antingen en stationär eller en mobil väggbox.

Fördelen med den mobila väggboxen är att du kan montera den själv utan att anlita en elektriker. Och: Du kan dessutom ta med dig den mobila laddaren på resan. 🥳

Det bättre alternativet: Laddning med en väggbox

Vi på go-e rekommenderar att du laddar bilen med en väggbox eftersom det går mycket snabbare, men framför allt för att det är säkert.

Prismässigt kostar väggboxar på marknaden från omkring 5 500 kr (för laddstationer utan extra funktioner) och upp till 16 000 eller mer. 

Det är en vanlig uppfattning att hög kvalitet är dyrt. Men det behöver det inte vara! Vi har lyckats överbevisa denna myt. 

Vår go-e Charger Gemini 11 kW kostar ca 8 000 kr och med hjälp av go-e Charger-appen erbjuder den många komfortfunktioner som de flesta elbilsägare inte vill vara utan.

Det innebär att du inte behöver betala dyrt för att köpa en elbilsladdare som uppfyller dina behov.

Cost and Quality of a Wallbox

Slutsats: Installera din egen väggbox och sätt igång att ladda din elbil.


Nyckelord
Beanstalk in background

prenumeration på nyhetsbrev från go-e

Håll dig uppdaterad om go-e och den senaste utvecklingen och innovativa lösningar inom e-mobilitet och laddningsteknologi.