go-eCharger in a garage

11 maj 2023

Vad är Peak Shaving och hur fungerar det?

Senast uppdaterad: 15 maj 2023

I takt med att marknaden för elfordon fortsätter att växa väljer allt fler att ta sig fram på detta hållbara sätt. Men med varje ytterligare elbilsförare ställs också allt högre krav på energihanteringen.

Hur kan man motverka och undvika att elnätet överbelastas eller till och med drabbas av en blackout?

Det så kallade Peak Shaving är ett sätt.

Om du inte alls vet vad det är eller bara har hört talas om det har du kommit till rätt ställe. I denna artikel förklarar vi vad Peak Shaving är och varför det inte bara är relevant för elbilsägare.

Vad är Peak Shaving?

Ordet Peak Shaving kan verka förvirrande. Medan vissa kanske inte ens känner till begreppet tänker andra att det bara är ett annat namn på Load Shifting, det vill säga förskjutning av laddningsbelastningen. Men så är det inte.

Enkelt uttryckt innebär Peak Shaving att plötsliga toppar i elförbrukningen (belastningstoppar) reduceras eller jämnas ut för att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på energi i elnätet. En plötslig ökning av efterfrågan på el, t.ex. under en varm sommardag när många sätter på luftkonditioneringen, kan leda till att elnätet överbelastas och till strömavbrott eller en blackout. 

För att undvika detta måste elnätets infrastruktur konstrueras på ett sådant sätt att den klarar så hög belastning som möjligt – även om belastningen bara blir mycket hög under några få sekunder per dag.

Vad är skillnaden mellan Peak Shaving och Load Shifting?

  • Load shifting (lastväxling) används vanligen som begrepp i samband med laddning av elfordon. I detta fall sker laddningen av elbilar på tider med låg efterfrågan på elnätet, så kallade låglasttider, i stället för tider med hög efterfrågan. Man skjuter alltså så att säga upp laddningen till dessa låglasttider.
  • Med Peak Shaving begränsas laddeffekten vid tider för toppbelastning för att förhindra överbelastning av nätet.

Begreppet ”Peak Shaving” fanns redan innan det började användas i samband med utvecklingen av elbilar. Faktum är att det har funnits i många år. Under lång tid var begreppet endast relevant för stora kommersiella och industriella elkonsumenter.

Därför är Peak Shaving värdefullt för företag

En överbelastning av elnätet skadar miljön och det krävs betydande investeringar för att göra elnätet mer kraftfullt. Det låter som en omöjlig ekvation, eller hur? För att hitta en medelväg har energibolagen börjat uppmuntra företag att minska sin elanvändning vid toppbelastningstider genom att bestämma priserna baserat på deras maximala elbelastning. 

Anta att två företag förbrukar 10 000 kWh per månad. Ett företag förbrukar dock 30 kW, det vill säga det högsta värdet, medan det andra företagets toppbehov är 70 kW. Som en följd av detta betalar det andra företaget mer i enlighet med de s.k. efterfrågeavgifterna eftersom det belastar nätet mer – även om det bara handlar om sekunder. 

Det kan också vara så att ditt företag kanske inte har något stort elbehov – men du kom nyligen på idén att erbjuda gratis laddning till dina kunder och medarbetare som kör elbilar. Det kan öka din toppbelastning avsevärt. Faktum är att elbilsladdning vanligtvis kräver mycket mer energi än att driva traditionell kontorsutrustning som datorer, skrivare, projektorer osv.

Vad är belastningstoppar och varför är de så dyra?

Belastningstoppar är de tider på dygnet då energibehovet är som högst. Detta sker vanligtvis sent på eftermiddagen och tidigt på kvällen när människor kommer hem från jobbet och slår på lampor, tvättmaskiner och luftkonditioneringssystem. I dessa tider kan efterfrågan på el överstiga kraftverkens kapacitet, vilket innebär att dyr toppström måste användas.

För närvarande kan privatkunder inte utnyttja samma fördelar som stora företag med Peak Shaving eftersom elpriserna i allmänhet inte varierar för dem på detta sätt. 

Se det alltså som en framtidssäker lösning. Ju fler som nu ägnar lite tid åt Peak Shaving desto mindre sannolikt är det att nätoperatörerna måste höja elpriserna för att modernisera hela strömförsörjningssystemet. Elbolagen funderar också på att framöver koppla elkostnaderna för laddning till mängden laddeffekt. Och även om kostnaden per kilowattimme någon gång påverkas av belastningstoppar kan du glädja dig över bekymmersfri laddning av din elbil och låga fakturor om du har den utrustning som krävs för att ladda din elbil.

