Ett RFID-kort för din laddbox

20 sep. 2022

RFID-chip för en laddbox

Senast uppdaterad: 20 okt. 20225 minuters läsning

Du kan installera din laddbox antingen i ditt garage eller på en fritt tillgänglig plats, till exempel din infart.

Om du monterar din laddbox på en plats som är tillgänglig för främmande människor vill du förmodligen inte att den ska kunna användas utan behörighet, eller hur?

Det är här RFID-kortet eller RFID-chipet kommer in i bilden.

I den här artikeln förklarar vi vad ett RFID-kort är, hur det fungerar och vad du kan göra med det.

Vad betyder RFID och hur fungerar det?

RFID står för Radio-Frequency Identification (på svenska: radiofrekvensidentifiering) och används för kontaktlöst, krypterat datautbyte.

RFID-systemet består av en RFID-transponder och en RFID-läsare. Transpondern är integrerad i RFID-kortet eller RFID-chipet, där vissa data kan lagras. Om du nu håller kortet mot en RFID-läsare kan informationen avläsas via elektromagnetiska vågor.

RFID-System: Transponder and Reader

När är det lämpligt med en laddbox med RFID-kort resp. ett RFID-chip? 

En laddbox med RFID-funktion används för att begränsa och anpassa åtkomsten till laddboxen. Detta är huvudsakligen relevant i följande tre fall:

Fall nr 1: RFID-kort resp. RFID-chip för privatpersoner 

RFID-funktion för åtkomstbegränsning

Om du har monterat en laddbox på en fritt tillgänglig plats vill du förmodligen inte att alla ska kunna använda din laddstation, eller hur?

I så fall behöver du ett RFID-kort för att begränsa åtkomsten.

Allt du behöver göra är att hålla ditt RFID-kort nära din laddbox så att informationen för åtkomsthantering kan avläsas och användas för identifiering. På så vis kan ingen utan behörighet använda din laddbox.

Om du vill ge grannar, familj eller vänner åtkomst är det inget problem. Även de behöver då ett RFID-kort resp. ett RFID-chip. Om personen i fråga håller RFID-kortet mot laddstationen ges personen behörighet att ladda.

RFID-Cards for to Share your Wallbox

Viktigt: Alla RFID-kort resp. RFID-chip måste programmeras innan de används första gången. Först därefter kan laddboxen avläsa informationen och identifiera användarna. För övrigt medföljer ett redan programmerat RFID-chip till go-e Charger.

För laddboxar som inte är tillgängliga för allmänheten behöver du normalt ingen RFID-funktion.

Fall nr 2: RFID-kort resp. RFID-chip för företag och juridiska personer

För laddstationer som exempelvis används vid kontorsbyggnader ingår RFID-funktionen vanligtvis som standard. På så vis kan du som företagare säkerställa att endast behöriga personer, t.ex. enbart medarbetare, kan använda laddstationerna.

RFID for charging stations at work

Fall 3: RFID-kort resp. RFID-chip för redovisning av laddningar

Laddboxar med RFID-kort eller RFID-chip kan inte bara begränsa laddningar, utan även hjälpa till att registrera, utvärdera och beräkna laddningarna för respektive elbil. Det kan vara fördelaktigt i situationer där du enligt lag är skyldig att logga strömförbrukningen per laddning och elbil eller om du vill erbjuda vissa personer laddning med din privata laddbox mot en avgift.

Med vår go-e Charger kan du dessutom avläsa information om anslutning och laddning i den tillhörande go-e Charger-appen, för att till exempel kontrollera spänningen, laddströmmen samt laddeffekten i de enskilda faserna.

Om du vill kunna redovisa laddningen av din eldrivna tjänstebil för din arbetsgivare måste din laddbox dessutom vara utrustad med en MID-räknare.

Vad kostar en laddbox med RFID-funktion?

Laddstationer på marknaden som är utrustade med RFID-funktion kostar mellan 550 euro och 2000 euro. Våra go-e Chargers ligger mellan 649 euro och 759 euro i pris.

Wallbox with RFID - Cost of go-e Charger Gemini 11kW

go-e Charger är utrustad med en RFID-funktion

Våra go-e Chargers är utrustade med en RFID-funktion. Om du vill kan du alltså begränsa åtkomsten till laddstationen. Totalt kan upp till 10 användare skapas i go-e-appen.

Med go-e Charger är det dessutom möjligt att exportera data för de olika användarna i form av en CSV-fil.

Som standard kan du även ladda utan RFID-auktorisering. Detta kan anpassas efter dina önskemål i go-e Charger-appen.

Var kan jag få tag på ett RFID-kort resp. RFID-chip till min laddbox?

Om du köper en go-e Charger medföljer ett go-e RFID-chip automatiskt. Du kan självklart köpa till fler go-e RFID-chip om du vill ge familjemedlemmar, vänner eller grannar åtkomst till din laddbox.

Om du vill köpa extra RFID-chip kan du göra det i vår go-e Online Shop.

Vilka RFID-kort resp. RFID-chip kan jag använda?

När det gäller våra go-e Chargers kan de flesta RFID-kort eller RFID-chip programmeras. Det innebär att du till exempel även kan använda ditt EC-/bankomatkort. Om du inte lyckas med detta på laddaren, sänder RFID-chipet på ditt kort inte med den frekvens på 13,56 MHz som krävs.


Nyckelord
Beanstalk in background

prenumeration på nyhetsbrev från go-e

Håll dig uppdaterad om go-e och den senaste utvecklingen och innovativa lösningar inom e-mobilitet och laddningsteknologi.