Hur fungerar Peak Shaving vid laddning av elbilar?

Om du laddar din elbil hemma med en smart laddbox eller om ditt företag har flera laddningsstationer kan du undvika överbelastning av elnätet.

Hur?

Om du har en smart laddbox som go-e Charger kan du ställa in kW-gränsen för laddningen och se till att du inte överbelastar ditt elnät. Detta kan även fungera om du har fler än en eller två go-e Chargers. Ställ bara in en gräns för varje enskild enhet och för hela gruppen i go-e-appen eller via backend-systemet. 

Ett energihanteringssystem som t.ex. vår go-e Controller ger ännu mer kontroll och flexibilitet vid energianvändningen. Styrenheten övervakar energiflödet i hela byggnaden och justerar laddeffekten i realtid baserat på förinställda gränser, förändrade förhållanden och energibehov.

go-e Charger Gemini flex 11 kW
go-e Charger Gemini flex 11 kW

Den smarta laddboxen kan användas både stationärt på väggkonsolen och mobilt.

go-e Charger Gemini flex 22 kW
go-e Charger Gemini flex 22 kW

Den smarta laddboxen (22 kW) kan användas både stationärt på väggkonsolen och mobilt.

go-e Controller
go-e Controller

Maximera solcellssystemet för egenförbrukningen. Styr EV-laddningen med dynamisk lastbalansering för att undvika överbelastning av din elanslutning.

go-e Charger Gemini 11 kW
go-e Charger Gemini 11 kW

Den kompakta laddboxen för stationär användning, i hemmet eller på arbetsplatsen. Enkel installation, intuitiv användning och smarta bekvämlighetsfunktioner.

go-e Charger Gemini 22 kW
go-e Charger Gemini 22 kW

Den kompakta laddboxen (22 kW) för stationär användning, i hemmet eller på arbetsplatsen. Enkel installation, intuitiv användning och smarta bekvämlighetsfunktioner.

Peak Shaving med solenergi

Vill du minska ditt beroende av elnätet samtidigt som du minimerar ditt koldioxidavtryck? Ladda då med solenergiöverskott. Det är inte Peak Shaving i ordets rätta bemärkelse men det hjälper till att hantera energitoppar i tider med hög efterfrågan. 

Har du installerat solpaneler på taket? Trots att alla dina enheter fungerar som de ska har du fortfarande ström kvar?  Spara den med go-e Charger och go-e Controller och mata sedan in den i din elbil i önskad hastighet. När solen försvinner vid horisonten är elbilens batteri fullt eller nästan fullt och du behöver endast mycket lite ström från elnätet. 

Vilka är fördelarna med Peak Shaving för privata elbilsförare?

Tidigare var elanvändningen för privata husägare knappast ett ämne, eftersom den i regel var för låg för att orsaka problem som var värda en diskussion. Men i takt med att elbilar blir alltmer populära och det blir möjligt att ladda med el hemma är de privata användarna nu en viktig del av energiförbrukningen.

Därför kan elbilsägare som använder Peak Shaving nu spela en avgörande roll:

  • Elnätsstabilisering
  • Undvika strömavbrott i tider med hög efterfrågan.

Peak Shaving gör det möjligt för elbilsförare att justera sin laddeffekt så att nätkapaciteten inte överskrids, vilket minskar risken för strömavbrott under perioder med hög belastning. Peak Shaving handlar också om att vara en viktig del av lösningen för en tillförlitlig och hållbar energidistribution. Med andra ord: Genom att själv ta kontroll över dina laddningsvanor bidrar du till en grönare och effektivare energiframtid för alla.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att Peak Shaving effektivt minskar elförbrukningen under tider med toppbelastning och sänker de totala energikostnaderna. 

Övervakning av elförbrukningen med den smarta duon go-e Charger och go-e Controller samt en minskning av belastningen på elnätet hjälper företag att undvika att använda dyra belastningstoppanläggningar.

När det gäller laddning av elfordon hemma kommer Peak Shaving att bli allt viktigare för privata användare i takt med att användningen av elbilar ökar. Om du använder go-e Charger idag kan du göra en viktig insats för hela elsystemet och minska risken för strömavbrott. Visst låter det bra? Och om du inte ser fördelarna på din elräkning just nu kommer du förmodligen att märka av dem inom ett par år.


Nyckelord
Beanstalk in background

prenumeration på nyhetsbrev från go-e

Håll dig uppdaterad om go-e och den senaste utvecklingen och innovativa lösningar inom e-mobilitet och laddningsteknologi.